Home ข้อคิด 10 วิธีเก็บเงินให้ได้เร็วใน 1 เดือน ให้ได้ผลจริง

10 วิธีเก็บเงินให้ได้เร็วใน 1 เดือน ให้ได้ผลจริง

3 second read
0
0
147

การออมเงินเป็นวิธีการ สะสมทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งการมีแผนสำรองหรือมีเงินสำรอง

ไว้ประกันความไม่แน่นอน ในอนาคตเป็นสิ่งที่ควรกระทำ และการออมเงินก็เป็นหนึ่งในการป้องกัน

ความเสี่ ย ง นั้น โดยปกติแล้วผู้คนมักจะตั้งเป้าการออมเพื่อหาวิธีที่สอดรับกับตัวเอง

อาจจะฝึกออมเงิน 1 เดือน, 3 เดือน หรือ 1 ปี ตามแต่ความเหมาะสม ซึ่งการออมโดยกำหนด

ระยะเวลา 1 เดือนนี้ มีข้อดีที่ระยะเวลาสั้น สามารถเห็นผลได้รวดเร็ว

เหมาะกับการหาแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นเก็บเงิน

ข้อดีของการออมเงิน

การเริ่มต้นออมเงิน มีประโยชน์หลายอย่าง โดยการออมจะส่งผลดีต่อตัวผู้ออมเอง

สรุปประโยชน์หลักๆ ของการออมได้ดังนี้

ฝึกวินัยในการใช้จ่าย

รู้จักวางแผนการใช้เงินในอนาคต

เห็นคุณค่าของเงิน

ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ เพราะการออมต้องทำเป็นลำดับขั้นตอน

วิธีการออมเงินที่เห็นผลใน 1 เดือน

วิธีการเก็บเงินออม 1 เดือนที่ได้รับความนิยม มี ดังนี้

1. เก็บเฉพาะแบงก์หรือเหรียญที่กำหนด

วิธีที่ได้รับ ความนิยมมาก คือ การงดใช้แบงก์หรือเหรียญบางชนิด เช่น บางคนไม่ใช้แบงก์ 50 บาท

เมื่อได้รับแบงก์ 50 บาทมา จะต้องเก็บเท่านั้นหรือ บางคนอาจจะเลือกเก็บเหรียญ 10 บาทแทนก็ได้

ข้อดี จดจำง่าย ไม่มีการกำหนดต าย ตัวถึงจำนวนเงินที่ต้องเก็บในแต่ละวัน

ข้อเสีย หากได้รับเงินทอนเป็นแบงก์ หรือเหรียญแบบที่กำลังเก็บอยู่ การใช้จ่ายจะลำบากมากขึ้น

2. สะสมเงินทุกวันตามวันที่

การเก็บเงินโดยเพิ่มมูลค่า ขึ้นเรื่อยๆ เป็นการเก็บเงินตั้งแต่ต้นเดือน นับวันที่ 1 แล้วเก็บ 1 บาท

วันที่ 2 เก็บ 2 บาท จนถึงวันสุดท้ายเก็บ 28, 29, 30 หรือ 31 บาท แล้วแต่วันที่สุดท้ายของเดือน

ข้อดี เริ่มต้นด้วยตัวเลขน้อยๆ จูงใจให้อย ากเก็บเงิน

ข้อเสีย ได้เงินเก็บน้อย เพราะครบ 1 เดือน จะได้มากสุดเพียง 470 บาท เหมาะกับการเก็บครึ่งปีหรือรายปีมากกว่า

3. กำหนดเงินเก็บตามเหตุการณ์

วิธีนี้ได้รับความนิยม เป็นอย่างมากสำหรับคนที่มีแรงบันดาลใจในบางอย่าง เช่น ชื่นชอบศิลปินหรือดารา

จึงมีการกำหนดเงินเก็บอิงตามการปรากฏตัวตามสื่อต่างๆ เช่น ออกงานใหญ่ เก็บ 100 บาท

โ พ ส ต์ สเตตัสลงบนสังคมออนไลน์ เก็บ 150 บาท

ข้อดี เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในการออมควบคู่ไปกับการติดตามสิ่งที่ชอบไปพร้อมๆ กัน

ข้อเสีย ไม่สามารถกำหนด เงินออมได้ บางครั้งอาจต้องออมเงินเป็นจำนวนมาก

ในขณะที่บางคราวอาจไม่ได้ออมเงินเลย

4. ให้เงินรายวันตัวเอง

การจำกัดรายจ่ายของตัวเองจะช่วยให้การใช้จ่ายในแต่ละวันลดน้อยลง โดยต้องมีการวางแผน

ตั้งแต่เงินเดือนออกแล้วตัดแบ่งส่วน ที่ต้องการออมเก็บไว้ เงินที่เหลือจึงมาถัวเฉลี่ยสำหรับใช้จ่ายในแต่ละวัน

