Home ข้อคิด 13 วิธีสอนลูกให้มีจิตใจเข้มแข็ง ให้เติบโตไปมีอนาคต

13 วิธีสอนลูกให้มีจิตใจเข้มแข็ง ให้เติบโตไปมีอนาคต

8 second read
0
0
30

1.ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

เราควรสอน ให้เขามีความพยายาม และทำทุกอย่างด้วยความสามารถอย่างดีที่สุด แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเราล้มเหลวได้ ผิดพลาดได้

สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ ที่จะรับมือกับอุปสรรคในชีวิตได้ดีกว่าและมีความสุขกว่าเด็กที่พยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

2.รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูก

พ่อแม่จำนวนมาก อยากให้ลูกมีความสุข ก็จะพยายามสร้างความสุข ให้ลูกด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ แต่ในโลกของความเป็นจริงแล้ว ความสุขหรือความทุกข์นั้น เป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ

ดังนั้น เราควรที่จะสอนให้ลูกมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเองและให้พวกเขาเรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเราเกิดจากตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่อย่างใด

3.ไม่เอาความรู้สึกผิ ด มากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การที่เราสอนให้เจาเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป จนลืมความผิดชอบชั่ วดี ยกตัวอย่างเช่น ที่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้ อ่านหนังสือมาเพื่อมาสอบ

และขอลอกข้อสอบ ด้วยความรู้สึกผิดของเด็กว่าเพื่อไม่ให้โดนครูทำโทษหรือสอบตกเด็กอาจจะยอมทำผิ ดเ พื่อให้เพื่อนลอกข้อสอบ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นเอง

4.อย่าให้ความกลั ว มีผลต่อการตั ดสินใจ

พ่อแม่มีหน้าที่ ต้องปกป้องลูกจาก อั น ต ร า ย ใดๆทั้งปวงแต่เราควรให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัวต่างๆ ด้วย

สอนถึง อั น ต ร า ย ที่อาจจะเกิดขึ้น สอนให้เข้าใจถึงความรู้สึกก ลั วและรับรู้มัน ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัว

อย่าให้ความกลั วมามีผลกับการตัดสินใจในชีวิต

5.ฝึกให้เขามีความรับผิ ดชอบ

ความรับผิ ดชอบเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เราควรฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบ

ในกิจกรรมหรือหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่เล็กๆเช่น การต้องแปรงฟั นก่อนเข้านอน การทำการบ้าน

6.ปกป้องลูกจากความผิ ดหวัง ความเ จ็ บ ป ว ด

ความผิ ดหวัง ความทุ กข์เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอ แน่นอนว่าคนเป็นพ่อแม่ไม่อยากเห็นลูกของตัวเองต้องผิดหวัง

และเ จ็ บ ป ว ด หรอก หลายคนพยายามปกป้องลูกของตัวเองจากความรู้สึกนี้ ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาวของเด็กคนนั้นๆ เลย

วิธีที่เหมาะสมคือ ฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวัง แต่อยู่ข้างๆ พวกเขาคอยแนะนำและให้กำลังใจในการจัดการกับความรู้สึกและปัญหาที่เกิดขึ้นข้างๆเขานั่นเอง

7.​อย่าให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล

การตามใจเขาทุกอย่าง ยิ่งถ้าบ้านนั้นๆ มีลูกเพียงคนเดียวบ่อยครั้งเด็ กคนนั้นก็มักจะได้ความรักความใส่ใจจากทุกคนรอบตัวเป็นผู้รับ

โดยลืมที่จะเรียนรู้เป็นผู้ให้ ซึ่งจะมีผลอย่างมากเมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เมื่อโลกไม่ได้เหมือนที่บ้านอีกต่อไป

การฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้บ้าง รู้จักที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

8.ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

การฝึกให้เด็ กกล้าที่จะตั ดสินใจ โดยการฝึกให้ได้มีโอกาสในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจ

แต่อย่างไรก็ตามก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ถึงหน้าที่และบทบาทของคนในบ้านด้วย เช่น พ่อ แม่ พี่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เขาควรจะแสดงความนับถือ

9.ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากความผิ ดพลาด

ความที่เรารักลูก เราอยากมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ลูกทำจะไม่ทำพล าดเช่น พยายามตรวจการบ้าน เช็คกระเป๋านักเรียน

ว่าลูกเอาทุกอย่างไปโรงเรียนครบมั้ย แต่เราควรฝึกให้พวกเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดบ้าง

เพื่อให้เขาได้พัฒนาและเรียนรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

10.ฝึกให้ลูกมีวินัย แต่ไม่กลั วต่อการถูกล งโ ทษ

การลงโ ท ษ คือการที่เราทำโ ท ษเขามื่อพวกเขาทำผิด แต่การฝึกความมีระเบียบวินัยคือ ฝึกให้พวกเขาสร้างอุปนิสัยที่ดีที่จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเองในอนาคตการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย

อาจทำได้โดยให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงผลกระทบ จากการที่ไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่การลงโ ทษ การที่พวกเขารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นซึ่ง เป็นผลดีหรือผลเสียกับชีวิตของพวกเขาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

11.สอนให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

ในชีวิตคนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องราว ที่ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ ทุกคนล้วนเจอเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่เป็นเด็ก ไม่ว่าจะสอบตกอกหัก หรือแม้แต่ล้ มลงเมื่อกำลังหัดเดินตอนเล็กๆ พ่อกับแม่สามารถฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจของลูกๆ ได้

โดยการไม่เข้าข้างลูกและโทษสิ่งแวดล้อมภายนอก แต่สอนให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิ ดพล าด และหาทางจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ได้นั่นเอง

12.อย่าหาทางลัดให้กับลูกๆ

บางครั้งเวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า เราก็อยากที่จะช่วยเพื่อให้เร็วขึ้นและดีขึ้น แต่เราควรที่จะเรียนรู้ให้พวกเขาได้ทำเองได้

ฝ่ า ฟั น อุ ปสรรคและเรียนรู้การลงมือทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

13.สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต

มนุษย์เราตัดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตด้วยคุณค่า กับเรื่องที่เราควรสอนให้ลูกของเรา มองเห็นคุณค่าในตัวเองเรียนรู้ที่จะ รั ก ษ า คุณค่านั้นๆ เอาไว้

ขอขอบคุณ t h e – w a y o f l i f e

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…