Home ข้อคิด 10 ลักษณะของคนฉลาดจริง ในยุคที่ทุกอย่าง “ดู ป ล อ ม”

10 ลักษณะของคนฉลาดจริง ในยุคที่ทุกอย่าง “ดู ป ล อ ม”

13 second read
0
0
105

1. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ เมื่อเค้าทำผิ ดพ ล า ด

แต่ให้โอกาสคำแ น ะ นำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำ

ความผิดและพร้อมจะแ น ะ นำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิด ของตนเองให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

2. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูงหรือ ไม่จบจากสถาบั น มีชื่อเสียงแต่มีผลงาน

การันตีความสามารถเสมอในยุคนี้ ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเอ งได้ไม่ย า กจะระบบโซเชีย ล เน็ตมีเดีย

ทั้งเฟ ส,ไ ล น์,ยู ทู บ ฯลฯ การศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี

จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

3. ไม่อ วดความสามารถ ที่แท้จริงว่าเจ๋งแค่ไหนแต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลา

ต้องใช้มันคนเก่ง และฉลาดมักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อ ว ด ในความสามารถเกินงามแต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์

ตนเองอยู่เสมอและเมื่อถึงเวลา ที่เกิดปัญหาเขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์จน เราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

4. ไม่ต้องเป็นผู้นำแต่ สามารถดึงความสามารถของคนในทีม มาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดได้เสมอคนเก่ง และฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทาง และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมี

ตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ และนับถือจากความรู้ความสามารถวิ ธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอก

เสียงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

5. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแต่ไม่เคยเสี ย เวลาภูมิใจ กับความสามารถของตนเอง

คนเก่งและฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจแต่ไม่ใช่อีโก้เพราะเขาจะเปิดรับ ฟังคนรอบข้างไม่ ตั ด สินคนอื่นด้วยมุมมอง

ของตนเอง และทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขา จะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้ว

สิ่งที่เขาจะทำต่อ นั่นคือหาทางพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

6. กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็วแม้จะ มีสิ่งเล ว ร้า ย เข้ามาในชีวิตก็ตามคนเก่งและฉลาด

ในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย า มเมื่อล้ ม ลง ไม่มีใครไม่เคยผิดพ ล า ดหรือผิดหวังเพียงแต่เขาจะไม่ จ ม

กับความทุ กข์ตลอดเวลาแต่จะหาทางลุกขึ้น สู้ได้ทุกครั้งย า มเมื่อล้ มลง

7. ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอดเวลาแต่ใช้รับข้อ มู ล ที่สนใจและส่งต่อความคิดดีๆ

ให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้เป็นยุคของข้อมูล ข่ า วส ารตลอด 24 ชั่ วโมง คนเก่งมักจะเลือกเส พแต่ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงานหรือการบริหารชีวิตและเป็นนัก แ บ่ งปั น เพื่อให้คนอื่นๆ ได้เส พ

ข้อ มู ล ดีๆ ที่เขาคัดสรรมาอย่ างดีแล้ว

8. จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพมีสมดุล ในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว

และเต็มที่กับทุกเรื่อง ที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ างสมดุล ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่

ทำตรงหน้า เช่นกันเมื่อหมดเวลางาน ก็สามารถให้เวลาสร้างความสุขการผ่อนคลายให้กับตนเองอยู่เสมอ

9. มีความรู้หลายด้านมากกว่า อาชีพที่ทำและมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองและจะใช้เวลา อย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้

สูญเสี ยโอกาสโดยเฉพาะ เวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

10. เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง

คนเก่งจะฟังเยอะเพราะ การฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์

มากกว่าพูดใน เ ชิ ง ล บ และไม่สร้างสรรค์

ขอบคุณที่มา f o r l i f e t h

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…