Home ข้อคิด 10 นิสัยคิดแบบนี้ อยู่ไหนก็ไม่ลำบาก

10 นิสัยคิดแบบนี้ อยู่ไหนก็ไม่ลำบาก

0 second read
0
0
646

1. ไม่ได้รู้คำตอบทุกอย่ าง

คนเก่งๆ ไม่ได้เป็นคนรู้ ทุกอย่ างเสมอไป (อันที่จริงก็น้อยคนที่จะเป็นรู้ทุกเรื่องจริงๆ นั่นแหละ)และเอาจริงๆ

การที่บอกว่าตัวเองรู้ไปทุ กอย่ างก็มีแต่จะทำให้เกิดอีโก้เสี ยเปล่าๆ บางทีสิ่งสำคัญกว่าการนั่งโฟกัสว่าคุณรู้

อะไรแล้วทำให้คุณรู้สึกดีคือการเห็นว่าคุณยังไม่รู้อะไรเพราะนั่นคือจุดอ่อน ของคุณและก็เป็นโอกาสพัฒนา

ตัวเองของคุณเช่นกัน

2. ไม่ตามกระแสจนเกินไป

การเห่อตามกระแสในหลายๆ ครั้งจะทำให้คนเราหลุดโฟกัสที่ควรจะมีมันจึงจะดีกว่า ที่เรารู้ว่าอะไรบ้างที่ควรจะ

เป็นสิ่งที่ตัวเราควรให้ค วามสำคัญมากที่สุดการรู้จักกระแสเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องกระโจนไปโดย

ไม่ได้รู้เท่าทันเพราะหลายๆ ทีก็อาจจะเป็นการเสี ยเวลาโดยใช่เหตุด้วยเหมือนกัน

3. ห้อมล้อม ด้วยคนเก่ง ๆ ด้วยกัน

สังคมรอบข้างมีส่วนสำคัญกับ ตัวเราไม่มากก็น้อย (แต่จากประสบการณ์ของผมนั้น มีมากเลยทีเดียว) ฉะนั้น

ถ้าคุณห้อมล้อมด้วยคนเก่งๆ แล้ว มันก็เป็นแรงจูงใจให้คุณ ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน กับคนเก่งๆ ด้วยกันซึ่ง

ถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีพนักงานเก่งๆ จึงมักจะอย ากทำงาน ในบริษัทที่มีคนเก่งๆ เป็นธรรมดาเพราะนั่นจะมีผล

ต่อทัศนคติและความคิดของพวกเขานั่นเอง

4. พวกเขาคือ ศั ต รู ของตัวเอง

สิ่งที่คนเก่ง ๆ มักมีกันคืออีกด้านหนึ่งของพวก เขาซึ่งถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนบ้าง ก็เป็นเพราะความสุดขั้วในเรื่อง

บางเรื่อง แต่ก็นั่นแหละที่สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเป็นคนสุดขั้วในอีกทางหนึ่งที่ ทำให้พวกเขาเก่งเช่นเดียวกัน

5. ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

คำว่าพอเพียงตรงนี้ไม่ได้ แปลว่าประหยัดหรือถึงขั้นอัตคัดหรอกนะครับ เช่นเดียวกันที่คนเก่งๆ เหล่านี้มักมี

หน้าที่การงานที่ดี มีฐานะการเงิ น สูงกว่าคนทั่วๆ ไปด้วยซ้ำ แต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตประเภทสุรุ่ยสุร่าย

เกินตัว (ซึ่งมักเป็นสิ่งที่หลายๆ คนทำเมื่อมีฐานะดีขึ้น)

6. เรียนรู้จากความผิ ดพลาด

คนเก่ง ๆ ก็ผิ ดพลาดได้ นักธุรกิจหลายคนเคยล้ ม เ ห ล ว เ จ๊ งหรือไม่ก็ถึงขั้น ล้ มละ ล า ย เป็นหนี้

เป็นสินมากก่อนแต่เหตุการณ์เหล่านี้ได้ให้บทเรียนกับ พวกเขาจนรู้ว่าจะต้องทำอย่ างไรในอนาคตเพื่อแก้ไข

หรือ ฉ ก ฉ ว ย โอกาสที่พวกเขาเห็นจากความผิพลาด และนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะทำตามเช่นกัน

7. ตัดสินใจ อย่ างฉลาดและรอบคอบ

ทุ ก ๆ การกระทำจะนำ มาสู่ผลที่ตามมาและคนเก่งๆ จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ ฉะนั้นพวกเขาจะคิดอย่ าง

รอบคอบว่าการกระทำบางอย่ างจะนำไปสู่อะไรการตัดสินใจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเมื่อต่อยอดไปเรื่อยๆก็จะได้

รับผลที่ยอดเยี่ยมในที่สุดสิ่งที่เราควรเริ่ม ทำวันนี้คือการคิดให้ถี่ถ้วนถึงสิ่งที่เราต้องตัดสินใจว่ามันถูกหรือผิด คุ้มค่า

หรือไม่และมันจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตอย่ างไรนั่นแหละ

8. ไม่ได้จำเป็นต้องสำเร็จเสมอไป

การทำธุรกิจต่างๆ เป็นเรื่องที่ย าวและต่อเนื่องซึ่งมันไม่ได้วัดกันแค่การตัดสินใจเพียงแค่ครั้งสองครั้งซึ่งแน่นอน

ว่าตลอด เส้นทางก็ย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาคนเก่งๆ เองก็เช่นกันซึ่งนั่นก็จะเหมือนกับข้อข้างต้นว่าพวกเขา

ก็มีถูกมีผิดและต้องเรียนรู้กันไปนั่นแหละ

9. สามารถให้เหตุผลต่างๆ ได้

สิ่งที่เราควรเรียนรู้จากคนเก่งๆ คือพวกเขาไม่ได้มีแค่ความสามารถเพียงอย่ างเดียวแต่พวกเขาสามารถ

จะอธิบายสิ่งต่างๆอย่ างเป็นเหตุเป็นผลได้ ส่วนหนึ่งเพราะการเป็นเหตุเป็นผลนี่แหละที่ทำให้กระบวนการ

คิดของเขารอบคอบเป็นระบบระเบียบจนสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากกว่าคนทั่วๆ ไป

10. ใช้สิ่งที่มีอยู่ได้คุ้มค่า

คนเก่งๆ อาจจะไม่ใช่คนที่มีของหรื ออุปกรณ์เยอะมากที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าสิ่งของ รอบตัวรวมไปถึง

ทรัพย ากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่ างไร จะทำอย่ างไรให้ของที่มีอยู่สามารถรีดเร้นประสิทธิภาพ

ออกมาได้มากที่สุดหรือสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่ างไร ซึ่งมันคงจะดี ถ้าเราเริ่มมองเห็นว่าข

องที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเรา

ขอบคุณที่มา pattanakit

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…