Home ข้อคิด 15 สาเหตุที่คนทำงานเก่งๆ ลาออกจากงานกันหมด

15 สาเหตุที่คนทำงานเก่งๆ ลาออกจากงานกันหมด

13 second read
0
0
1,842

การลาออกนั้น ถือเป็นเรื่องปกติของการทำงาน และเป็นสิทธิที่พนักงานทุกคนสามารถตัดสินใจได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่สิ่งที่เป็นปัญหาอาจจะมาจากเรื่องของเหตุผลในการลาออกที่บางครั้งก็ดูสมเหตุสมผล

แต่บางครั้งก็ไม่เป็นเหตุผล ที่สมควรเอาเสียเลย แถมบางทียังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานด้วยซ้ำมาลองดูกันว่าสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้พนักงานอยากจะลาออกมีอะไรกันบ้าง

1.มีปัญหาเรื่องคน

ปัญหายอดฮิตติดอันดับต้นๆ ของสาเหตุการลาออกก็คือ เรื่องคนนี่ล่ะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมงาน,ความขัดแย้งกับเจ้านาย, การมีปากเสียงกับลูกน้อง, หรือแม้กระทั่งทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องตลอดจนเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยแม้แต่น้อย

แต่เมื่อมีความขุ่นข้อง ห ม อ ง ใ จ กันแน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบต่อการทำงานไม่มากก็น้อยหรืออาจจะทำให้ไม่อยากทำงานที่นี่ต่อเลยเสียด้วยซ้ำ ปัญหาเรื่องคนอีกกรณีอาจจะไม่ได้เกิดการกระทบกระทั่งกันโดยตรง

แต่อาจจะเกิดจากการนินทาว่าร้ า ย, โยนความผิด, หรือมีพฤติกรรมที่ บั่ น ท อ น สุ ข ภ า พ จิตคนอื่น ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่อยากร่วมงานได้เช่นกัน

2.มีปัญหา สุ ข ภ า พ

ปัญหาด้าน สุ ข ภ า พ ถือเป็นอีกสาเหตุ อันดับต้นๆ ของการลาออก แล้วสาเหตุนี้ก็ดูจะสมเหตุสมผลที่สุดโดยเฉพาะหากมีใบรับรอง แ พ ท ย์ หรือคำสั่ง แ พ ท ย์ อย่างเป็นทางการ ก็ไม่มีเหตุผลใดที่บริษัทจะรั้งตัวไว้หรือตำหนิพนักงานคนนั้นปัญหา สุ ข ภ า พ

บางเรื่องก็เป็นเรื่องของโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ โ ร ค ประจำตัว หรือแม้แต่ อุ บั ติ เ ห ตุ ที่ไม่คาดฝันแต่ปัญหา สุ ข ภ า พ บางอย่างก็มีสาเหตุมาจากการทำงาน ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

3.งานเยอะจนเกินพอดี

ยุคนี้หลายบริษัทมักจะมีนโยบาย การจ้างงานด้วยอัตราเงินเดือนที่น้อย แต่ต้องจ้างให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการให้ทำงานมากมายหลายอย่างพร้อมกัน หรือรวมงานจากหลายๆ ตำแหน่งมาไว้ในตำแหน่งเดียวงานที่มากจนเกินพิกัด (Overload) นี้อาจเกิดตั้งแต่ตอนตกลงจ้างงาน

แต่พอทำจริงๆ แล้วทำไม่ไหวหรืออาจเพิ่มเติมภายหลังที่ไม่ได้มีการตกลงกันมาก่อน แล้วทำให้ความรับผิดชอบเยอะจนเกินไป หากพนักงานทำไม่ได้ รับไม่ไหว หรือรู้สึกโดนเอาเปรียบจนเกินไป ก็จะลาออกในที่สุด

