Home ข้อคิด 13 นิสัยของคนที่มีแนวโน้มจะ “รวย” เขาเริ่มต้นจากศูนย์อย่างไร

13 นิสัยของคนที่มีแนวโน้มจะ “รวย” เขาเริ่มต้นจากศูนย์อย่างไร

3 second read
0
0
36

1.อ่ านหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่ านหนังสืออย่างน้อย 30 นาที ทุกวันและเป็นการอ่ านเพิ่มความรู้ เพื่อเอาไปใช้ต่อยอดไม่ได้อ่ านหนังสือหมวดบันเทิง

2.ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวย ออกกำลังกาย อย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน เพราะเขารู้ว่าการออกกำลังกาย ไม่ได้ดีต่อสุขภ าพ ร่ างก ายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ส มอง ตื่นตัวอีกด้วย

3.เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวกมีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้ แต่เพราะพวกเขารู้ว่าเวลามีจำกัดจะคบทุกคน ทุกเวลาไม่ได้ แถมการคบคนที่คิดลบช่างนินทาแต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่งบั่ นทอนกำลังใจ

และหากเราอย ากจะอยู่ในสังคม คนรวยสร้างเองจริงๆ เราไม่จำเป็นต้องรวย ก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐานทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้าและมีความรู้จริง แบบนี้ใคร ๆ ก็อย ากคุยด้วย อย ากทำธุรกิจด้วย

4.พุ่งช น เป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้าเดิน สู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อ ล้มแล้วก็ลุกต่อให้เดินไปได้ก้าวสองก้าวแล้วล้ม ก็ลุกมาเดินต่อ สุดท้ายจะก็ไปถึงเป้าหมายได้

และคนรวยสร้างเองจะตั้งเป้าหมาย ส่วนตัวไม่เอาชีวิตของคนอื่น มาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

5.ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืด อย่างน้อย 3 ชั่ วโมง ก่อนเริ่มทำงานจริง (เช่น เริ่มงาน 8 โมง ก็ตื่นตี 5) เพราะตื่นเร็วกว่า ก็มีเวลาคิดและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่า

กลายเป็นว่าคนตื่นเช้า สามารถ “ควบคุม” ปัจจัยเวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสายทำอะไรช้า ก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

6.มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้ จากแหล่งเดียว แต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอย่างน้อย อย่างเช่น บ้านหรือคอนโดให้เช่า กำไรและเงินปั น ผล จากหุ้นและการร่วมหุ้นทำธุรกิจ

ซึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่ม จากสิ่งใหญ่โต ใช้เงินมากเกินตัว แต่สามารถค่อย ๆ ริเริ่มลองทำ และต่อยอดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

7.แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษาไม่จำเป็น ต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์ในบางด้านมากกว่า เคยทำบางอย่างสำเร็จมาก่อน และที่ปรึกษาไม่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตคนรวย

เฉพาะด้านธุรกิจ หรือการเงินเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัว มีความสุข ผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบที่ย าก ๆ ได้ คือคนรวยจะไม่คิดเองทำเอง ด้วยตัวคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิด ช่วยแนะนำสิ่งดี ๆ อยู่เสมอ

8.คิดบวก

ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวกเป็นสุดยอดปัจจัย สู่ความสำเร็จของคนรวยสร้างเอง “ทุกคน” ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่คือไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเอง ว่าเป็นคนคิดลบหรือคิดบวก

ซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึก ตัวตนอยู่เสมอ ว่าจะไม่ปล่อยให้ตัวเองตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

9.ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้างกระแส ของตัวเองขึ้นมา และชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

10.มีมารย าทดี ทำตัวเหมาะสม

คนรวยรู้ว่าในโอกาสไหนควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมายขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ กล่าวแสดงความยินดีเมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จร่วมโต๊ะอาห ารอย่างสำรวม

และแต่งตัวเหมาะสม ไม่น้อยเกินและไม่มากเกิน (อะไรที่เกินพอดี คือ ไม่ดี) ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษ าความสัมพันธ์แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะเขารู้จักใจเขาใจเรา รู้ว่า “We are all humans” คือทุกคนมีชีวิตจิตใจ ต้องการกัลย าณมิตร และการจะให้คนอื่นรู้ว่าเรา คือกัลย าณมิตร

คือต้องแสดงออก ไม่ใช่แค่คิดในใจลองคิดดูว่ามีคนแสดงให้เรารู้ ว่าเขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเรา ชื่นชมเรา เราก็คงยินดีเช่นกัน แต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมด แต่ไม่เคยบอก ไม่เคยแสดงออก เราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำ ว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

11.ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วย เช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรคเล่นพวกล้วน ๆ ไม่ใช่เห็นแก่ตัวขั้น รุ น แ ร ง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคนทุกเวลาได้ เพราะแบบนั้น ก็จะไม่มีเวลาไปช่วยคนที่มีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จ

ผลงานโดยรวม ก็จะออกมากลาง ๆ หรือต่ำ เพราะถ้าช่วยเหมาเข่ง คนเก่งก็จะได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอ ส่วนคนที่กลาง ๆ เบ ๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้น

12.ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้ ส มอง คิดใคร่ครวญ การงานต่าง ๆ เงียบ ๆ คนเดียว อย่างน้อย 15 นาทีทุกวัน ซึ่งเรื่องที่คิดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเงินทองธุรกิจล้วน ๆ

แต่เขายังคิดเรื่อง การวางแผนชีวิตโดยรวม และการดูแลสุขภ าพ เช่นกัน

13.ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่อง ทุกครั้ง และเขารู้ว่าถ้าไม่เปิดใจรับฟังความเห็นก็ไม่มีทางรู้ตัว (ได้อย่างทันท่วงที) ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ เขาจึงแสวงหาความเห็น จากคนรอบข้างทั้งเพื่อน คู่ค้า และลูกค้า แล้วถ้าฟังแล้วมีเหตุผลจริงก็ยอมรับ

พร้อมกับเอามาปรับปรุงให้การงานต่าง ๆ กลับเข้าเส้นทาง ที่ถูกต้อง ส่วนคนที่กลัวความเห็นจากคนอื่นก็เสี่ ยงมากที่จะล้มทั้งยืน เพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้า ว่ากำลังเดินลงเหว (และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว) คนรวยก็สามารถหลงเดินไปเส้นทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกัน

แต่เค้ารับฟังเสียงเตือน ว่านั่นน่ะ ผิดทางอย่างที่บอกไว้แต่แรก ว่าคนรวยสร้างเอง ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดาแต่ด้วยทัศนคติที่ใช่ และการกระทำที่ใช่ (ผ่านการต่อสู้ฝ่าฟั นและปรับตัว) คนธรรมดาก็รวยได้ สำเร็จได้ด้วยตัวเอง และถ้าเราเชื่อว่า ทัศนคติที่ใช่นั้น “สร้างได้”

ไม่ต้องลุ้นให้มีติดตัวมา แต่เกิดแบบพรสวรรค์ เราก็สามารถสร้างทัศนคติที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

ขอขอบคุณ thaipt

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…