Home ข้อคิด 10 จุดอ่อน ที่แท้จริงของคนไทย..ได้รู้แล้วถึงกับเถียงไม่ออก

10 จุดอ่อน ที่แท้จริงของคนไทย..ได้รู้แล้วถึงกับเถียงไม่ออก

0 second read
0
0
60

จากการผ่านเวทีในระดับโลก หลายต่อหลายครั้ง ไทยถูก วิ พ า ก วิ จ า ร ณ์ อย่างหนักหน่วงในกระแสโลกาวิวัฒน์

และการก้าวเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐกืจเทคโนโลยี และวัฒนธรรมเรียกว่า เป็นการวิเคราะห์

ที่จี้แ ท ง ใจดำคนไทยเสียจริงๆ สำหรับข้อคิดเห็นของ นายเซ็ทซึโอะอิอุจิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ

ของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายอิอุจิระบุว่าไทยอาจไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจในการล ง ทุ น เหมือนที่ผ่านมาในสายตา

ของนักล ง ทุ นญี่ปุ่น โดยชี้จุดอ่อนคนไทยไว้ถึง 10 ข้อ ที่เราคนไทยควรรู้ และรับทราบ เพราะที่กล่าวมาทุกข้อ

แทบปฏิเสธไม่ได้เลย ไม่เชื่อลองไล่อ่ าน แล้วพิจารณาอย่างปราศจากอคติ และไม่ต้องว่าเค้านะคะ

เพราะนี่คือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนตัวตนของเรา

1.คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้า ที่ต่อสังคม เป็นประเภทมือใครย าว สาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการ

ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศช าติ ล้าหลังไปเรื่อย

2.การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาส ในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่างๆ ไม่กล้าแสดงออก

ขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองจึง ตามหลังชาติอื่น คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

3. มองอนาคตไม่เป็น

คนไทย มากกว่า 70% ทำงานแบบไร้อนาคตทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ

น้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน

4.ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่นหรือ ยุโรปที่จะให้ความสำคัญกับสัญญา

ข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เพราะหมายถึงความเชื่อถือในระยะย าว คนไทยจึงถูกลดเครดิ ต ความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

5.การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากร ประมาณ 60-70% ที่อยู่ห่างไกลจะขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง

และชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

6.การบังคับก ฎ ห ม า ยไม่เข้มแข็ง

และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบ ลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนินการตามก ฎ ห ม า ย

กับผู้มีอำนาจหรือบริวารจะทำแบบ เอาตัวรอดไปก่อนไม่มีมาตรฐาน

7.อิจฉาตาร้อน

สังคมไทยไม่ค่อย เป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจ มีเงินโดยไม่สนใจภูมิหลัง

โดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูก แล้วไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอด คนพวกนี้ร้ ายยิ่งกว่าผู้ก่อการร้ าย

ดีแต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้า ทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวเปลืองตัว

8.เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์ บ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาสอย่างมหาศาล

เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริงๆ ไม่ได้พูดกัน

9.ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้าง ความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้า ระดับโลกยังขาดทักษะและ

ทีมเวิร์คที่ดีทำให้สู้ประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์ไม่ได้

10.เลี้ยงลูกไม่เป็น

เด็กไทยขาดความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกันเป็นขี้โ ร คทางจิตใจ ไม่เข้มแข็งเพราะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน

ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้น ในการช่วยตนเองขวนขวายแสวงหา ค้นหาตัวเองและ

ไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเ จ็ บ ป ว ดจริงๆ

แต่มันคือเรื่องจริงที่เถียงไม่ออก เห็นทีไทยเราจะต้อง ปรับตัวอย่างหนัก เริ่มตั้งแต่ในครอบครัวสังคม

ตลอดจนหน่วยงานภาคธุรกิจ และภาค รั ฐ บ า ล ต้องร่วมกันตระหนักและหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง

ขอขอบคุณ คุ ณ วิ ก ร ม ก ร ม ดิ ษ ฐ์

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…