4.ทำงานที่ไม่ชอบ ได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด

การได้ทำงานที่ชอบและถนัดจะทำให้พนักงานมีความสุข กับการทำงานและอยู่กับองค์กรได้นานแต่การทนทำงานที่ไม่ชอบ หรือได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด ก็อาจทำให้เกิดความอึดอัดหรือทำให้ทำงานออกมาไม่ดีได้เหมือนกัน

บางครั้งสถานการณ์เหล่านี้ ไม่ใช่ความท้าทายสำหรับบางคนมันอาจกลายเป็นความไม่มั่นใจและเป็นผลเสียเสียมากกว่า และก็เป็นสาเหตุให้ลาออกได้ในที่สุด

5.อัตราจ้างต่ำเกินไป และต้องการปรับเงินเดือนขึ้น

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเงินเดือนมีผลต่อการทำงานของมนุษย์ออฟฟิศแทบทุกคนและเงินเดือนก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทใช้จูงใจให้พนักงานร่วมงานอยู่ได้เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเงินกลายเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ไปแล้ว

และทุกคนก็ย่อมอยากได้เงินเดือนที่สูงไม่ต่างกัน ในระบบบริษัทอัตราเงินเดือนอาจหมายถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน,ความรับผิดชอบ, หรือแม้แต่เรื่องของโบนัส ที่มักแปรผันตรงกับศักยภาพและความสามารถจึงไม่ผิดเลยที่ว่ามนุษย์เงือนเดือนทุกคนจะอยากได้เงินเพิ่ม

อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านอื่นๆ ด้วย พนักงานหลายคนย้ายบริษัทบ่อยมาก แต่นั่นไม่ใช่เพราะเขาทำงาน แ ย่ ตรงกันข้ามเขาทำงานเก่งจนได้รับข้อเสนอในเรื่องอัตราจ้างที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จากบริษัทต่างๆ ที่ต้องการซื้อตัว

และนั่นก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่พนักงานในยุคนี้ ใช้การย้ายงานเพื่อเพิ่มฐานเงินเดือนของตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆ และทำให้เกิด Job Hopper มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของโลกธุรกิจไปพร้อมๆ กัน

6.สวัสดิการไม่ดีพอ

องค์กรที่ดีมักจะดูแลใส่ใจ เรื่องสวัสดิการของพนักงานได้ดีตามไปด้วย ซึ่งนี่ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พนักงานอยู่ในองค์กรได้ยืนยาวโดยเฉพาะสวัสดิการเรื่อง สุ ข ภ า พ และการ รั ก ษ า พ ย า บ า ล ที่พนักงานหลายคนเลือกทำงานกับองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้อย่างดี

หรือแม้แต่สวัสดิการย่อยๆ อย่างค่าเดินทาง,ค่าล่วงเวลา, หรือแม้แต่วันหยุด หากองค์กรให้อย่างไม่คุ้มค่า เอาเปรียบพนักงานก็ย่อมทำให้พนักงานอยากลาออกไปยังบริษัทที่ให้สวัสดิการที่ดีและคุ้มค่ากว่า

7.ปัญหาโครงสร้างบริษัท

ไม่ใช่แค่เรื่องของคนเท่านั้นแต่ตัวองค์กรเองก็มีผลต่อการลาออกได้เหมือนกันบางบริษัทมีโครงสร้างงานที่ใหญ่มาก มีตำแหน่งที่เยอะมาก มีทิศทางความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ชัดเจนก็อาจเป็นแรงจูงใจที่ดีที่ทำให้พนักงานอยากทำงานในองค์กรนี้ไประยะยาว

แต่ในทางตรงกันข้ามบริษัทที่ไม่ได้มีการวางแผนผังงานที่ชัดเจนไม่มีแนวทาง Career Path ของแต่ละตำแหน่ง ที่เห็นได้ชัด หรือเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เห็นได้ชัดว่าไม่มี Career Path แน่นอนก็อาจทำให้พนักงานไม่เห็นอนาคตความก้าวหน้าของตัวเอง