ข้อดี สามารถกำหนดเงินออมเองได้ และแน่นอนในทุกเดือน

ข้อเสีย อาจต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อให้เงินพอใช้ในแต่ละวัน

5. เปิดบัญชีฝากประจำ

การเปิดบัญชีฝากประจำ เป็นการเปิดบัญชีแบบถอนไม่ได้ ผู้เปิดจะต้องฝากเงินให้ครบตามที่กำหนด

อาจมีการให้ธนาคารดึงเงินจากเงินเดือน เก็บเข้าบัญชีฝากประจำได้เลย รวมไปถึงการลงทุ นในกองทุนรวมด้วย

ข้อดี สะดวกในการฝาก ธนาคารจะดึงเงินบางส่วน จากเงินเดือนไปเก็บไว้ให้

ข้อเสีย อาจเกิดปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้

6. เก็บจากเศษเงินเดือน

เงินเดือนในแต่ละเดือน มักจะมีเศษเงินที่ไม่ลงตัวหลังจากหักค่าสมทบประกันสังคมแล้ว

เงินส่วนที่เป็นเศษนั้นให้เก็บไว้ และใช้เฉพาะยอดที่เป็นจำนวนเต็ม

ข้อดี มีเงินเก็บสม่ำเสมอทุกเดือน

ข้อเสีย เก็บได้ในจำนวนที่น้อย

7. บันทึกรายรับ-รายจ่าย

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำ จะช่วยให้เห็นเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละวัน กระตุ้ น

ให้เกิดการออมเมื่อเห็น ยอดใช้จ่าย และช่วยในการตัด ย อ ด ซื้ อ ที่ไม่จำเป็นออกไปได้

ข้อดี ช่วยให้การออมเป็นระบบมากขึ้น แบ่งค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วน

ข้อเสีย กดดันตัวเองจนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อใช้จ่ายกับสิ่งที่เสียดายภายหลัง

8. ใส่กระปุกที่เปิดไม่ได้

กระปุกออมสินเป็นตัวช่วยสำคัญในการออม และกระปุกแบบที่ไม่มีช่อง

สำหรับเอาเงินออกมา ต้องทุบกระปุกทิ้งเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยบังคับให้การออมบรรลุผล

ข้อดี มีเงินออมรออยู่ในกระปุกแน่นอน

ข้อเสีย ไม่สามารถหยิบเงินออกมาใช้จ่ายในย ามจำเป็นได้

9. งดอาห ารหรือสินค้าฟุ่มเฟือยประจำวัน

การออมที่ดีจะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเงินเหลือออม การจะทำให้มีเงินเหลือจึงจำเป็น

ต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป มีการลดค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยมาก

มักลดอาห าร ทานเล่น เช่น ลดกาแฟเหลือเพียงวันละแก้ว หรืองดขนมขบเคี้ยวหลังพักเที่ยง

ข้อดี ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้มีเงินออม

ข้อเสีย รู้สึกการใช้จ่ายไม่คล่องมือ เพราะเกิดการตัดการใช้จ่ายบางส่วนทิ้งไป

10. เผื่อเวลาตัดสินใจก่อนซื้ อ ของ

ก่อนจะตัดสินใจซื้ อ สินค้ามูลค่าสูงสักชิ้น ควรต้องให้เวลาในการทบทวนเสียก่อน

เมื่อแน่ใจว่าอย ากได้จริงๆ จึงค่อยซื้ อ รวมถึงมองหาโปรโมชั่นทั้งของทางร้าน

โปรโมชั่ น บั ตร เครดิ ต และโปรโมชั่นบัตรสมาชิกต่างๆ เพื่อให้การใช้จ่ายถูกลงไม่เบียดบังเงินออม

ข้อดี การซื้ อ ของจะได้สิ่งของที่อย ากได้จริงๆ ไม่ค่อยซื้ อ มาทิ้งเฉยๆ

ข้อเสีย ต้องใช้ความอดทนและ การหักห้ามใจระหว่างพิจารณา รวมถึงสินค้าบางชิ้นอาจจะหมดลงก่อน

วิธีการออมเงิน

การออมเงินเป็นการวางแผนการใช้เงินที่ได้ผลดีวิธีหนึ่ง เมื่อฝึกจนมีความเคยชินจะสามารถ

ออมเงินในระยะย าวได้ และเงินออมส่วนนี้จะเป็นเงินสำรองไว้ในย าม ฉุ ก เฉิ น

อาจจะมีการต่อยอดเป็นเงินลงทุ น เพื่อให้มีกำไรงอกเงยหรืออาจจะสมัครบั ตร เครดิ ต

เพื่อฝึกวินัยในการใช้เงินและ ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อต้องการซื้ อ สินค้ามูลค่าสูง

ทำให้ไม่ต้องใช้เงินครั้งละมากๆ และมีเงินออมเหลือเก็บ ในแต่ละเดือนดังเดิม

ขอขอบคุณ k t c

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…