Home ข้อคิด 10 ปรัชญาชีวิต ทำให้รู้จักกับความสุข แบบเรียบง่าย

10 ปรัชญาชีวิต ทำให้รู้จักกับความสุข แบบเรียบง่าย

0 second read
0
0
1,069

1. สำหรับชีวิต ที่เรียบง่ายนั้นจริงๆ แล้วไม่ได้ง่ายสมชื่อใช่ว่าใครๆ จะมีชีวิตอันแสนสุขสบายใช่ว่าใครๆ

จะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้ง่ายๆ ไม่เกี่ยวข้องกับความรวยหรือความจนไม่ได้เกี่ยว กับการศึกษาไม่ได้เกี่ยว

กับฐานะทางสังคม ไม่เกี่ยวกับ เ พ ศ หรืออายุแต่เกี่ยวข้องกับวุฒิปัญญาของบุคคลคนนั้นเพราะชีวิต

ที่เรียบง่ายก็คือ ชีวิตที่ผ่านการ ต ก ผลึกมาแล้วเป็นอย่ างดี อะไรคือความสุขที่แท้จริงอะไรคือความสุข

จอมปล อ ม ตรงนี้เราย่อม รู้ดีอยู่แก่ใจ ถ้ามีปัญญามากพอก็จะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้ในทันทีถ้าปัญญาไม่พอ

ต่อให้ต้องการชีวิตที่เรียบง่ายมากสักแค่ไหน ก็ไม่อาจพบกับความเรียบง่ายได้เลย

2. ความเรียบง่าย ไม่ได้มาจากความต้องการ ความเรียบง่ายในลักษณะแฟชั่น แต่มาจากความคิด

ที่ต้องการกำจัดกิ เ ล ส ของตนอย่ างจริงจังหนทางแห่งการใช้ชีวิตเรียบง่ายจึงเป็นหนทางเดียวกับ

การขัดเกลากิเล ส ของตน “ความต้องการที่จะไม่ต้องการอะไรนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เรียบง่าย”

3. เมื่อทำการงาน จงทำด้วยจิตว่างอย่ าทำงานด้วยความอย ากมี อย ากได้ อย ากเป็น

“ความสำเร็จไม่เคยได้มาด้วยความอย ากแต่ได้มาด้วยการสร้างเหตุแห่งความสำเร็จ”

จงทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยพลังแห่งปัจจุบันขณะ อย่ าได้เพ้อฝันถึงความสำเร็จที่ยังมาไม่ถึง

เมื่อไม่มีความคิดปรุงแต่ ย่อมไม่เกิดความโลภไม่เกิดการเปรียบเทียบไม่เกิดความกด ดั น

ไม่เกิดความหวั่นไหวการงานที่รับผิดชอบอยู่ย่อมดีขึ้นเป็นลำดับ

4. แม้ต้องการชีวิตที่เรียบง่าย การพูดจาของเราก็สมควรทำให้มีความเรียบง่ายด้วย

“คำโก ห ก หลอก ล ว ง คำโฆษณาเกินจริงการวิ จ า ร ณ์ ที่ไร้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้

ล้วนเป็นเรื่องปวดหัวที่ต้องตระเตรียมการต้องคิด ต้องใช้สมองในทางที่ผิด” ง่ายที่สุด! ดีที่สุด!

สบายใจที่สุดจงพูดแต่ความจริงที่เป็นประโยชน์ ถ้าต้องพูดอะไรที่โกหกและไม่เป็นประโยชน์

สู้เอาเวลาไปนอนเสียยังดีกว่า

5. มนุษย์เรากินเพื่ออยู่ มิใช่อยู่เพื่อกินมีคนมากมาย ที่ไม่มีกินและมีคนมากมายที่กินทิ้งกินขว้าง

“แม้ต้องการมีชีวิตที่เรียบง่ายก็สมควร ทำเรื่องการกินให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยเราจะมีชีวิตที่เรียบง่าย

ได้อย่ างไร หากยังดิ้นรนแสวงหาของอร่อยกินอยู่ตลอดเวลา”

6. เราคือมนุษย์ผู้มีร่างกายเ น่ า เ ห ม็ น เพียงไม่อาบน้ำล้างหน้า แปรงฟันเพียงครึ่งวันความจริง

ก็เริ่มปรากฏก ลิ่ น ตัว ก ลิ่ น ปากตลบอบอวลหน้าตาผมเผ้าเริ่มดูไม่ได้ความจริงเหล่านี้ถูกเรา

