Home ข้อคิด 10 คำพูดน่าฟัง ที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ ฟังแล้วมีกำลังใจ

10 คำพูดน่าฟัง ที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่ ฟังแล้วมีกำลังใจ

0 second read
0
0
117

การแสดงความรัก ของแต่ละครอบครัวก็มีความแตกต่างกันไปหลายๆ ครอบครัวโอบกอดสัมผัสกันเป็นปกติ

หลายครอบครัวนิ่งๆ ไม่พูดแต่ใช้ความรู้สึกสื่อถึงกัน แต่สำหรับเด็กแล้ว การได้รับการแสดงออกถึงความรัก

ความเข้าใจจากพ่อแม่ เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความแนบแน่น และความมั่นคง ความเชื่อมั่นให้กับเด็กๆ ดังนั้น

พูดกันออกมาเถอะค่ะ คำพูดดีๆ ลูกเขาอย า กได้ยินค่ะ

1. พ่อกับแม่ “รัก” ลูกมากนะ

แน่นอนว่าลูก คือดวงใจของพ่อแม่แต่การที่ละเลยคำพูดง่ายๆ และมีค่าขนาดนี้ มันก็เป็นสิ่งผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่พอควร

เพราะคนหลายคนไม่มีโอกาส ที่จะบอกรักลูกในวินาทีสุดท้าย เลยด้วยซ้ำในทางกลับกันไม่ว่าจะเป็นลูก หรือ พ่อแม่

รวมไปถึงคนทุกคน ก็ควรให้ความสำคัญกับความรักและคำพูดไปพร้อมๆ กัน ก่อนที่พ่อแม่จะไม่มีลูกให้บอกรักหรือ

ลูกบอกรักในวันที่สายเกินไปทั้งนี้ อย่ า มัวแต่แสดงความรัก และเชื่อว่าลูกรู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่รักลูกมากแค่ไหนเพราะ

บางเวลาคำพูดก็สำคัญ ไม่แพ้การกระทำเช่นกัน ดังนั้นบอกรักลูกบ้างเขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว พ่อแม่รักลูกมากแค่ไหน

2. พ่อกับแม่ “ภูมิใจ” ในตัวลูกมากนะ

มันอาจมีบางอย่ า งที่ลูกขทำให้พ่อแม่ รู้สึกภูมิใจมากป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรษ มีน้ำใจ

หรือแสดงความสามารถพิเศษ ให้เห็นอยู่เสมอพ่อแม่ทุกคนควรลองนึกดูดีๆ ว่าจุดเด่นของลูกคืออะไร แล้วสิ่งใด

ที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขาก็ใช้ช่วงเวลาดีๆ บอกให้ลูกได้รับรู้บ้างว่า “พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากน้อยแค่ไหน”

เพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำนี้มันจะเปลี่ยน เป็นพลังและกำลังใจให้ลูกได้อย่ า งมหัศจรรย์ทีเดียว

3. พ่อกับแม่ “ส นั บ ส นุ น” ลูกเสมอนะ

พ่อแม่ทุกคนควรตระหนัก อยู่เสมอว่า “ลูกไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ลูก” เพราะฉะนั้นอย่ า เอาลูกไปเปรียบเทียบกับ

ตัวเองสมัยเด็กๆ บางอย่ า งที่พ่อแม่ชอบ ลูกอาจไม่ชอบมุมมองที่ต่างกัน ถ้าไม่เข้าใจกันก็ทำให้มีปัญหากันได้

และถ้าหากเด็กบางคนถูกบังคับมากๆ ก็จะรู้สึกว่าเขาไม่มีความเป็นส่วนตัว ไร้อิสระ ท้อแท้ และไม่มีความมั่นใจใน

ตัวเอง ขณะที่บางคนโตมาในครอบครัวนักกฎหมาย แต่ต้องการเป็นนักเขียน หรือบางคนมีความต้องการใช้ชีวิต

อย่ า งที่อย า กเป็นไม่ว่าเขาจะเลือกเป็นอย่ า งไร หากสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ก็ควรส นั บ ส นุ น

