Home ข้อคิด 16 วิธีที่จะทำให้รักตัวเองมากขึ้น และใช้ชีวิตให้มีความสุข

16 วิธีที่จะทำให้รักตัวเองมากขึ้น และใช้ชีวิตให้มีความสุข

6 second read
0
0
44

รักตัวเอง หวังดีกับตัวเอง ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง และ รู้จักวิ ธีการหาความสุขให้กับตัวเองเพราะ

ไม่มีใครหรอ กที่จะอยูกับเราได้ตลอดเวลา ไม่มีใครรักเราได้มากกว่าตัวของเราเองและนี่คือ 16 วิธี

ที่จะหัดรักตัวเองให้เป็น และใช้ชีวิตให้มีความสุข

1. เว้นระยะห่างจากคนที่ฉุดรั้งคุณอย่ าไปห่วงคนที่ไม่เคยเป็นห่วงคุณ จงรู้คุณค่าในตัวเองเมื่อคุณ

ทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นค่าจะเท่ากับว่าคุณแพ้ เพื่อนที่ดีควรให้แรงผลักดัน กำลังใจและเคารพคุณ

การมีเพื่อนเยอะไม่สำคัญเท่ากับการมีเพื่อนดีๆนะจำไว้

2. จงอยู่กับความเป็นจริงบางสิ่งแม้ว่าจะย ากแต่ก็คุ้มค่า นั่นคือ การละทิ้งความสมบูรณ์แบบและ

หันมา เป็นตัวเองอย่ างแท้จริงสิ่งที่สวยงามที่สุดของการเดินทางคือการกลับสู่ความรู้สึกสงบซึ่งเป็น

ผลมาจากการยอมรับในกระบวนการของชีวิตแทนที่จะคาดหวังว่าทุกอย่ างควรเป็นอย่ างไร

3. อภัยให้กับความผิ ดพลาดของตัวเองในอ ดีตบางครั้งคนเราก็ต้องมีการทำผิ ดพลาด กันบ้างไม่ใช่

ว่าคุณแย่แต่หมายความว่าคุณคือมนุษย์ธรรมดานี่แหละ เลิกสนใจอดีตเพราะมันผ่าน มาแล้ว

จงให้อภัยตัวเองและสนใจในสิ่งที่คุณจะเริ่มลงมือทำตอนนี้จะดีกว่า

4. เริ่มบอกรักตัวเองเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรรู้ว่าตัวเองเป็นคนพิเศษขนาดไหนคุณควรส่องกระจก

มองดูตัวเองเพราะสิ่งที่สะท้อนออ กมาคือภาพที่ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงการผิดหวังในตัวผู้อื่น

มักจะสะท้อนความผิ ดหวังของตัวเองออกมาด้วยซึ่งก็ไม่แตกต่าง จากการยอมรับในตัวผู้อื่น ดังนั้น

ต้องแสดงออ กว่าคุณรักตัวเองได้แล้ว

5. คาดหวังการยอมรับจากบุคคลอื่นน้อยลงจงเตือนตัวเองว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นและ

ไม่ต้องขออนุญาตเพื่อ ทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นด้วยเพราะเวลาบนโลกใบนี้มีค่ามาก คุณสามารถ

เปลี่ยนแปลง ทุกอย่ างในชีวิต โดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาต

6. ลงมือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็นหากคุณต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณต้องลงมือ

ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เดินหน้าสู่ความคิดและการกระทำที่ส่งเสริมและเติมเต็มชีวิตคุณ

7. จงทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองทุกวันเพราะชีวิตคนเรามันสั้นนักจึงควรเลือกทำแต่สิ่งที่

คุณสนใจจริงๆเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ดังนั้นคุณควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก่อนที่จะไปแบ่งปันให้กับคนอื่น

8. จงสำนึกในบุญคุณของตัวเองที่ทำให้มีวันนี้คนเราไม่ได้สมหวังในทุกเรื่องแต่จงจำไว้ ว่ามี

หลายคนที่ไม่เคยมีในสิ่งที่คุณมีอย่ างทุกวันนี้ ดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากความเ จ็ บ ป ว ด

ความโ ก ร ธ และความเหนื่อยล้าในการผลักดันตัวเองไปข้างหน้า เพราะคุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้

9. ยอมรับแม้กระทั่งความผิ ดพลาดที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นการประสบความสำเร็จในระยะย าวบางครั้ง

คุณก็ต้องล้ ม เ ห ล วบ้างดังนั้นอย่ าปล่อยให้ความกลัวที่จะตัดสินใจผิ ดพลาดมาฉุดรั้งความคิดของคุณไว้

10. ให้โอกาสตัวเองในการสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆ อย่ าปล่อยให้ความไม่รู้ฉุดรั้งคุณไว้

โลกภายนอกยังมีโอกาสดีๆรอคุณอยู่

11. สนใจเรื่องของตัวเองแทนที่จะอ่ า น ดู หรือฟังเรื่องของคนอื่นอย่ า ลืมว่าคนเรามักเผย

ให้เห็นแต่ด้านดีของตัวเองโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ดังนั้นอย่ าไปเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นๆเลย

12. เชื่อในศักยภาพ ของตัวเองทุกสิ่งในโลกนี้เป็นไปได้คุณต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรและเชื่อมั่นว่าคุณก็ทำได้

13. จงฟังเสียง ของตัวเองและซื่อสัตย์ กับตัวเองในทุกๆ เรื่องเราไม่ต้องการเรื่องเล่าที่สนุกและ

เสริมสร้างจินตนาการแต่เราต้องการ เรื่องจริง จงฟังเสี ยงของตัวเองมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำนั้น

เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเหมาะสำหรับคุณจริงๆ

14. รู้จักรักและเห็นใจคนอื่นด้วยคนที่รู้จักรักตัวเองมักจะเป็นห่วงและใส่ใจในความเป็นอยู่ของคนอื่น

ด้วยพวกเขาจะรู้จักให้อภัยและ เห็นอ กเห็นใจเพื่อน มนุษย์ ดังนั้นจงทำความเข้าใจผู้อื่นให้ถ่องแท้ก่อน

ที่จะตัดสินอะไรลงไปนอ กจากนี้คุณควรขอบคุณคนที่หย าบคายและมีนิสัยไม่น่ารักด้วยเพราะพวกเขา

คือตัวอย่ างชั้นดีที่ทำให้คุณรู้ว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ

15. ปล่อยวางและผ่อนคลายความเครียดลงบ้างถ้าคุณมองทุกอย่ างเป็นเรื่องจริงจัง ไปซะหมดคุณ

อาจต้องเผชิญกับความกลัวในทุกย่ างก้าวของชีวิตจงผ่อนคลายความตึงเครียดและหัวเราะออกมาบ้าง

โดยเฉพาะเมื่อหลายอย่ างไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้คนที่อารมณ์ดีมักเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้ดีกว่า

16. ใส่ใจชีวิตของตัวเองอย่ างใกล้ชิดของขวัญอย่ างหนึ่งที่คุณสามารถมอบให้แก่ตัวเองและคนที่

คุณรักได้คือการอยู่กับปัจจุบัน และทุกโอกาสที่มี ชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่ระหว่างวันเกิดกับวันต า ย

แต่มันคือตอนนี้และตอนต่อไป

ขอบคุณที่มา  k h o d d e e j a

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…