Home ความรัก 10 บทเรียนความรัก ถ้ายังยอมรับไม่ได้ก็อย่าคิดจะมีรัก

10 บทเรียนความรัก ถ้ายังยอมรับไม่ได้ก็อย่าคิดจะมีรัก

0 second read
0
0
136

ความรัก เป็นสิ่งสวยงามแต่ ความรักก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปความรักมีทั้งสุข ทุกข์ ผิดหวัง เสียใจ

และเจ็ บ ปว ดหน้าที่ของเราคือยอมรับในทุกแง่มุมนั้นให้ได้ว่าจริง ๆแล้วความรักไม่ได้มีแต่ความสวยงาม

เท่านั้น แต่ความรักมาพร้อมกับความทุกข์ที่เราต้องทำความเข้าใจผ่านบทเรียนต่างๆ เหล่านี้ เพื่อที่ว่ารัก

ครั้งนี้หรือครั้งไหนๆ จะได้ไม่ต้องเ จ็ บ ป ว ด เพราะเราเองที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของรักที่แท้จริง

1. รัก = ทุกข์

หลายคนไม่รู้ว่า “รัก = ทุกข์” ไม่งั้นพระพุ ท ธ เ จ้ า คงไม่ตรัสไว้หรอกว่า “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์”

เพราะถ้าคิดจะรักก็ต้องรักให้เป็น รักอย่ างมีสติเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์มากเกินไปเตือนสติตัวเองตลอดเวลา

ว่าเมื่อมีความรักก็ย่อมต้อง มีทุกข์และสุขปะปนกันไป เข้าใจและยอมรับให้ได้ถึงจะเรียกว่ารักเป็นหลักการ

ก็คือต้องใช้ความจริง เป็นที่ตั้งคิดตามความเป็นจริง เข้าใจธรรมชาติของความรัก เพราะท้ายที่สุด

พระพุทธ ศ า ส น า ไม่ได้บอกว่าความรักไม่ดีหรือ บอกว่าให้ทุกคนไม่ต้องมีความรักเพียงแต่เตือนสติ

เท่านั้นว่า “เมื่อคิดจะรัก ก็ต้องทุกข์ให้เป็น”

2. คิดจะรักใคร ต้องรักตัวเองให้เป็น

จริงๆ แล้วไม่มีความรักแบบไหน ที่จะยั่งยืนมั่นคง และถาวรได้เท่ากับความรักที่เราจะมีให้ตัวเองอีกแล้ว

เพราะไม่มีใครรักเราได้มาก เท่ากับตัวเราเองในทางพระพุทธศาสนา การรักตัวเอง คือการพย าย ามหา

หนทางที่จะนำตัวเองออกจากกิเลสตัณหาให้ได้ แปลว่าถ้าเรารักตัวเองมากกว่าที่รักคนอื่น เราจะทุกข์น้อย

ลงในทางโลก การรักตัวเอง คือการมองเห็นคุณค่าและเคารพในตัวเอง ไม่ทำ ร้ า ย ตัวเองให้

เ จ็ บ ป ว ด ทั้งกายและใจซึ่งตามหลักแล้วเราควรรักตัวเองให้ได้ก่อนที่จะรักคนอื่น เพราะถ้ารักตัวเอง

ได้แล้ว เราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจว่าไม่มีอะไรเป็นไปตามที่เราต้องการได้ทั้งหมด สุดท้ายความรักก็

จะอยู่บนพื้นฐานของความสบายใจที่จะรักกันและกัน

3. ไม่เคยมีใครต า ย จากการอกหัก มีแต่ความอ่อนแอเท่านั้นที่ฆ่ า เราให้ต า ย

จริงๆ แล้วไม่มี ใครต าย เพราะความรัก ที่ไม่สมหวัง อกหัก โดนเทหรือไม่มีใครรักและ ต่อให้เ จ็ บ

เจียนต า ย แค่ไหนร้องไห้มากแค่ไหน เวลาจะทำหน้าที่ของมันเอง เวลาจะคอยเยียวย าให้จิตใจของ

