Home ความรัก 10 เรื่องสำหรับสามีภรรยา ควรที่จะทำให้กันในทุกๆวัน

10 เรื่องสำหรับสามีภรรยา ควรที่จะทำให้กันในทุกๆวัน

3 second read
0
0
50

1. ทำกิจก ร ร มร่วมกันบ่อยๆ

เรียกว่าเป็น เรื่องพื้นฐาน สำหรับคู่แต่งงานเลยก็ว่าได้สำหรับการทำกิจก ร ร มร่วมกัน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรใดๆ ก็ตามดูหนัง กินข้าว พูดคุยกันหรือแม้แต่การช่วยกันทำงาน

บ้ า น ก็เป็นการทำกิจก ร ร มอย่ างหนึ่งที่จะช่วยกระชั บความสัมพันธ์ ให้แน่นแฟ้น

ยิ่งขึ้นอย่ าลืมว่า หลังแต่งงานไปแล้วอะไรๆ ก็มักไม่เป็นอย่ างที่คิด ถ้าคุณได้ทำ

กิจก รรม ร่วมกันก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ ราบรื่นและยั่งยืนขึ้นได้ไม่ย าก

2. ให้เกี ย ร ติ ยกย่อง และชื่นชม

เป็นอีกหนึ่ง ข้อควรจำ สำหรับสามี-ภรรย า การเคารพและให้เกี ย รติซึ่งกันและกันเป็น

กฎพื้นฐานที่ทุกคู่ต้องจดจำ และให้ความสำคัญแม้จะรักกันมากแค่ไหน แต่หากไม่ให้เกี ยรติ

กันทั้งต่อหน้าและลับหลังความสั มพั นธ์ก็ย่อมสั่นคลอน และไม่นานก็จะเหลือแต่เพียง

ความไม่ไว้เ นื้ อ เชื่อใจและนอกจากจะให้เ กี ย ร ติกันแล้วการยกย่องชื่นชม ก็เป็นเรื่อง

สำคัญเอ่ยปากชื่นชมเมื่อถึงจังหวะอันควรสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เติมเต็มความรักของคู่แต่งงานได้ไม่ย ากเลย

3. รู้จักการให้

ก่อนแต่งงาน หลายคู่แสดงความรักหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้กันตลอดเวลา แต่พอแต่งงานแล้ว

สิ่งเหล่านี้มักถูกลืมเลือนและล ดหายไป “การให้” ยังคงมีความสำคัญเสมอ ในทุกความ

สัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนคู่รักโดยเฉพาะสามี-ภรรย าที่ยิ่งต้องให้กันมากขึ้นให้อภัย

ให้โอกาสให้รางวัล ฯลฯ เป็นพื้นฐานของการให้ที่ไม่ควรถูกลืม

4. อดทน

ความอดทน เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับความสั มพั นธ์ฉันท์สามี-ภรรย า ยิ่งถ้าอย ากให้รักยืนย าว

ยิ่งต้องอดทนให้มากอดทน และยอมรับในตัวตนของอีกคนอดทน กับปัญหาอุปส ร รคที่ต้อง

ข้ามผ่านหรือแม้กระทั่งอดทนกับความเปลี่ยนแปลง ของอีกคนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องเจอเมื่อ

เวลาผ่านไปแต่ความอดทนจะทำให้ทุกอย่ างค ลี่ค ล ายและก้าวข้าม สิ่งต่างๆไปได้เพื่อให้

ความรักมั่นคงและยืนย าว

5. ฟังและให้ความสนใจ

การเป็น ผู้ฟังที่ดีคือฟัง แบบมีจุดมุ่งหมายฟังว่าอีกคนต้องการสื่ออะไร และเข้าใจในสิ่งที่เขา

กำลังพูดแต่สำหรับคู่แต่งงานฟังอย่ างเดียวนั้น ไม่เพียงพอต้องฟังและให้ความสนใจไปพร้อมกัน

ด้วยฟังอย่ างตั้งใจสนใจใน สิ่งที่อีกคนพูดอย่ างจริงใจและจะแสดงความเห็นได้ก็ต่อเมื่อถูกร้องขอ

เท่านั้นเพราะแท้จริง แล้วคนพูดอาจเพียงต้องการ ระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจแต่ไม่ได้ ต้องการให้

