Home ชีวิต 10 พฤติกรรม บ่งบอกว่าคุณเองมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่

10 พฤติกรรม บ่งบอกว่าคุณเองมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่

0 second read
0
0
55

ในชีวิตประจำวัน ที่คุณกำลังดำเนินชีวิตอยู่นี้ บางวันคุณอาจรู้สึกสดชื่น มีกำลังใจแต่บางวัน

คุณจะรู้สึกถึงความอ่อนล้าหรืออ่อนแรง คุณจะรู้ได้อย่ างไรว่าจิตใจของคุณกำลังอยู่ในอารมณ์ไหน

เข้มแข็งหรืออ่อนล้า ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากประสบความสำเร็จ ต้องหมั่นเช็คพฤติกรร มว่า

คุณกำลังอ่อนล้าหรือเข้มแข็ง เพราะถ้าคุณกำลังเข้มแข็ง ให้ดำเนินการต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิต

แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณจิตใจกำลังอ่อนล้า ให้รีบกลับมาปรับ พฤติกรร มใหม่ให้จิตใจกลับมาเข้มแข็ง

ที่จะต่อสู่ต่อไป ก่อนที่จะสายเกินเยียวย า สำหรับวิธีการตรวจเช็คพฤติกรร มของตนเองนั้นทำได้ไม่ย าก

ให้สังเกตสัญญาณทั้ง 10 ประการ ที่จะบ่งว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนคนที่เขาประสบความสำเร็จกันหรือไม่

1. ไม่เสียเวลาไปกับความรู้สึกสงส ารตนเอง

พบว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้น ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับความรู้สึก ว่าตนเองเป็นคนที่น่าสงส าร เช่น

สงส ารที่ตนเองนั้นเกิดมาไม่ฉลาด ทำคอมพิวเตอร์ไม่ได้ พูดภาษาไม่ได้ ซึ่งแนวคิดเช่นนี้เป็นแนวคิดเชิงลบ

ทำให้ไม่มีพลั งในการที่จะทำสิ่งอื่นๆ ขึ้นมา ซึ่งแตกต่างจากคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จ

จะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่เป็นจุดอ่อนของตนเองและหันกลับมาพัฒนา อบรม เพิ่มความรู้ให้ตนเองนั้นประสบความสำเร็จ ดังนั้น

2. ไม่มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ตนเองควบคุมไม่ได้

หนทางของทุกความสำเร็จ ย่อมมีตัวแปรต่างๆ แทรกเข้ามา มีทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และที่ควบคุมไม่ได้

คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะ มุ่งมั่นเดินไปข้างหน้า และพย าย ามที่ตัดตัวแปรต่างๆ ที่จะทำให้มีความเบี่ ยง เบ น

และเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของตนเอง คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะตัดตัวแปรที่ตนเองคิดว่าไม่สามารถควบคุมได้

เพราะรู้ดีว่าเป็นการย ากที่จะทำให้ตนเองนั้นเดินข้ามสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพื่อให้ตนประสบความสำเร็จ

3. รั ก ษ า ระดับความมุ่งมั่นให้ตนเองให้มีพลั งตลอดเวลา

ในทุกวันของการทำงานนั้นคุณมีพลั ง มากน้อยเพียงใดที่จะลุกขึ้นมาเพื่อมุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต

วิธีการสังเกตง่ายๆ ว่าพลั งงานของคุณ กำลังอยู่ในระดับไหน ในทุกวันคือเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้า

ก่อนลุกจากที่นอน คุณมีความ รู้สึกเช่นไร ถ้าคุณไม่อย ากลุกจากที่นอน ยังอย ากที่จะนอนต่อ

ก็แสดงว่าจิตใจคุณไม่เข้มแข็งเพียงพอ ที่จะเดินข้ามเส้นของความสำเร็จได้ เพราะความขี้เกียจมาทำล าย

ความมุ่งมั่นที่มีในจิตใจนั่นเอง จึงเป็นการย ากที่จะเอื้อมมือไปให้ถึงความสำเร็จ

4. ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นของทุกคน แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนทุกคน

เพราะการเปลี่ยนแปลง เป็นทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี ขอให้เข้าใจว่า คนทุกคนไม่สามารถที่จะหลบหลีก

การเปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะเข้าใจและไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกัน

พวกเขามีความพร้อมที่จะรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงต่างหาก จึงขอให้คิดเสมอว่า

ถ้าความกลัวทำให้เกิดประโยชน์ จงกลัวเสีย แต่ถ้าไม่ทำให้เกิดประโยชน์ จะกลัวไปทำไม

จงต่อสู้กับความกลัว ด้วยการเผชิญหน้ากับความกลัว และลงมือที่จะปฏิบัติ โดยที่ไม่หลบหลีกแต่อย่ างใด