ป ก ปิ ดด้วยการแต่งหน้าทาปาก นุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม แม้ต้องการชีวิตเรียบง่าย เราก็ควรพิจารณา

ความจริงของกายอย่ างจริงจังด้วย“เป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะมีเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็น ทาครีมประทินผิว

ให้น้อยลงทำอะไรๆ กับร่างกายแต่พอดีโดยรู้เท่าทันว่าร่างกายนี้คือของ ชั่ ว คราวที่รอวันเสื่ อ ม สลาย”

มนุษย์เรายึดมั่นร่างกายนี้เป็นที่สุดทำลายความยึดมั่นในกายได้ ความเรียบง่ายของชีวิตจะไปไหนเสีย

7. “เมื่อโลกนี้มีคนผิดหวังมากมาย แล้วเหตุใดเราจึงหลงงมงายคิดว่าตนเองต้องสมหวังอยู่ตลอดเวลา”

การรับรู้ว่าความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ความเรียบง่ายเกิดขึ้นในชีวิตคน พิ ก า ร

ก็มีมากคนสูญ เ สี ย คนรักก็มีมากสงครามมีอยู่ทุกที ความไม่ยุติธรรมมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกจงเปิดรับความ

ผิดหวังเสียใจให้มันเข้ามา! จ้องหน้ามัน! เข้าไปใกล้มัน! แล้วกระซิบถามมันสิว่า “แกทำได้แค่นี้เองเหรอ”

8. “ความเรียบง่ายย่อมเกิดขึ้นทันทีแม้เราตระหนักว่า คนอื่นไม่จำเป็นต้องดีกับเรา” การยอมรับ

กับตนเองว่าผู้อื่นไม่จำเป็นต้องดีกับเรานั้นตัดความวุ่นวายไปได้หลายอย่ าง หนึ่งเราย่อมไม่ทำให้ผู้อื่น

กด ดั น จากการคาดหวังของเรา สอง เมื่อเราไม่คาดหวังว่าเขาต้องดีกับเรา เราย่อมเป็นอิสระจาก

ความคิดคำพูดและการกระทำของเขาไปด้วย การไม่เอาจิตใจไปยึดกับความรู้สึกของผู้อื่นคือความสำคัญ

ที่จะทำให้ชีวิตของเราเกิดความเรียบง่าย

9. อย่ าได้สร้างวาระพิเศษใดๆ ขึ้นมาเลย อย่ ามองหาความพิเศษจากการท่องเที่ยวอย่ ามองหาความ

พิเศษจากการดื่มกินจากการซื้อของที่มีราคาแพง อย่ ามองหาความพิเศษจากการใฝ่ฝันถึงอนาคตที่ยัง

มาไม่ถึงเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความพิเศษที่ทำให้เรากลายเป็นผู้หิวโซที่มีชีวิตซับซ้อนจงคลีคลายชีวิต

ด้วยการหาความพิเศษจากสิ่งพื้นๆ ธรรมดาๆ ทำสิ่งพื้นๆ ธรรมดาๆ ให้กลายเป็นความพิเศษสุด

“จงหาความพิเศษจากการเดิน นั่ง นอน ความพิเศษจากการขับ ถ่ า ย ความพิเศษจากการมองท้องฟ้า

หน้าบ้านของตนเอง จงทำกิจวัตรประจำวันของตนกลายเป็นความพิเศษถ้าทำอย่ างนี้ได้เมื่อไหร่

เราจะกลายเป็นผู้มีชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางความวุ่น ว า ย ของโลกทันที”

10. “แท้จริงแล้วสิ่งที่ต้องทำในชีวิตมีอยู่เพียงไม่กี่เรื่อง ที่เหลือล้วนเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อสนอง กิ เล ส

ของตนเองทั้งสิ้น”รวบหน้าที่ให้น้อยและกำหนดสิ่งที่ต้องทำให้ชัด หนึ่งคือการทำงานที่รับผิดชอบ

อยู่ให้ดีที่สุด สองคือการปฏิบัติดีกับคนรอบข้าง และสงเ ค ร า ะ ห์ โลกตามกำลัง สาม คือการ ขู ดเกลา

ยุติความ ชั่ ว ช้าในใจตน แม้ใครทำหน้าที่หลักของชีวิตได้เพียงสามข้อบุคคลผู้นั้นย่อมเป็นเจ้าของปีก

สีขาวล่องหน สามารถโบยบินอยู่เหนือโลกด้วยปรัชญาแห่งความเรียบง่ายของชีวิต

ขอบคุณที่มา postsara

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…