แ ย้ งหรือออกความเห็นก็ได้

6. เมื่อเกิดปัญหาก็พูดกันตรงๆ

ต้องแยกให้ ออกระหว่าง การพูดตรงกับการพูดแรงพูดตรงคือ บอกจุดประสงค์ที่ชัดเจนพูดคุยกัน

อย่ างเปิดอกถึงปัญหา ที่เกิดขึ้นความชัดเจน และตรงไปตรงมาเป็นเหมือนการตีแผ่ปัญหาอย่ างหนึ่ง

ต่างคนต่างพูดกันตรงๆ ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จะช่วยให้มองเห็นอีกมุมของปัญหาได้ชัดขึ้น

7. ปิดตา-ปิดหู หนึ่งข้าง

ก่อนแต่งงาน ต้องเปิดหูเปิดตา ให้กว้างที่สุดต้องรู้ในสิ่งที่ควรต้องรู้เห็น ในสิ่งที่เป็นจริงเพื่อให้

ตัดสินใจได้อย่ างถูกต้องแต่เมื่อแต่งงาน แล้วต้องปิดหูหนึ่งข้างปิดตาหนึ่งข้าง มองข้ามบาง

อย่ างบางเรื่องไปบ้ า งเพื่อให้ปัญหาน้อยลงโดย เฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ขัดหูขัดตา บางอย่ าง

ถ้ามองผ่านไปได้ไม่ทำให้ชีวิตยุ่งย ากจ นเกินไปก็ควรทำเพื่อให้ชีวิตรักราบรื่น

8. หัวเราะด้วยกันให้บ่อย

การหัวเราะหรือ ทำเรื่องสนุกๆ ด้วยกันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณสองคนเข้ากันได้ดี ขึ้นถึงแม้จะ

แต่งงานแล้วแต่ก็อาจ มีบางเรื่องที่ไม่เป็นไป อย่ างที่ต้องการหรือมีบางเรื่องที่ขัดหูขัดตา การทำ

อะไรให้เกิดความสนุก จนหัวเราะออกมาได้เป็นการคล ายเ ค รี ย ด ที่ดีที่สุด ยิ่งถ้าได้หัวเราะ

ไปด้วยกันบ่อยๆก็ยิ่งทำให้ชีวิตรักมีปัญหาน้อยลง

9. ขอบคุณกันเสมอ

แม้จะเป็น คนคุ้นเคย ที่สนิทสนมหรือคู่แต่งงานกันคำว่า “ขอบคุณ” ก็มีความหมายเสมอการขอบคุณ

เป็นการร ะ ลึ กนึงน้ำใจที่อีกคน มีให้อย่ าทำให้น้ำใจที่หยิบยื่น ให้นั้นกลายเป็นความเคยชินหรือ

ทำให้ดูไม่มีค่าไม่มีความหมาย “ขอบคุณ” ด้วยความจริงใจ ยังใช้ได้ดีเสมอเป็นการแสดงออกง่ายๆ

ที่คู่รักคู่แต่งงานไม่ควรมองข้ามเ ด็ ด ข า ด

10. แสดงความรักกัน ให้บ่อยเท่าที่จะทำได้

การแสดงออก ถึงความรัก ทำให้ความสั มพั นธ์แนบแน่นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกระชับมิตร

จับมือ กอดหอม หรืออะไรก็ตามที่ทำให้ต้องใกล้ชิดกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันแต่

ต้องไม่ขาดหายไปเพราะใครๆก็ต้องการได้รับความรัก ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอาจเป็นการบอกรัก

หรือการสัมผัสกันอย่ างใกล้ชิดบ้ าง ก็ช่วยเติมเต็มความรัก ได้อย่ างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว

ทั้ง 10 ข้อนี้เป็นเรื่องเบสิคที่หลายคู่ทำด้วยกันจนกลายเป็นความเคยชิน บางครั้งก็อาจลืมไปบ้ าง

จนทำให้ความสั มพั นธ์ไม่เหมือนเดิม มาก ร ะ ตุ้ น และเติมเต็มความรักด้วยกันเถอะค่ะ

ขอบคุณที่มา happywedding

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…