ไม่ตอบโจทย์ความสำเร็จในชีวิตซึ่งก็อาจทำให้พนักงานลาออกไปหาองค์กรที่มั่นคงกว่า มีแนวโน้มก้าวหน้ากว่าก็เป็นได้

8.เจ้านายบริหารงานไม่เก่ง

ถึงแม้ว่าพนักงานคนนั้นจะได้ทำงานที่ชอบ ตำแหน่งที่ใช่ ตัวงานท้าทาย เข้าทางไปเสียทุกเรื่องแต่อาจกลับตกม้าต า ย ด้วยเรื่องง่ายๆ ที่ดูจะเป็นเรื่องตลกร้ า ยก็คือการได้เจ้านายที่ไม่เอาไหนบริหารงานไม่เก่ง

ยิ่งถ้ามีการประเมินผลงานเป็นทีม เป็นแผนกทำดีแทบ ต า ย อาจได้ผลงานรวมที่ แ ย่ เพราะเจ้านาย ห่ ว ย ก็อาจทำให้พนักงานคนนั้นรู้สึก แ ย่ และไม่ได้รับความยุติธรรมก็เป็นได้และยิ่งถ้าบริษัทไม่สามารถเห็นปัญหาในจุดนี้ได้ พนักงานที่มีความสามารถส่วนใหญ่ก็มักตัดสินใจย้ายไปทำงานใหม่ทันที

9.องค์กรไม่ได้ใช้ความสามารถของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คนที่ชอบทำงาน ทำงานดี ทำงานก่งและทุ่มเทในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่องค์กรใดก็ตามพวกเขาย่อมคาดหวังว่าจะได้ทำงานที่ตนเอง เลือกอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองตลอดจนสร้างก้าวหน้าในอาชีพด้วย

หากพนักงานไม่ได้ใช้ ความสามารถอย่างเต็มที่อย่างที่คาดหวังไว้อาจจะทำให้เบื่อหน่าย หรือรู้สึกว่าไม่ได้พัฒนาตัวเอง พนักงานในกลุ่มนี้ก็มักจะไม่ทนอยู่ และมักจะหาองค์กรใหม่ที่มีงานที่ท้าทายและสนุกกว่า

10.องค์กรไม่เห็นศักยภาพและไม่ส่งเสริมพนักงานให้ก้าวหน้า

บ่อยครั้งที่องค์กรได้พนักงานเก่งๆ มาอยู่ในมือหรือพนักงานพัฒนาตัวเองจนมีศักยภาพขึ้นมาแต่บริษัทไม่เห็นตรงส่วนนี้ หรือเห็นแล้วเพิกเฉย ละเลย ไม่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า พนักงานก็อาจไม่อยากร่วมงานกับองค์กรเช่นกัน

กรณีนี้อาจเกิดจากการไม่มอบหมาย งานที่ท้าทายให้ไม่ไว้ใจให้ทำงานที่อยากทำ ไม่เลื่อนตำแหน่ง ไม่ปรับขึ้นเงินเดือน หรือแม้แต่ไม่พิจาณาโบนัสให้ตามความเหมาะสมสาเหตุเหล่านี้ก็อาจทำให้พนักงานอยากเปลี่ยนองค์กรที่เห็นศักยภาพของตนมากกว่าเช่นกัน

11.ชีวิตเสียสมดุล

บางคนให้ความสำคัญกับเรื่อง Work-Life Balance มากๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่รักในการสร้างสมดุลชีวิตให้พอดี ไม่ทำงานหนักจนทำให้ สุ ข ภ า พ แ ย่ ไม่บ้างานจนทำให้ชีวิตพัง ไม่ขี้เกียจทำงานจนทำให้เลี้ยงชีพไม่รอดไม่ทำงานที่ทำให้ชีวิตมีความทุกข์