พวกเขา เพียงแค่บอกว่า “พ่อกับแม่ยังคงเข้าใจและสนั บ ส นุ น ลูกทุกเมื่อ ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีและลูกต้องการ”

4. พ่อกับแม่ “เชื่อมั่น” ในตัวลูกเสมอนะ

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่ า งอาจเข้ามาจนพ่อแม่ตั้งตัวไม่ติด

ลูกอาจ สู ญ เ สี ย ความมั่นใจในการตัดสินใจหรือลงมือ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากใครเคยเจอปัญหาลูกอยู่ในช่วงสับสน

แบบนี้ลองถามตัวเองดูว่า เคยสละเวลาบอกลูกบ้างหรือไม่ว่า “พ่อกับแม่เชื่อมั่นในตัวลูกมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเกิด

อะไรขึ้น พ่อและแม่ก็จะอยู่ข้างลูกเสมอ”

5. พ่อกับแม่ “ขอโทษ”

บางครั้งการขอโทษ มันอาจจะเป็นสิ่งที่ย า กที่สุดที่จะพูดแล้วยิ่งคนส่วนใหญ่ มักให้ความสำคัญกับความเป็นพ่อและ

แม่ค่อนข้างสูงดังนั้นหากพ่อแม่ทำผิดก็จะคิดกัน แต่เพียงว่าพ่อแม่ไม่ควรที่จะขอโทษลูก ยิ่งคนเป็นพ่อด้วยแล้วอาจ

จะย า กขึ้นไปอีกที่จะกล่าวคำว่า “ขอโทษ” กับลูกอย่ างไรก็ดี คำขอโทษจากพ่อแม่นั้น ลูกๆเองก็ควรมีเหตุผล

และรู้จักบาปบุญคุณโทษด้วย เพราะลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเสียง หรืออกคำสั่งกับพ่อแม่ไม่ว่าจะประการใดก็ตามทั้งนี้

การที่พ่อแม่กล่าวคำขอโทษกับลูกเมื่อทำผิดพลา ด นั้นไม่ได้หมายความว่า ลูกจะดูถูกความเป็นพ่อเป็นแม่ ในทางกลับ

กันการที่พ่อแม่ยอมรับและกล้าขอโทษนั้น มันยังทำให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองเพราะกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ทำ

ลงไป อีกทั้งยังเคารพความรู้สึกของผู้อื่นด้วย

6. ลูกเป็น “เด็กดี” ของพ่อกับแม่

พ่อแม่ทุกคนควรทำความเข้าใจ ธรรมชาติของเด็กก่อนว่าเด็กทุกคนอย า กได้รับคำชมเชยและได้ยินคำยืนยัน

จากพ่อแม่อีกสักครั้งว่าเขาเป็นลูกที่ดีพอหรือไม่ดัง นั้นหากลูกเป็นเด็กดี มีน้ำใจ น่ารักกับทุกคน พ่อแม่ก็ควร

ชมเชยลูกบ้างว่า “ลูกเป็นเด็กดีของพ่อและแม่มาก เพราะการที่เขาได้ยินคำพูดเหล่านี้ มันจะทำให้ลูกเห็นคุณค่า

ในตัวเองมากขึ้นและเป็น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

7. แม้เลิกกัน แต่ลูกไม่ต้องเลือกรัก

ข้อนี้จะดีสำหรับครอบครัว ที่พ่อแม่มีเหตุที่ต้องเลิกลากันไปทำให้เด็กตก อยู่ในภาวะสับสนเลือกว่าจะต้องอยู่กับใคร

ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาสับสน กับการเลือกฝั่งของพ่อและแม่แล้วลูกบางคนที่ตก อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นอาจจะต้อง

เลือกด้วยว่าจะรักใคร ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะกีดกันลูกไม่ให้เด็กพบอีกฝ่ายหนึ่ง เช่นหากลูกอยู่กับแม่ แม่มักจะสอน

