Home ข้อคิด 10 นิสัยหัวหน้า ที่ลูกน้องทุกคน..ต้องการและเคารพ

10 นิสัยหัวหน้า ที่ลูกน้องทุกคน..ต้องการและเคารพ

5 second read
0
0
24

ความสุขอย่างหนึ่ง ของมนุษย์เงินเดือน นอกจากการได้รับเงินเดือนตามที่ต้องการ

อีกหนึ่งความปรารถนาคือการมีผู้นำที่ดี เป็นที่รักของทุกคน งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข

อาจไม่เสมอไป เพราะความสุข ของการทำงานมีปัจจัยหลายประการ

หัวหน้างานถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ในการทำงานขององค์กร

การเคารพและให้เกียรติซึ่งกัน และกันในการทำงานเป็นหัวใจสำคัญ

1. รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานมีเป้าหมายร่วมกัน

ปลูกฝังให้รักและภัคดีในองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในธุรกิจ

สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนในทีมมีความเต็มใจในการทำงาน

2. ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

มีขั้นตอนการทำงานและการ สื่ อ ส า ร ในทีมที่สามารถถ่ายทอดวัตถุประสงค์ของงาน

และเป้าหมายชัดเจน สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

3. มอบความช่วยเหลือและสนับสนุนทีมงานอย่างจริงใจ

แนะนำ ส่งเสริม ให้ทีมงานได้รับความสะดวกสบาย

หรือพัฒนาความสามารถให้มีโอกาสก้าวหน้าในอนาคต

4. การสร้างโอกาสและการพัฒนาสมาชิกในทีมให้เติบโต

ส่งเสริมให้ทีมงานเพิ่มเติมด้านความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์และทักษะต่างๆ ที่จำเป็น

เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคน ได้เพิ่มศักยภาพของการทำงานอย่างมืออาชีพ
5. การเปิดใจและยอมรับความคิดเห็น

การยอมรับและเข้าใจถึงมุมมองความคิดที่แตกต่าง การ รั ก ษ า สิทธิ

และเคารพความคิดของคนอื่น เป็นการแสดงถึงศักยภาพของมุมมอง ที่เปิดกว้างสำหรับการทำงานเป็นทีม

6. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความเข้าใจอย่างยืดหยุ่นในการทำงาน

เรียนรู้และพยายามเข้าใจใส่ใจ ในการทำงานของทีม

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่

7. การให้เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกัน

การให้โอกาสและอิสระในการทำงาน พร้อมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

และแสดงความคิดเห็น ในการทำงานอย่างเสรีภาพ ยอมรับในความสามารถและการแสดงออก

8. แสดงความจริงใจในการทำงานร่วมกัน

ความร่วมมือและสามัคคีเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อพาทีมไปสู่เป้าหมาย

การที่หัวหน้างาน แสดงความจริงใจย่อมเป็นการสื่อ ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อใจไว้วางใจ

9. การรับฟังอย่างเข้าใจเป็นการแสดงถึงความห่วงใย

ให้คำปรึกษา คอยรับฟังทุกปัญหาในการทำงานหรือการใส่ใจอย่างจริงใจ

ในเรื่องใกล้ตัวของทีมงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นพร้อม ผลักดันให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

10. ความโปร่งใสในการทำงาน พร้อม แ บ่ ง ปั น ข้อมูลและประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน

เป็นสื่อกลางของทีม ในการแจ้งความเคลื่อนไหว แนวโน้มการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทีมงานอย่างชัดเจน

ท้ายสุดแล้ว ทุกคนคงทราบคำตอบแล้วใช่ไหมว่า? สำหรับการทำงานเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ

สิ่งสำคัญที่สุดถือเป็นหัวใจ ของการทำงานร่วมกันเป็นทีม คือความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

หัวหน้างานที่ดีต้องเป็นผู้นำและแบบอย่างพร้อม สามารถผลักดันให้ทีมงานร่วมมือกันไปสู่เป้าหมายขององค์กร

ขอขอบคุณ m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…