เราแข็งแรงขึ้น แม้มันจะเ จ็ บแต่ก็ไม่ถึงกับต า ย ถ้ามันยังเ จ็ บ ยังป ว ด กับความรักนี้มากเกินจะ

ทนไหว แปลว่าเรายังให้เวลากับความเ จ็ บ ป ว ด นั้นไม่พอสิ่งเดียวที่ทำให้ต า ย คือความอ่อนแอ

ของเราเองที่ฆ่ า เรา ที่ทำให้เราคิดจบชีวิตตัวเองซะ และเป็นความอ่อนแอนี่แหละที่ทำให้มโนไปเองว่า

ตัวเองไร้ค่าจนไม่มีใครมารัก ความเสียใจและส า ร พัดความรู้สึกผิดหวังประเดประดังเข้ามาจนคิดอะไร

ไม่ออกนาทีนั้นสิ่งต่างๆ รุมเข้า มาในหัวทั้งความรัก ความผูกพัน ความทรงจำและความสู ญ เสี ย

สุดท้ายก็หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้จนตัดสินใจจบความผิดหวังนั้นซะด้วยชีวิต

4. ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวัง

แต่ใครล่ะ..จะไม่คาดหวัง ในความรักเพราะเมื่อรักไปแล้วก็ย่อมต้องคาดหวังให้อีกคนมารักตอบด้วย

เหมือนกัน เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่ความรักจะอยู่บนพื้นฐานของความไม่คาดหวังแต่รู้ไหมว่า เมื่อไม่

คาดหวัง สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือจะไม่ผิดหวัง และถ้าเราไม่ผิดหวัง เราก็จะไม่เป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น

ถ้าเราอย ากมีรักในแบบที่ไม่ต้องทุกข์ ไม่ต้องเ จ็ บ ป ว ด ก็ต้องมีความรักในแบบที่ไม่ต้องคาดหวัง

ว่ามันจะออกมาดีว่ามันจะ ทำให้เรามีความสุขหรืออะไรก็ ตามความรักแบบนี้เป็นความรักที่ทำให้สบายใจ

ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพราะไม่ใช่ไม่รักกัน แต่รักกันแบบไม่ได้หวังให้อีกคนต้องมารักตอบ

5. อย่ าเข้าข้างตัวเอง ถ้าเริ่มรู้สึกแปลกๆ

เรื่องแปลกของ ความรักก็คือแค่รักอย่ างเดียว มักไม่ค่อยพอ พอผ่านช่วงเวลาแห่งรักไปแล้ว อะไรๆ

ก็เปลี่ยนไปถ้าสิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นทำให้เราเริ่มรู้สึกแปลกๆ อย่ าได้พย าย ามคิดเข้าข้างตัวเองเด็ดขาด

เพราะนี่คือสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามแต่อย่ าถึงขั้นคิดไปเอง จับต้นชนปลายไปเองสิ่งที่ต้องทำ

ก็คือพิจารณาสิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นอย่ างเป็นกลางถอยออก มามองในมุมที่กว้างขึ้น ถ้าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้

ไม่ใช่เรา จะคิดเหมือนกันไหมวิธีนี้ทำให้ เราไม่เข้าข้างตัวเองโดยมีความรักมาบังตาและการที่เราเชื่อ

สัญญาณเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้บางทีก็อาจทำให้เ จ็ บ น้อยลงก็ได้

6. อย่ าทนถ้ามันเริ่มเ จ็ บ

ความรักเป็น สิ่งสวยงามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักทำให้เ จ็ บ ป ว ด เราก็แค่ต้องเดินออกมาเรา

ไม่จำเป็นต้องทนแค่เพราะ “รัก” เพราะ ถ้ามีรักก็ต้องมีสุขมากกว่าทุกข์ ถ้าวันไหนทุกข์มากกว่า

