Home ความรัก 10 ลักษณะของคู่แท้ที่คบแล้วชีวิตจะดีและเป็นสุข

10 ลักษณะของคู่แท้ที่คบแล้วชีวิตจะดีและเป็นสุข

6 second read
0
0
148

เรื่องของ การบำเพ็ญบารมีระหว่างพระโพธิ สั ต ว์ และนางแก้วนั้น แต่ละท่านก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จ

เนื่องจากทุกอย่ างนั้นเกิดจากก รรมที่ต่างสร้างกันมา แต่อดีตชาติใดเกิดมารักใคร่ปรองดองกันดี

เกิดจากกุศลก รรมส่งผลชาติใด ที่ไม่เข้าใจกัน มีปัญหาเกิดขึ้นมาต่างๆ กันก็เกิดจากอกุศลก รรม

ที่ต่างร่วมสร้างกันมาหลาย ท่านคิดว่าเป็นบททดสอบว่า จะร่วมเดินทางต่อไปอีกหรือไม่ผู้ปรารถนา

พุทธภูมิ และผู้ปรารถนา นางแก้วนั้น อาจจะเคยอธิษฐานครองคู่กันหลายท่านระหว่างที่สร้างบารมี

ในแต่ละคู่นั้น จะมีบททดสอบมากมายอันเกิดจากก รรมที่กระทำร่วมกันในอดีตมีเหตุให้หลายคน

ต้องอธิษฐานลาขาดกันไป ไม่ขอติดตามสร้างบารมีร่วมกันอีก ยกเว้นกรณีที่ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ

ลาพุทธภูมิ เพื่อเข้าพระนิพพาน หรือเพื่อปรารถนาอย่ างอื่นการคัดกรองคู่บารมีจะเป็นไปอย่ าง

เข้มข้น มีบททดสอบแล้ว ทดสอบอีกจนกระทั่งเหลือเพียง 1 คนเดียวที่ปรากฏไม่เกิน 30 ชาติสุดท้าย

จะเป็นคนสุดท้ายที่จะครองคู่กัน จนกว่าพระโพธิ สั ต ว์ จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ

ทีนี้มาดูลักษณะของคู่แท้คู่บารมี มี ดังนี้

1. มองตาก็รู้ใจ พบกันครั้งแรก จะรู้สึกแบบรักแรกพบไม่ต้องเอ่ยคำอีกฝ่ายหนึ่ง

ก็จะเข้าใจทุกอย่ างที่อีกฝ่ายต้องการ

2. โอ น อ่อน ผ่ อ น ตามกันทุกเรื่อง

3. เมตตาต่อกัน ดุจบิดามารดาเมตตา ต่อบุตรของตน

4. ปราศจาก คำว่าหึงหวง ริ ษ ย า หรืออา ฆ า ต ต่อกัน

5. พร้อมจะเป็นผู้เสียสละ ความสุขให้แก่กันได้เสมอ และทุกเวลา

6. พร้อมจะเป็นผู้ให้และ ผู้รับ ซึ่งกันและกัน

7. ทุกครั้งที่ฝ่ายหนึ่ง มีทุกข์กระ แ ส ใจจะเชื่อมความรู้สึกถึงอีกฝ่ายทันที คล้ายใจที่เชื่ อ ม ถึงใจ

กรณีที่อีกฝ่ายเป็นนักปฏิบัติธรรม ขั้นสูงจะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ได้ทันที

8. สามารถให้อภัย ให้แก่กันได้อย่ างไม่มีเงื่ อ น ไข ในกรณีที่อีกฝ่ายทำผิดพล า ด ไป

9. รัก ษ า ทรัพย์หรือ ผลประโยชน์ ของกันและกัน

10. อยู่กันจนแก่เฒ่า ไม่นอกใจกัน

นี้คือลักษณะของคู่บารมี โดยแท้หลายท่านคิดว่า จะไปหาที่ไหนคู่แบบนี้ ถึงแม้ไม่ได้เข้าข่ าย

หมดทุกข้อ เพียงแค่ 3 ข้อก็ถือว่ามากพอที่เรียกว่าเป็นคู่แท้คู่บารมี

ขอบคุณที่มา g a n g b e a u t y

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…