Home ข้อคิด 10 วิธี ที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในการทำงาน

10 วิธี ที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในการทำงาน

8 second read
0
0
90

1. อย่ าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง

การเรียนรู้ที่แท้จริงไม่ได้จบลงแค่ที่ใบปริญญา เรียบจบคือจบ ไม่ต้องเรียนอะไรต่อแล้ว เพราะถ้าเราหยุดเดิน ขณะที่โลกกำลังพัฒนาไปข้างหน้า ก็เท่ากับว่าเราเดินถอยหลัง เมื่อความรู้และทักษะเราไม่ได้ก้าวหน้า ขณะที่คนใหม่ๆ มีความรู้ความสามารถที่สดใหม่กว่า มีค่าจ้างถูกกว่าเรา

เราก็จะกลายเป็น “ต้นทุน” ของบริษัทมากกว่าจะเป็นฟั น เฟือง เพื่อสร้างรายได้ เราก็มีโอกาสที่จะเป็นคน “ไร้ค่า” ในที่ทำงานไปได้ง่ายๆ และเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็อย่ าโวยวาย หรือหวังว่าจะมีรายได้ที่ดีขึ้นเลย ตราบเท่าที่เรายังไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเอง ให้เก่งขึ้นกว่านี้อยู่เสมอ

2. รู้จักสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบด้าน เพื่อหาโอกาสร่วมงาน/สร้างทีมงานที่ดี

มีคำพูดหนึ่งที่ว่า “ถ้าไปคนเดียวจะไปได้ไว แต่ถ้าอย ากไปได้ไกล ต้องไปกันเป็นทีม” ซึ่งเป็นเรื่องจริงมากๆ การทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียว อาจจะมีความคล่องตัวมากกว่า ไม่ต้องรอการตัดสินใจจากคนอื่นๆ อย ากทำอะไรก็ทำได้เลย แต่ศักยภาพในตัวเรามีขีดจำกัด มันจะทำให้เราไปได้เร็ว

แต่จะสุดอยู่แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น ถ้าเราอย ากก้าวหน้าในการทำงานมากกว่านั้น เราต้องใช้พลั ง ของ “ทีม” ในการผลักดันไป สู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ที่สำคัญต้องเป็นทีมที่ดี มีความเข้าขารู้ใจมีแนวคิดตรงกัน ทำงานร่วมกันได้ดีด้วย ซึ่งการจะมีทีมที่ดีได้นั้น เราก็จำเป็นต้องรู้จักคนให้มาก เพื่อให้สามารถเชื่ อม โยง ถึงคนประเภทที่เราต้องการได้ ดังนั้น เราจึงต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อส าร ที่ดีด้วย

3. ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่แค่มีความรู้ แต่ต้องลงมือทำ ด้วยจิตใจที่มุ่งมันด้วย

บางคนอาจจะคิดแค่ว่า การพัฒนาตัวเอง คือการหาความรู้เพิ่มเติมเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว แต่ความรู้ที่มีจะมีประโยชน์อะไร ถ้าเราไม่เอามาลงมือปฏิบัติและ ถึงแม้จะลงมือทำแล้ว ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอีกเช่นกัน ถ้าเราเริ่มทำแล้วท้อถอย ล้ ม เลิกไป กลางคันซะก่อนที่จะเกิดผลสำเร็จ

ดังนั้น การจะประสบความสำเร็จในการทำงานได้ ต้องมีทั้ง Head (ความรู้), Hand (การลงมือทำ) และ Heart (จิตใจ, ความมุ่งมั่น, ไม่ย่อท้อ) ด้วย ถ้าใครมีครบทั้ง 3 H นี้ได้ รับรองว่าทำอะไรก็สำเร็จอย่ างแน่นอน (ถ้าใครเคยอ่ าน หนังสือเรื่อง “ส มองเศรษฐี” ของคุณขุนเขา คงจะคุ้นเคยดี)

4. จงพัฒนาทักษะการ “ขาย” ของตัวเราเอง

หลายคนที่หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้า เพราะปฏิเสธที่จะพัฒนาทักษะด้านการขายของตัวเอง เพราะมองว่าตัวเองไม่เก่งด้านนี้ ไม่ชอบขาย การขายเป็นเรื่องที่น่าอาย อึดอัด คือการที่ต้องไปบังคับไปง้อคนอื่น ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าเข้าใจเรื่องการขาย จะพบว่าไม่ใช่เลย เพราะการขายคือ “ศิลปะ” ที่มีชั้นเชิงมากกว่านั้นมาก