สุขจะทนไปทำไม

7. ไม่จำเป็นต้องเสียดายเวลา

ความรักไม่ได้ แปรผันตามเวลา เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมา นั่งเสียดายเวลาถ้ารักนั้น

ทำให้เ จ็ บ ป ว ด หรือเสียใจจริงอยู่ที่ความรักอาจต้องใช้ความอดทน แต่ถ้าความรักทำให้

เ จ็ บ ซ้ำไป ซ้ำมาก็ไม่มีความจำเป็น อะไรที่จะต้องทน แล้วปล่อยให้ตัวเองต้องเ จ็ บ ต่อไป

ด้วยเหตุผลเพียงแค่เพราะ เสียดายเวลาเวลายิ่งนานยิ่งหมายความว่าเราควรต้องจบเพื่อไปเริ่มต้น

ชีวิตใหม่ได้แล้วเราเสียเวลากับความเ จ็ บ ป ว ด มามากพอแล้ว อย่ าเสียดายเวลาที่ผ่านมา

แต่จงเสียดายที่ ปล่อยเวลาไปกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเรา

8. บางครั้ง ‘รัก’ ก็ไม่ช่วยอะไรเลย

เรื่องแปลก อีกอย่ างของความรัก ก็คือถึงจะรักแค่ไหน แต่บางครั้งรักก็ไม่ช่วยอะไรเลยเพราะ

ความรักต้องประกอบด้วยคนสองคนเมื่อไรก็ตามที่คนหนึ่งรัก แต่อีกคนหมดรัก ต่อให้เรารักเค้าแค่ไหน

เราก็เป็นได้แค่คนที่เคยรักเท่านั้นเมื่อไม่รักก็คือไม่รักจะยื้อยุดฉุดกระชาก ขอร้องอ้อนวอนแค่ไหน

ก็ไม่เป็นผลสู้ยอมรับ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใช้ชีวิตต่อไปในแบบที่ไม่มีเค้า เราอาจจะทุกข์น้อยลงก็ได้

9. อย่ าเอาความสุขของเราไปฝากไว้ที่ใคร

ความสุขของเรา เราต้องกำหนดเองเพราะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาความสุขไปฝากไว้ที่ใคร แปลว่าเค้าจะทำ

ให้เราไม่มีความสุขแค่ไหนก็ได้ถ้าความสุขของเราคือการมีเค้า การที่เค้ารักเราตอบ แปลว่าเมื่อวันใดวันหนึ่ง

ที่เค้าจากไป ความสุขก็จะ จากเราไปตลอดกาลเพราะแม้จะเป็นคนที่เรารัก แต่เค้าก็ไม่ได้มีหน้าที่มาทำให้

เรามีความสุขมันไม่ใช่เรื่องของเค้าชีวิตเรา ใจเรา ความสุขของเรา เราต้องดูแลเอง

10. ก่อนจะมีใคร เราก็อยู่ของเราเองมาได้ตั้งนาน

น่าแปลกที่คนอกหัก หลายคนไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยก่อนจะมีเค้า เราอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไง สบายแค่ไหน

เป็นตัวของตัวเองขนาดไหน เราลืมมันไปหมดแล้ว เพราะความรักทำให้เราลืมนึกถึงตัวเองจริงๆ แล้วในวัน

ที่ความรักจบลง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเราก็ยังคง เป็นเราคนเดิมแค่เสียใจมากขึ้น ร้องไห้นิดหน่อย

แต่ไม่ได้มีอะไรแ ย่ ลง เราแค่ต้องกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมกลับมาเป็น ตัวของเราเองเพื่อที่จะมีรักครั้งใหม่

หรือเริ่มต้นใหม่ในแบบของเราก็เท่านั้นเอง ขึ้นชื่อว่าความรักย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ แต่หลายคนเมื่อรักแล้วก็

คิดแต่แค่ว่ารักจะนำความสุขมาให้ทั้งที่ความจริงแล้ว รักพาความทุกข์มาให้มากกว่าสุขเสียอีก

ขอบคุณที่มา Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…