Home ข้อคิด 10 สิ่งที่ควรตัดทิ้งไปซะ ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น

10 สิ่งที่ควรตัดทิ้งไปซะ ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น

6 second read
0
0
62

บางทีคนเราก็มีเรื่องไม่สำคัญ ในชีวิตมากไปทั้งที่ไม่จำเป็นแล้วยังบั่ น ท อนการใช้ชีวิตแต่เราก็เลือก

ที่จะเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้เพื่ออะไร กันสุดท้ายชีวิตก็มีเพียงเรื่องที่เป็นข ย ะ ที่ทำให้เราเดินหน้าไปต่อ

ไม่ได้ 10 อย่ างนี้ ถ้าไม่จำเป็นต่อชีวิตตั ด ออกจากชีวิตไปซะ แล้วเดินหน้าต่อ

1. ความยึดมั่น ถือมั่น

เมื่อตั ดอัตตาทิ้งไปแล้วก็ต้องตัดความยึดมั่นถือมั่นด้วยยึดมั่นในที่นี้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตนเอง

แต่เป็นการเอาตัวเองไปยึดติดกับคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะไม่มีอะไรที่เป็น

ของเราอย่ างถาวรแม้แต่ร่างกายก็แค่ยืมมาเมื่อหมด อ า ยุ ขั ย ก็ต้องคืนร่างกายนี้ไปฉะนั้นยึดถือไว้

ก็มีแต่หนักเปล่าๆ

2. คนที่ไม่สำคัญ

นึกดูให้ดีนะ บางทีเราก็มีคนไม่สำคัญในชีวิตมากไป ไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าที่ตั ดไม่ข าดหรือเพื่อน

ไม่ดีที่เลิกคบไม่ได้ คนเหล่านี้จะคอยบั่ น ทอน กำลังใจในการใช้ชีวิตเราฉุ ด พ ร า ก ตัวเรา

ให้เดินหน้าต่อไปไม่ได้ซักทีทางที่ดีคือ ตั ด ๆ ออกไปบ้างคบไปก็ มีแต่จะพาเราไปพบเจอแต่เรื่องไม่ดี

3. อดีตที่ไม่น่าจดจำ

อดีตก็คืออดีตโดยเฉพาะอดีตที่ผิ ดพล าด ไม่น่าจดจำ จะย้อนไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้แล้วเปลี่ยนแปลง

อะไรก็ไม่ได้ ทำได้แค่เพียงเก็บอดีต เหล่านั้นไว้เป็นบทเรียนคอยสอนตัวเองไม่ให้ผิดพล าดซ้ำๆ อีก

แต่อย่ าเก็บมาคิดจนทำให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า ไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้ว มันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้อยู่ดี

4. นิสัยแย่ๆ

เราทุกคนมีนิสัยด้านลบในตัว ทั้งความขิ้เกียจ เห็นแก่ตัว ฯลฯ บางคนรู้ทั้งรู้แต่ก็ปล่อยให้เจ้านิสัยแย่ๆ

เก าะกินจนกลับตัวก็ไม่ได้ นิสัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เราไปไม่ถึงจุดหมาย และยังบั่ น ท อ น

ความก้าวหน้าในชีวิตเรา ต้องรู้จักตัวเองรู้ว่านิสัยเราเป็นอย่างไร อะไรที่รู้ว่าแย่ ก็ต้องทิ้งไป เพราะ

เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต

5. ความคิดของคนอื่น

บางทีความคิดของคนอื่น ทำให้เรารู้สึกแ ย่ โดยไม่จำเป็น ทั้งที่จริงแล้วความสุขของเราต่างหาก

ที่จะควรจะมาเป็นสิ่งแรกอย่ าเอาความคิดของใครมาทำให้เราเป็นทุ กข์เขาจะคิดอย่างไรก็เป็น

เรื่องของเขาเราควบคุมความคิดเขาไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เรามีความสุขได้

6. ความกลัวที่จะผิ ดพล าด

ความกลั วเป็นสิ่งที่เลี่ ยงไม่ได้คนทุกคนมีความกลั วด้วยกันทุกคนแต่ต้องไม่ใช่ความกลั ว

ที่จะผิดพล าดจนไม่กล้าเริ่มอะไรเลยเพราะความผิ ดพล าดเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

หากเรากลัวที่จะผิ ดพล าดก็หมายความว่าเราไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เลยทางที่ดี

อย่ ากลัวที่จะทำผิ ด แต่จงกลั วที่จะไม่ได้ทำดีกว่า

7. ความคิดแง่ลบ

คนเรามีความคิดไม่ดี หรือความคิดลบมากกว่าความคิดในแง่บวก และความคิดแง่ลบก็จะทำ

ให้เกิดจินตนาการร้ า ยๆ ที่ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ า ย พอมองโลกแง่ร้ า ยมากๆ เข้ากลาย

เป็นอุปสรรคกับ การใช้ชีวิตทำให้ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทำอะไรเลยที่สำคัญก็คือเราจะไม่สามารถ

มีความสุขกับอะไร ได้แม้แต่อย่างเดียวเพราะความคิดของเราจะอยู่แต่กับเรื่องร้ า ยๆ ไงล่ะ

8. ปัญหาที่แก้ไม่ได้

บางคนไม่รู้ว่าบางปัญหาก็ไม่ได้มีไว้แค่แต่มีไว้ให้เรายอมรับและอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นฉะนั้น

เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปัญหาที่แก้ไม่ได้อย่ าเพิ่งตั้งหน้าตั้งตา แก้ให้สำเร็จในคราวเดียวการ

ทำแบบนั้นมีแต่จะทำให้หมดพลังและเครี ย ด โดยใช่เหตุ หากรู้แล้วว่าปัญหานั้นแก้ไม่ได้

สิ่งที่เราต้องทำก็คือเลิกคิดแต่ให้หาทางที่จะอยู่กับปัญหานั้นอย่ างสงบสุขดีกว่า

9. การมองไม่เห็นคุณค่าในตนเอง

เราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอ หากเราเองยังไม่สามารถนับถือและเคารพตัวเองได้แล้ว

ใครที่ไหนจะมานับถือ ในคุณค่าเราการเห็นคุณค่าในตัวเองก็จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้น

เข้มแข็งพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่ างมั่นใจ

10. อัตตา

คือตัวตน มนุษย์ทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาอยู่ในตัวทั้งนั้นน้อยบ้างมากบ้างขึ้นอยู่กับสิ่ง

ที่สั่งสมมาในชีวิตจงทำอะไรๆ ด้วยความรู้ตัวอย่างแจ่มแจ้ง แล้วเราก็จะไม่เป็นทุ กข์

ขอบคุณที่มา J u n j a o n e w s

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…