Home ชีวิต 15 ข้อการฝึกให้ตนเองใจเย็นขึ้น คนฉลาดเขามักทำกัน

15 ข้อการฝึกให้ตนเองใจเย็นขึ้น คนฉลาดเขามักทำกัน

10 second read
0
0
53

1. เดินอย่ างมีสติ

เดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึก ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่ างขอบคุณ ร่ างก ายที่ยังมีกำลังมากพอ

ให้สามารถเดินได้ขอบคุณถนนหนทาง ที่สะดวกสบายมากพอ จนเดินก้าวไปได้ และเดินด้วยใจ

กรุณาด้วยความรู้สึกว่า “อย ากสร้าง แต่รอยยิ้มอันงดงาม ให้กับโลกใบนี้”

2. ทำงาน อย่ างมีสติ

ท่ามกลางม ร สุ มงาน และการติดต่อ ผู้คนมากมายตลอดวันเราก็สามารถฝึกสติรู้เนื้ อ รู้ตัวได้ง่ายๆ

เพียงหลับตาลงห ายใจ เข้าและออกลึกๆ สัก 5 รอบลมห ายใจโดยให้สติ ตามลมห ายใจโดย

ไม่คิดเรื่องอื่นแล้วค่อยกลับไปโฟกัส กับงานตรงหน้าใหม่อีกครั้ง

3. สนทนาอย่ างมีสติ

ฟั ง อย่ างตั้งใจฟัง โดยไม่คิดตัดสิน คู่สนทนาเปลี่ยนสภาพตัวเอง ให้เป็นเหมือนภาชนะว่างเปล่า

ที่พร้อมรับฟังบุคคลตรงหน้า ขณะที่เมื่อพูดก็ตระหนัก ถึงความงดงาม ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณ

และคู่สนทนาสื่อส าร ด้วยความรัก ด้วยความหวังดีด้วยใจ ที่อย ากจะสร้างสรรค์ความหมายดีๆ ระหว่างกัน

4. ตื่นอย่ าง มีสติ

แทนที่จะตื่น มาแล้วเช็คข่ าวส ารจากโซเชียลมีเ ดี ย เป็นสิ่งแรกของวันให้เวลาตัวเองซัก 5-10 นาที

นั่งสมาธินิ่งๆ ก่อนจะรับข่าวสา รอื่นๆ เพื่อช่วยให้ การเริ่มต้นวันใหม่ เป็นไปอย่ างมั่นคงในอารมณ์

5. กินอย่ างมีสติ

บางครั้งเราก็ท านไปด้วย คุยโทรศัพท์ไปด้วย บางครั้งก็ท านไปด้วยดูจอทีวี จอมือถือ ไปด้วยแล้ว

ครั้งสุดท้ายที่ท านอาห าร ทีละคำรับรสชาติแล้วขอบคุณอาห าร ในมื้อนั้นคือเมื่อไหร่กันหรือแนะถ้าหากทำ

5 ข้อแล้วยังไม่เห็นผล เท่าที่ควรให้ลองทำตั้งแต่ข้อที่ 6 ขึ้นไป

6. เข้าหูซ้าย ทะลุ หูขวา

อย่ าเพิ่ง เข้าใจผิดนะครับ เพราะปกติแล้ว คำว่า “ฟังหูซ้าย ทะลุหูขวา” นั้นเขาใช้เปรียบเปรย

คนที่ฟังอะไรแล้วไม่สนใจ ไม่ใส่ใจไม่รับความคิดใหม่ๆเข้ามา แต่ตอนนี้ผมกำลังหมายถึงถ้าเป็นเรื่องไม่เป็น

เรื่องแล้วการฟัง แบบเข้าหูซ้ายทะ ลุ หูขวานั้น นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้เราไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ใครกล่าวมา

7. คิดมากไป หรือ เปล่า

อาก ารคิดมาก เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ เกิดโร ค เครีย ดได้ ยิ่งอากาศร้อนๆยิ่งเหตุการณ์อะไรๆ ก็ไม่เป็นใจ

ด้วยแล้วยิ่งทำให้ร้อนร น เมื่อเกิดเรื่องก็จะยิ่งเก็บมาคิด จนไม่เป็นอันกินอันนอนลองเปลี่ยนจากความคิด

เรื่องแ ย่ๆ เปลี่ยนเป็นคิดเรื่องดีๆ บ้ างสิครับ เพราะความคิดนั้น เป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของเราไม่เชื่อลอง

ทำดู คิดดี ทำดี เท่านี้พอ

8. นับหนึ่งให้ถึงสิบ

เริ่มจากวิธีพื้นฐาน อย่ างนับเลข ในใจเวลาที่เราโ ก ร ธใคร ให้ลองนับหนึ่งถึงสิบหรือจะนับถึงร้อย