ให้รักแม่ แต่เ ก ลี ย ด พ่อ หรือหากอยู่กับพ่อก็ต้องรักพ่อและเ ก ลี ย ด แม่เป็นต้น ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือ

แม่ แม้ในที่สุดจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ก็ไม่ควรบังคับลูกให้รักใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น เพราะยังไงพ่อกับแม่ก็คือ

บุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา

8. พ่อกับแม่ “ยอมรับ” ในสิ่งที่ลูกเป็น

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นมากเท่าไหร่ เขายิ่งต้องการการยอมรับจากพ่อและแม่มากขึ้นเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วลูกมักจะ

พย า ย า มทำทุกอย่ า งเพื่อให้พ่อแม่ยอมรับในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ตัดสินใจในความรักวัยเด็ก หรือการ

กระทำต่างๆ ที่ลูกอาจมีพฤติก ร ร มเบี่ยงเบน แม้พ่อแม่จะอยู่คอยดูอยู่ห่างๆ และการที่ลูกรู้ว่าพ่อแม่ยอมรับในสิ่งที่

ลูกเป็น และเลือกแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้ละเลยแต่อย่ า งใด อีกทั้งยังคงรัก และเข้าใจอยู่เสมอด้วยเพียง

แค่พ่อแม่บอกกับลูกว่า “พ่อแม่เข้าใจ และยอมรับลูกเสมอ ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่ า งไรก็ตาม”

9. พ่อกับแม่ “ไม่ได้หมายความว่าอย่ า งนั้น” นะลูก

บางครั้งพ่อแม่อาจจะพูดอะไรบางอย่ า งที่ลูกฟังแล้วรู้สึกเสียใจ กับคำพูดเหล่านั้นทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วพ่อแม่

อาจพูดไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าลูกจะเสียใจกับสิ่งที่พูดออกไปดังนั้น หากพ่อแม่ทราบว่าลูกเสียใจกับสิ่งที่ๆได้พูดออกไป

ก็ควรอธิบายให้ เขาเข้าใจว่าหมายความว่าอย่ างไรกันแน่อย่ าให้ลูกเข้าใจผิดๆ แต่ทางที่ดีก็ควรพูดจาให้ชัดเจนตั้งแต่แรกจะดีกว่า

10. ลูกคือ “คนสำคัญ” ของพ่อกับแม่นะ

จริงๆ แล้วข้อนี้อาจเป็นคำ ที่สำคัญอันดับแรกๆ เสียด้วยซ้ำ เมื่อในความเป็นจริงแล้ว ลูก คือคนสำคัญและคนพิเศษ

สำหรับพ่อแม่แต่จะมีสักกี่ครั้งที่พ่อแม่ได้บอกให้ ลูกรับรู้จากปากของพ่อแม่เองบ้าง เชื่อเถอะว่าหากได้พูดให้ลูกรู้สิ่งที่

จะได้กลับมานั้นมันย่อมมีค่ามหาศาลมากกว่าเป็นไหนๆ เพราะนั่นคือสายใยความรักระหว่างพ่อ แม่ และลูกทั้งนี้พ่อแม่

ทุกคนควรกอดลูกบ้างโดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มโตขึ้น อย่ า ให้วัยที่เปลี่ยนไปมาทำให้ระยะห่างพ่อ แม่ ลูกห่างกันจนรู้สึก

ว่าการกอดนั้นเป็นเรื่องแปลกดังนั้น การกอดลูกแน่นๆ และบอกว่าเขาสำคัญมากแค่ไหน แม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

แต่มันจะเป็นความทรงจำที่คนเป็นพ่อแม่ และลูกจะไม่มีวันลืมได้เลยอย่ า งไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็น

ประโยคธรรมดาจนหลาย คนมองข้ามมันไปแต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้เลย แม้การกระทำ

จะสำคัญมากเพียงใด แต่คำพูดก็ไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่า อย่ า ลืมว่าในขณะที่พ่อแม่ต้องการได้ยินลูกบอกรัก

เขาก็อย า กได้ยินจากคุณเช่นกัน

ขอบคุณที่มา winnews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…