Home ข้อคิด ใบลาออกจากความทุกข์ สละเวลาอ่าน 1 นาที (แล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น)

ใบลาออกจากความทุกข์ สละเวลาอ่าน 1 นาที (แล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น)

8 second read
0
0
90

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ ที่อย ากให้เพื่อนๆ ได้อ่ านไม่สำคัญว่า มีทรัพย์มาก

หรือน้อยแต่สิ่งสำคัญคือต้องใช้ให้น้อยต่างหากชีวิตจึงจะมีเหลือมากกว่าขาดคนจนยิ่งจน

เพราะทำรวย คนรวยยิ่งรวย เพราะทำจนทำตัวให้เป็นปกติ ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นชีวิตก็จะเป็นปกติ

ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนอาภัพอั บโชคที่สุดในโลก ยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจ

ในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดี ที่สุดในโลกอดทนได้ จงอดทน อดใจได้ จงอดใจ ไม่อดทนไม่อดใจ

เรื่องเล็กจักกล ายเป็นเรื่องใหญ่คนที่มีความสุขมิใช่คนที่มีมากที่สุดแต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

ยิ่งมีความต้องการน้อยลงสมบัติที่มีอยู่เดิม ก็ดูเหมือนมีมากขึ้นความสุขหรือความทุกข์ของชีวิต

บางครั้งเหมือนการมองผ่านกระจกหากกระจก ใสสะอาดเมื่อมองสิ่งใดย่อมมีแต่ความสุขปราศจาก

ความขุ่นมัวหากกระจกขุ่นมัว เมื่อมองสิ่งใด แม้เป็นสิ่งเดียวกันก็มีแต่ความทุกข์ใจจงจำไว้ว่า

ความสุขอยู่ไม่ไกลเพียงเช็ดกระจกให้ใส เช็ดใจให้สะอาดเท่านั้นเองทุกข์อยู่ที่ใจ

ทุกข์ของใครก็ของมันทุกข์อยู่ที่ใจ ใครจะเก็บไว้ก็ช่างมันสุขอยู่ที่ใจฉันเก็บมันไว้ทุกวันสุขอยู่ที่ใจ

ฉันจะให้กันและกันฝึก 9 อย่างนี้ ความทุกข์จะเข้าไม่ถึงใจเราวิธีการฝึกจิตใจของตัวเอง

ไม่ให้ฟุ้งซ่ าน ให้มีสมาธิและสติอยู่ตลอดเวล าโดย ก ู รู ได้ชี้แนะให้ประชาชน

ได้ลองฝึกควบคุมจิตใจของตัวเอง และเมื่อทำได้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเองจิตใจเราจะได้

สงบและไม่เป็นทุกข์ มาดูกันเลยครับ

1. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่ าเป็นคนตัวใหญ่จงเป็นคนธรรมดาอย่ าเป็นคนสำคัญ

เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป

2. ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม

หมายความ ว่าการสะสมอะไรสักอย่ า งนั้นเป็นภาระไม่มีอะไร ที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ

ยกเว้นความดีนอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

3. ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ

หมายความว่าอย่ าไปบ้ า กับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง

มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่า ความสมบูรณ์แบบมีจริง

4. ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ

หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆ หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่ าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้น

จะถูกหรือผิด แต่ถ้ามันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพราะการพูดหรือวิ จ า รณ์

ในทางเ สี ยหายนั้นมีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำ และขุ่นมัว

5. ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติ

ว่า อะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอ หมายความว่า เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป

เวล ามีความทุกข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไปเวลามีสถานการณ์แ ย่ๆ เกิดขึ้น

ก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้ อยู่กับเราจนวันต า ย

6. ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการนินทา

หมายความว่า เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัว ว่าเราต้องถูกนินทาแน่นอน ดังนั้น เมื่อถูกนินทา

ขอให้รู้ว่า “เรามาถูกทางแล้ว” แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้ ง เต้นกา

กับคำนินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลกแม้แต่ คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูกคนเป็นลูกก็ยังนินทาพ่อแม่

นับประสาอะไร กับคนอื่นถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่ค่อยมาคิดว่า เราจะไม่ถูกนินทา

7. ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจาก ความเป็นข ี้ข้าของเงิน

หมายความว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมันนาฬิกาใช้อะไรอยู่

ก็หัดพอใจกับมันเสื้อผ้ าใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมันการที่คนเราจะเลิกเป็นข ี้ข้ า เงินได้ต้องเริ่ม

จากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมากชีวิต

ก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

8. ฝึกให้ตัวเองเสียสละ

และยอมเ สี ยเปรียบหมายความว่า การที่คนๆหนึ่งยอมเสี ย เปรียบผู้อื่นบ้าง

เป็นเรื่องจำเป็นใครก็ตามที่บ้ า ความถูกต้องบ้ า เหตุ บ้ า ผลไม่ยอมเสี ย เปรียบ อะไรเลยไม่ช้า

คนๆ นั้นก็จะเป็นบ้ า สติแ ต ก กลาย เป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพราะต้องสู้รบ

กับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

9. ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

เคยได้ยินไหม คำนี้“อยู่กับปัจจุบัน” พูดง่ายนะแต่ทำย ากมากๆการอยู่ปัจจุบัน

ก็คือการไม่หลง เข้าไปในความคิดของตน สติเท่านั้นที่จะเป็นตัวรู้ตัวดูว่าตอนนี้เราคิด อะไรอยู่

สังเกตุดูง่ายๆ หากเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจนั่นแปลว่า เรากำลังอยู่กับอดีตหากเรากำลังรู้สึกกังวลใจ

นั่นแปลว่า เรากำลังอยู่กับอนาคตหากเรากำลังรู้สึก ดี และมีความสุขนั่นแปลว่า

เรากำลังอยู่กับปัจจุบัน พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า แนะนำว่า ให้ทำทีละอย่างโฟกัสทีละงาน

ความทุกข์จะเข้าไม่ถึงใจเราแน่นอน 9 ข้อนี้ลองฝึกกันดูนะคะ เพื่อทางแห่งการพ้นทุกข์

ไม่อย ากทุกข์นี่แหละ คือการดับทุกข์ด้วยตัวเอง

ขอขอบคุณ p o s t s a b a i d e e

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…