5. ไม่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ในการทำงาน ไม่แปลกที่จะทำผิด เพราะทุกคนไมมีใครจะพร้อมไปทุกเรื่อง แต่คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง

จะแตกต่างกับคนที่ทั่วไป ตรงที่ว่าเมื่อตนเองผิด พ ล าดก็จะหาวิธีที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น ไม่ผิดซ้ำอีก

เพราะคนที่มีจิตใจเข้มแข็ง จะคอยหาวิธีการเรียนรู้เพื่อแก้ไขในสิ่งที่ผิด พ ล าด เพื่อแก้ไขใหม่

ไม่ให้ผิดซ้ำสองในการลงมือปฏิบัติคราวหน้า

6. ไม่กังวลที่จะต้องทำให้ทุกคนยินดี

ในการทำงานนั้นย่อมมีคนที่ชอบและไม่ชอบในสิ่งที่ได้ทำ ดังนั้นเมื่อคุณได้รับคำที่ตำหนิติเตียน คุณจะรู้สึกอย่ างไร

เสียใจ หมดกำลังใจ ไม่อย ากทำงาน ขอให้เข้าใจว่าคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง จะเข้าใจตนเอง

เข้าใจในสิ่งที่ตนเองกำลังกระทำ และเข้าใจว่าสิ่งที่กำลัง ทำนี้ไปกระทบผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ

ดังนั้น คนที่ประสบความสำเร็จจะมีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่กังวล ถ้าจะมีคนไม่พอใจบ้ าง

7. ไม่ยอมแพ้กับความผิด พ ล าดครั้งแรก

ใครก็ตามที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะนำมาซึ่งความมุ่งมั่น ในการทำงาน ถึงแม้ว่าการทำงานในครั้งแรกนั้น

อาจไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ดีพอ ก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เพราะคนที่จิตใจเข้มแข็งนั้นต่างเข้าใจดีว่า

ในการลงมือทำงานในครั้งแรก อาจไม่ประสบความสำเร็จ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่จะเป็นเรื่องแปลก

ถ้ายอมแพ้ล้มเลิกความตั้งใจของตนเองเสียก่อน

8. ไม่เสียเวลาไปกับอดีต

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จมั กมีจิตใจที่อ่อนแอ ซึ่งความอ่อนแอ เป็นความอ่อนแอที่เป็นผลจากการกระทำ

ของตนเองในอดีต ย้ำคิดเรื่องที่เล ว ร้ าย ที่ผ่านมาในอดีต ทำให้ตนเองไม่มีเวลาที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ให้ดีขึ้น

และทำให้คิดเสมอว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นไม่ดี จากนี้ไปคุณลองคิดดูใหม่ ทิ้งอดีตให้อยู่ในอดีต

และเริ่มต้นทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เท่านี้แหละคือสิ่ง ที่คนเขามีจิตใจที่เข้มแข็งเขาทำกัน และขอให้คิดเสมอว่า

9. ไม่กลัวที่จะทำงานคนเดียว

คุณเคยถามตนเองหรือไม่ว่ารู้สึกอย่ างไรที่ต้องไป ชมภาพยนตร์คนเดียว กลัว กังวล หรือไม่รู้สึกอะไร

เพราะเป็นหนัง ที่ตนเองชอบ ไม่มีใครไปดูด้วยก็ตัดสินใจไปเอง เพราะอย ากชมภาพยนตร์เรื่องนี้

มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ต้องการที่จะทำอะไรคนเดียว ไปประชุมต้องมีเพื่อนร่วมงานไปด้วย ไปสัมภ าษณ์งาน

ต้องมีคนติดตามไปด้วย คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะไม่กังวลต่อสิ่งที่ตนเองต้องทำด้วยตนเองเพียงผู้เดียว

10. ไม่คาดหวังผลลัพธ์ในทันที

คนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะอดทน รอคอยเพราะเข้าใจดีว่า ทุกสิ่ง ทุกอย่ างที่ลงมือทำนั้น ไม่สามารถที่

จะบรรลุเป้าหมายได้อย่ างง่ายดาย มีขั้นตอน มีวิธีการ ความสำเร็จจึงเกิดกับคนที่ยอมรับและอดทนรอคอย

ทำงานตามขั้นตอน ซึ่งแตกต่าง จากคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ ต่างอย ากทำงานและหวังผลลัพธ์ในทันที

ซึ่งเป็นเรื่องย ากมากที่จะทำได้เช่นนั้น

ขอขอบคุณ คำตอบในใจ

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ชีวิต

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…