Home ข้อคิด 11 แนวคิดแบบคนเก่ง ถึงสถานการณ์จะแย่แค่ไหนก็ผ่านมาได้

11 แนวคิดแบบคนเก่ง ถึงสถานการณ์จะแย่แค่ไหนก็ผ่านมาได้

1 second read
0
0
381

1. เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ ในเรื่องความต้องการความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการคือคนที่ฉลาด

ทางอารมณ์ขณะเดียวกันความฉลาด ทางอารมณ์ยังหมายถึงความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ

และพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากคนที่คุยด้วย

2. สนใจใคร่รู้ตลอดเวลา

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยพูดถึง ตัวเองว่าผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรผมเป็นแค่คนอย ากรู้อย าก

เห็นแค่นั้นเองงานวิจั ย ตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่าการได้เปิดโลกในวัยเด็กสัมพันธ์กับความสนใจใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

3. มีวินัย

ความมีวินัยหรือ ความสามารถในการควบคุมตัวเอง Self-Control มีความเกี่ยวข้องกับความฉลาดจากการศึกษา

ในปี 2009 ได้ให้ผู้ร่วมวิจั ยเลือก ระหว่างการได้รับเงินจำนวนหนึ่งทันที หรือรอรับเงินก้อนใหญ่ภายหลังปรากฏว่า

ผู้ร่วมที่เลือกรอรับเงินก้อนใหญ่มักจะทำคะแนน ในการทดสอบสติปัญญาได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

4. มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่ฉลาดมีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่าคนที่ทำคะแนนการเขียนคำบรรย าย

การ์ตูนตลกได้เยอะๆ จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษา ขณะที่งานศึกษาอีกชิ้นระบุว่า นักแสดงตลกมักจะทำ

คะแนนความฉลาดทางด้านภาษาได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป

5. เปิดกว้าง

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้ น ตัวเองเมื่อมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ๆ เข้ามา เขามักจะมองหาทางเลือกแล้วชั่งน้ำหนัก

เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุดคนเหล่านี้จะเกลี ย ด การยอมรับอะไรง่ายๆ เขาจะหาคำตอบจนกว่าจะมีหลักฐานที่ยืนยัน

ได้จริงๆ เท่านั้น

6. เชื่ อ ม โ ยง ความคิดในเรื่องต่างๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็น ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่อมโยงความคิดจากเรื่องที่ดูเหมือนจะ

ไม่เกี่ยวกันได้อาทิ คุณคิดว่าซาชิมิกับแตงโม เหมือนกันตรงไหน? คำตอบคือทั้ง 2 อย่ างต้องกินตอน

ที่ดิบและเย็นเหมือนกันถึงจะอร่อย

7. ผัดวันประกั น พรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประ กั น พรุ่งจากงานที่ทำประจำวันหรือทำซ้ำๆ ในเวลาที่เขาพบเป้าหมายหรือสิ่งที่สำคัญ

กว่านักจิตวิทย ากล่าวว่านี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตก รรมเลยก็ว่าได้ ตัวอย่ า งเช่นเมื่อสตีฟจ็อบส์

ต้องการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เขาจะใช้เวลาไปกับการถกเถียงเพื่อหาไอเดียที่แตกต่างและพร้อมจะหันหลัง

ให้กับไอเดียพื้นๆ หรืออะไรที่คนอื่นๆ ก็สามารถเดาได้

8. ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมีความ เป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้นขบคิดคำถามหรือบาง

เรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจสัมพันธ์กับในชีวิตจริง ที่หลายครั้งเราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาในเวลาที่อยู่คนเดียว

9. ใคร่ครวญกับคำถามย ากๆ

คนฉลาดมักจะมีคำถาม เกี่ยวกับจักรวาลและความหมายของชีวิต พวกเขามักจะกระวนกระวายกับเรื่องเหล่านี้

ที่อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้ างเพราะ ปราชญ์ในโลกนี้ล้วนแต่ตั้งคำถามพื้นๆ ที่ว่าชีวิตคืออะไร

10. ปรับตัวและยืดหยุ่น

คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจนหรือ

ข้อจำกัดใดๆ มีผลงานวิจั ย ด้านจิตวิทย าออกมาสนั บ ส นุ น ว่าสติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร ม

เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

11. รู้ว่าตัวเองไม่รู้ไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้

และพร้อมจะเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะคนที่ไม่ฉลาดจะประเมินความสามารถตัวเองสูงกว่า ความเป็นจริง

ระบุว่านักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำที่สุดจาก การให้ลองทำข้อสอบประเมินคำตอบที่ตัวเองจะตอบถูกได้เพียง

50 เปอร์เซ็นต์ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้ คะแนนสูงสุดประเมินได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่ามาก

ขอบคุณที่มา Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…