และมันยังครอบคลุมไปถึงเรื่องจิตวิทย า การเข้าใจความคิดและความรู้สึกของผู้คน การรู้จักวิธีที่จะพูดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการ หรือการทำให้ได้รับการยอมรับนับถือจากคนอื่น ซึ่งเป็นตัวส่งเสริมให้เราก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม

การขายจึงเป็นทักษะ ที่สำคัญสำหรับคนที่อย ากประสบความสำเร็จในการทำงานทุกคน ไม่เว้นแม้แต่งานที่ไม่ต้องพบเจอลูกค้า เพราะอย่ างน้อยๆ เราก็จำเป็นต้อง “ขายตัวเอง” เพื่อให้ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงานด้วยเช่นกัน

5. รู้จักใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อพัฒนา “แบ ร น ด์” ของตัวเอง

คำว่าแบรนด์ในที่นี้คือ ภาพลักษณ์ของเราในความรู้สึกของคนอื่นๆ ที่ต้องเด่นชัด ว่าเวลาคนนึกถึงเรา จะต้องนึกถึงอะไร ความสามารถอะไรในตัวเอาที่โดดเด่น เราต้องทำออกมาให้ชัดเจน ให้คนนึกถึงเรื่องนี้ จะต้องนึกถึงเราเป็นคนแรกๆให้ได้ มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าเราเป็นคนดี เป็นคนเก่ง แต่ไม่มีใครรู้จัก

หรือสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้คนจำนวนไม่มากพอ ดังนั้นเราต้องใช้พลั ง ของ “การตลาด” ทำให้เราเป็นที่รู้จัก และเป็นที่จดจำของคนส่วนใหญ่ให้ได้ด้วย (ถ้ายิ่งออกสู่คนหมู่มากได้มากเท่าไหร่ สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้คนได้เยอะเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำมากขึ้นเท่านั้น)

ดังนั้น อย่ าลืมที่จะเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่ างโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ มาส่งเสริมการทำงานตลาดบนโลกออนไลน์ให้เราด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งในโลกยุคปัจจุบัน

6. ทำงานในที่ที่ให้โอกาสเราเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง อย่ ามองแค่เรื่องผลตอบแทน

บางคนที่กำลังมองหางาน อาจจะดูที่เรื่องของเงินเดือนเป็นหลัก แต่หากเป็นที่ที่ให้เงินเดือนดี แต่วัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กรแ ย่ มีการแบ่งพักแบ่งพวก ไม่มีการฝึกอบรมที่ดี ไม่ให้โอกาสคนในการพัฒนาตัวเอง หรือเสนอความคิดเห็นใดๆ

ก็ไม่มีทางคุ้มค่ากับเงินที่ได้มาเด็ ด ข าด ให้เลือกงานที่ถึงแม้จะให้เงินน้อยกว่า แต่ให้โอกาสเราพัฒนาตัวเอง และสนั บ สนุ น ความก้าวหน้าในงานเรา เพราะระยะย าวแล้ว ถ้าเราใช้โอกาสที่มีอยู่ในการพัฒนาตัวเองได้ดี เราย่อมมีโอกาสหาเงินได้มากกว่าเงินจำนวนมากที่เราอาจจะได้ในปัจจุบันอย่ างแน่นอน

7. สร้างผลงานให้ได้ ก่อนจะเรียกร้องหาโอกาส

บางคนอาจจะคิดว่า ที่ตัวเองไม่ก้าวหน้าในอาชีพการงานซักที ก็เพราะไม่มีใครให้โอกาส แล้วก็ตัดพ้อต่อโชคชะตา โทษคนอื่นต่างๆนานาว่าที่ตัวเองไม่รุ่ง เพราะไม่มีคนสนับสนุน ซึ่งถึงแม้มันอาจจะมีส่วน แต่การมานั่งโทษคนอื่นแล้วไม่ลงมือทำอะไร ก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้น

ดังนั้น ถ้าไม่มีใครให้โอกาสเรา เราก็ต้องสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเองครับ พย าย ามสร้างผลงานอะไรที่จับต้องได้ ที่เป็นตัวพิสูจน์ความสามารถที่แท้จริงของเราให้คนอื่นเห็นอย่ างสม่ำเสมอให้ได้ เมื่อเราพิสูจน์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้ว เมื่อนั้นแหละ โอกาสอื่นๆ จะเริ่มเข้ามาหาเราเอง