หรือไม่รับงานที่ทำให้วิถีชีวิตของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ แ ย่ ลงอย่างเช่น งานที่ต้องเดินทางตลอดเวลาทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว, งานที่ต้องทำในเวลากลางคืนขัดกับวิถีชีวิตปกติทั่วไป, งานที่ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนหรือออกกำลังกาย,งานที่ต้องทำวันเสาร์-อาทิตย์เพิ่มเติม,

หรือแม้แต่ออฟฟิศที่อยู่ไกลจนทำให้มีปัญหาเรื่องการเดินทางหากพนักงาน สร้างสมดุลให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ วิถีชีวิตทุกอย่างจะกระทบไปหมด และนั่นก็เป็นสาเหตุให้ต้องยื่นใบลาออกได้เหมือนกัน

12.ย้ายถิ่นฐาน

อีกเหตุผลสำคัญหนึ่งของการลาออกก็คือการย้ายถิ่นฐานของพนักงาน ตั้งแต่ย้ายบ้านไปอยู่อีกเขตที่ทำให้เดินทางลำบากขึ้นครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด

หรือแม้แต่ต้องย้ายไปทำงานต่างประเทศก็เป็นเหตุสำคัญที่อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรง แต่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกได้

13.กลับไปช่วยธุรกิจของครอบครัว เปิดกิจการเป็นของตัวเอง

อีกเหตุผลคลาสสิกทุกยุคทุกสมัยก็คือการถูกเรียกให้กลับไปช่วยบริหารงานธุรกิจ ของครอบครัวซึ่งสิ่งเหล่านี้มักเป็นเหตุผลส่วนตัวและอาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับใครบางคนหรือบางคนต้องการลาออกก็เพื่อที่จะไปทำธุรกิจส่วนตัว

เริ่มต้นกิจการของตัวเองโดยเฉพาะ หลังช่วงได้รับเงินก้อนจากโบนัส พนักงานอาจอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของตนหรือใช้ประสบการณ์จากการทำงานไปต่อยอดธุรกิจที่ตนเห็นลู่ทางประสบความสำเร็จ

14.เบื่อหน่าย อิ่มตัว งานไม่ท้าทายอีกต่อไป

หากพนักงานรู้สึกเบื่อหน่าย สิ้นหวัง ในการทำงาน ประเภทที่ว่าตื่นลืมตามาทุกเช้าแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจไม่อยากไปทำงาน เบื่อออฟฟิศ เบื่อความจำเจ เบื่อพฤติกรรมซ้ำเดิมก็เป็นเหตุให้อยากลาออกได้ หรือบางทีก็เป็นเหตุผลง่ายๆ สุดแสนจะคลาสสิกแต่ทว่าดูเกือบจะไร้เหตุผลอย่าง “ถึงจุดอิ่มตัว”

ซึ่งพนักงานบางคนอาจทำงานนั้นมานานจนเกิดความเบื่อหน่าย การลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ หรือแม้แต่การเปลี่ยนสายงานใหม่ไปเลย ก็อาจเป็นทางออกที่ดีในกรณีนี้เช่นกัน

15.เหตุผลที่ไร้เหตุผล

สุดท้ายแล้วบางเหตุผลของการลาออก ก็เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลสิ้นดี อย่างเช่น อกหักกับคนในออฟฟิศ,ย้ายตามคนรักไปอีกบริษัท, หนีหนี้, หรือแม้แต่อยากออกเดินทางท่องโลก เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งเหล่านี้บางทีก็ดูไร้เหตุผล

แต่บางทีก็ดูเป็นเหตุผลสำคัญและแฝงไปด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าอยู่ฝ่ายบุคคล อาจต้องมองเหตุผลและให้ดีว่าการตัดสินใจลาออกของพนักงานคนนั้นเป็นเรื่องที่ควร หรือไม่ควรเพื่อจะได้เลือกจบกันอย่างสวยงาม หรือว่าลาจากกันด้วยความโกรธเคืองจนมองหน้าไม่ติด

ขอขอบคุณ h r n o t e.a s i a

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…