ถึงพันก็คงไม่มีใครว่า เพราะการนับเลขจะส่งผลให้เรามีสมาธิ และยังได้มีเวลาไตร่ตรองคิดถึงสิ่งที่ผู้อื่น

ทำกับเราและสิ่งที่เรากำลังคิดจะทำด้วย

9. ปล่อยวาง ไม่ยึดติด

ปัญหาที่เกิดขึ้นนทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็น เพราะคนเรามีอัตตามากเกินไป หากเราลองเปลี่ยนความคิด

ไม่ยึดติดกับตัวตนแล้วลองคิดว่าสุดท้ายวันหนึ่ง เราก็ต้องแต ก ดั บ และสล าย ไปวนเวียนเป็น

วัฏจักรเช่นนี้เรื่อยไปเพราะฉะนั้น ถ้าเรายอมรับกับวัฏจักร แห่งการเกิด-ดั บนี้แล้วไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็คง

เป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

10. ฝึกสมาธิ

การฝึกสมาธิ ให้ใจสงบนั้น มีหลายรูปแบบจะนั่งสมาธิหรือเดินสมาธิก็ได้ อย่ างที่ผมเคยเขียน

ในเล่มก่อนๆว่าเมื่อมีสมาธิก็มีสติ เมื่อมีสติก็เกิดปัญญา เวลาเกิดปัญหาก็จะมีทางแก้ไข

11. รู้เขารู้เรา

บางครั้งแค่ เราลองมองใส่ใจ นิสัยของคนรอบข้างบ้ า งก็สามารถ ที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันใน

สังคมได้อย่ างไม่ย ากเย็นแต่เราจะต้องรู้จักระงับสติอารมณ์ของเราด้วย เพราะเมื่อเราทราบแล้ว

ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ หากเรารับนิสัยเขาไม่ได้ ก็ให้อยู่ห่างๆเข้าไว้เป็นดีที่สุด จะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวกัน

12. หายใจเข้า และออกลึกๆ

การหายใจ เข้าออกลึกๆ นานๆ จะทำให้เราได้มีสติยั้งคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และทำให้ร่ างก ายเรา

ได้รับการผ่ อ นคล ายจากลมห ายใ จที่รับ เข้าและส่งออกดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป

ในช่วงเวลาที่มีอาร มณ์โกรธ ลองหายใจลึกๆ เข้าออกอย่ างช้าๆ จะช่วยให้สถานการณ์รอบข้างดีขึ้น

13. ไม่หนีแต่ไม่ปะ ทะ

หากเราไม่สามารถ จะทำอะไร กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ แต่จะเก็บเอาไว้ก็กลัวจะกลายเป็น

คนเก็บกดจะเดินหนีก็จะกลาย เป็นคนไม่ยอมรับความจริง หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้คงต้องใช้สติที่

รอบคอบตัดสินใจในการแก้ปัญหารับฟัง สิ่งที่ผู้อื่นว่ามาแล้วก็นำไปปรับปรุง ในส่วนที่ไม่ดีหากแต่เป็น

สิ่งที่เขาพูดพร่ำเพรื่อก็ไม่ต้องกังวลให้เสียเวลา เลิกคิดไปเลยไม่จำเป็นต้องไปต่อปากต่อคำด้วย

เพราะการทำเช่นนั้นไม่ได้ส่งผลดีอะไรขึ้นมาเลย

14. ขอโทษ

หากเราทำผิด การใช้คำว่าขอโทษ นั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด ไม่ใช่เรื่องย ากเลยถ้าเราจะต้องเอ่ย

คำขอโทษเพราะคำๆนี้ไม่ได้ ทำให้ศักดิ์ศรีของเราต กต่ำลง หากแต่เป็นการรู้จักยอมรับในสิ่งที่

ตนเองผิ ดต่างหากอีกทั้งยังจะ ทำให้สถานการณ์ที่เล วร้ าย คลี่คลายลงได้อย่ างไรก็ตามเรา

ไม่ควรใช้คำขอโทษอย่ างพร่ำเพรื่อเพราะจะทำให้ติด เป็นนิสัยที่ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ระมัดระวัง

15. ยิ้มแห่ง สย าม

รอยยิ้มสร้างโลกนี้ให้สดใส ได้เหมือนดังคำที่บอกว่า “ถ้าคุณยิ้ม โลกก็จะยิ้มให้คุณ” เพียงแค่คุณ

ไปไหนแล้วมีแต่รอยยิ้มให้คนรอบข้าง คนรอบข้างก็จะอารมณ์ดีขึ้นไปด้วย

ขอบคุณที่มา t e e n e e t h a i l a n d 2

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ชีวิต

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…