เพราะฉะนั้น ก่อนจะเรียกร้องหาโอกาส ให้ถามตัวเองก่อนดีกว่าว่า เรามีผลงานอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าเราสมควรจะได้รับโอกาสก่อนดีกว่าครับ

8. สร้างภาวะผู้นำในตัวเอง พัฒนาแนวคิดแบบผู้ประกอบการ

ถ้าอย ากจะประสบความสำเร็จ ก็ต้องคิดแบบคนสำเร็จ ซึ่งหนึ่งในคุณลักษณะของคนสำเร็จก็คือจะไม่ใช่พวกที่เอาแต่รอรับคำสั่ง คิดอะไรเองไม่ได้ คิดพัฒนาอะไรเองไม่เป็น ถ้าเป็นแบบนั้นโอกาสที่เราจะก้าวหน้าก็มีน้อย

ดังนั้น การที่จะโดดเด่นในการทำงาน เราจึงต้องมีความคิดที่เป็นแบบ Proactive คือ “ทำให้ก้าวไกลเกินกว่าที่ได้รับคำสั่ ง” (ให้แม้แต่ที่คนสั่งเรายังคิดไม่ถึง) ซึ่งถ้าทำได้บ่อยๆ ก็จะสร้างความประทับใจ และความเชื่อมั่นในฝีมือการทำงานของเราให้มากขึ้น ถ้าอย ากเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นหัวหน้า ก็ต้องมีความคิดแบบเจ้าของธุรกิจ แบบคนเป็นหัวหน้า ตั้งแต่วันที่เรายังเป็นลูกน้องให้ได้

9. ต้องทำงานที่รัก ไม่ก็รักในงานที่ทำ มีแรงกระตุ้ น ในการทำงานด้วยความสนุกอยู่เสมอ

ผมไม่เคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานคนไหน ไม่รักหรือไม่สนุกในงานที่ทำเลย มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นคนแบบนั้น เพราะกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรา เราย่อมต้องเจอปัญหา เจออุปสรรคมากมาย

ซึ่งถ้าเราไม่รักในสิ่งที่ทำ เราจะไม่มีกำลังใจไม่มีแรงกระตุ้ น มากพอที่จะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นได้เลย จนอาจจะทำให้เราต้องล้มเลิกกลางคัน การได้ทำในสิ่งที่รัก หรือรู้สึกรักในสิ่งที่ทำจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่ างหนึ่งต่อความสำเร็จในสิ่งที่เราทำเลยทีเดียว

10. ต้องรู้จักใช้คนให้เป็น มีความสัมพันธ์และจิตวิทย าที่ดีกับทุกคนรอบตัว

ทั้งหมดที่ว่ามา อาจจะทำให้เราเป็นคนที่เก่งหรือประสบความสำเร็จในการทำงานได้ก็จริง แต่มันจะไม่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนเลย ถ้าเราเป็นคนเก่งที่ไม่น่ารัก คนยอมรับในความสามารถแต่ไม่ยอมรับที่นิสัย คนทำตามคำสั่งเพราะความกลัว ไม่ใช่เพราะความเคารพ

ดังนั้นถ้าเราอย ากจะประสบความสำเร็จ ในการทำงานอย่ างยั่งยืน เราจึงต้องเป็นคนที่ดี มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ถ้าเป็นเจ้านาย ก็เป็นเจ้านายที่พร้อมลุยไปกับลูกน้อง ซื้ อ ใจลูกน้องได้ ไม่ใช่เป็นเจ้านายที่เอาแต่ชี้นิ้วสั่งอย่ างเดียว เป็นหุ้ น ส่วนหรือทำงานร่วมกับใคร ก็ต้องใจใหญ่พอ

บางครั้งอาจจะต้องยอมเสียผลประโยชน์บ้ าง เพื่อแลกกับความสัมพันธ์หรือ ความเคารพนับถือจากคนอื่น เราถึงจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่ างสงบและเป็นสุข เพราะเราคงไม่อย ากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการงาน แต่มี ศั ต รู อยู่มากมายมากกว่าคนรักอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับ

หวังว่าทั้ง 10 ข้อ จะช่วยให้ทุกคนมีแนวคิดและแรงบันดาลใจ เอาไปใช้พัฒนาตัวเอง และการทำงานของตัวเองได้นะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่กำลังทำอยู่กันทุกคนครับผม

ขอขอบคุณ a o m m o n e y

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…