Home ข้อคิด 17แนวคิด พ่อแม่ควรเก็บไว้สอนลูก ให้มีความมั่นใจ..ก้าวผ่านอุปสรรคตรงหน้าได้

17แนวคิด พ่อแม่ควรเก็บไว้สอนลูก ให้มีความมั่นใจ..ก้าวผ่านอุปสรรคตรงหน้าได้

6 second read
0
0
13

ต่างคนก็ต่างอยากให้บุตรหลาน ของตนเอง โตมาเป็นเด็กที่เก่ง มีอนาคตที่ดี กันทุกคนนั่นแหละ แล้วจะทำยังไงล่ะ จึงจะเลี้ยงลูกให้เก่ง กว่าคนอื่นได้ เด็กที่ไม่มีความเชื่อมั่น มักไม่กล้าเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่ๆ ที่ท้าทาย เขากลัวความล้มเหลว

หรือกลัวทำให้คนอื่นผิดหวัง และสิ่งเหล่านี้นี่เอง มันจะเป็นตัวถ่วง ที่จะทำให้เขาไม่ ประสบความสำเร็จในอนาคตและ ศั ต รู ของความเชื่อมั่นนั้น มันคือความท้อใจ

ฉะนั้น มันจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่จะคอยช่วยเสริมแร ง ทำให้กำลังใจลูกๆ ก้าวผ่านสิ่งที่ยากๆ ในอนาคตได้ และวันนี้เรามีวิธีแนะนำไว้ 17 ข้อดังนี้

1. ไม่วิจารณ์ การแสดงออก

ไม่มีสิ่งใด ที่ทำให้ลูกท้อเท่า กับการวิจารณ์ลูกๆ ในความพยายามของเขาและการให้คำแนะนำนั้น มันสามารถทำได้บ้าง แต่อย่าบอกว่า ลูกทำกิจกรรมนี้ได้ แ ย่ มาก

หากลูกกลัวที่จะล้มเหลวเพราะ กังวลว่าจะทำให้เราโกรธลูกจะไม่กล้าทำ การที่พ่อแม่วิจารณ์ลูกบ่อยๆ จะทำให้ลูกรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเอง และจะหมดแร งจูงใจ ไม่มีกำลังใจในการทำอะไร

2. ฝึกให้กำลังใจ เพื่อสร้างความสามารถให้กับลูกๆ

พ่อแม่ควรให้กำลังใจ เสริมแร งให้ลูกๆ ทำในสิ่งที่ลูกสนใจ เพราะว่าเขาจะไม่รู้สึกกดดันมากไป ลูกจะทำได้ดี

ก็เพราะได้รับกำลังใจจากครอบครัว และการฝึกความพยายามนั้นมันจะสร้างความเชื่อมั่น ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองต ามมาไงล่ะ

3. ชื่นชมกับความ พยายามของลูกๆ ตัวเอง

เพราะไม่ว่าลูกจะ แพ้หรือชนะ พอเราโตมากขึ้น เราอาจจะพบว่า ระหว่างการเดินทางนั้นมีค่ามากกว่าจุดหมายพอลูกตั้งเป้าหมาย เพื่อที่จะชนะในการทำอะไรสักอย่าง

แต่ต้องสะดุดล้มไปถึงเส้นชัย เมื่อเป็นเช่นนั้น ให้เราให้กำลังใกับลูกนั้น อย่าทำให้ลูกรู้สึกอาย เมื่อเขากำลังพยายาม แล้วลูกจะเรียนรู้ว่าความพยายามช่วยสร้างความมั่นใจ ได้อย่างมากเลยล่ะ

4. ให้ลูกฝึกแก้ปัญหา ด้วยตัวเอง

หากพ่อแม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลูกเสมอลูกจะไม่มีทักษะในการพัฒนา ด้านความเชื่อมั่นตัวเอง

เมื่อพ่อแม่ช่วยเหลือตลอด ลูกจะขาดวิธีรู้จักคิดแก้ปัญหา ความเชื่อมั่นในตนเองจะหมดไป

5. เปิดประตู สู่ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รู้

และในฐานะผู้ปกครอง เราควรช่วยเปิด โอกาสให้ลูก มีประสบการณ์ในโลกกว้างมากขึ้น ก็เพื่อเปิดโลกทัศน์สำหรับการเรียนรู้ของเขา

มันจะสอนให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าจะเจอประสบการณ์ที่น่ากลัวที่เราไม่เคยเผชิญมาก่อน เราก็จะสามารถผ่านไป และเอาชนะมันได้เสมอ

6. ให้ลูกแสดงพฤติกรรมตามวัยของตัวเอง

เพราะเราไม่ควรมีความ คาดหวังให้ลูก แสดงพฤติกร รมเหมือนผู้ใหญ่หรอกนะเพราะถ้าลูกรู้สึกว่า ต้องแสดงพฤติกรรมอะไรก็ตาม

ที่เหมาะสมจะทำให้เห็นถึงมาตรฐาน ที่เป็นไปไม่ได้และจะไปลดความพยายามที่ลูกทำอยู่และการตั้งมาตรฐาน ที่ลูกไม่สามารถไปถึงได้ สิ่งเหล่านี้มันจะลดความเชื่อมั่นลูกลง

7. ห ลี ก เ ลี่ ย ง การซิกแซก

ก็เช่นว่ามีข้อยกเว้น ให้ลูกเสมอๆ แบบนี้ มันจะทำให้ลูกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

8. ให้ลูกลอง สิ่งอะไรใหม่ๆ ที่ท้าทาย

เพราะมันจะแสดงให้ลูกเห็นเป้าหมาย ที่เป็นความสำเร็จเล็กๆ ของตัวเองทั้งนี้ก็เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ของเป้าหมายใหญ่ๆ

อย่างการ ขี่จักรยานโดยไม่ใช้ล้อเล็กมันจะสร้างความมั่นใจในตัวลูกเพิ่มขึ้น ได้จากความรับผิ ดชอบตามวัยของเขา

9. ชมเชย ในความกล้า เมื่อลูกทำสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็น การเข้าทีมบ าสหรือการลองเล่น โรลเลอร์สเก็ตพ่อแม่ก็ต้องชมและให้กำลังใจเขาในการทำสิ่งใหม่ๆ

ก็คือโดยพูดคำชมง่ายๆอย่างเก่งมาก ที่กล้าลองสิ่งใหม่ๆ ความกล้าหาญของเขามันมาจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิมไงล่ะ

10.กระตุ้ นความอยากรู้อยากเห็น

เพราะการตั้งคำถาม ที่ไม่จบไม่สิ้นนั้น มันอาจทำให้ลูกเหนื่อย และเบื่ อหน่ ายแต่ความจริงนั้น ไม่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะพ่อแม่ควรตั้งคำถาม

เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เพื่อที่ลูกจะได้เรียนรู้ว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นอีกมากมาย ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้

และเหล่านี้แหละ มันจะกร ะตุ้ นให้ลูกๆ มีความอยากรู้อยากเห็น จะเรียนรู้ได้เร็ว และดีกว่าเด็กที่พ่อแม่หาคำตอบให้ตลอด

11. ฉลองความตื่นเต้น สำหรับการเรียนรู้ใหม่ๆ

เด็กๆ มองดู และเรียนรู้ว่าพ่อแม่รู้สึกยังไงต่อสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเขาหากเราตื่นเต้น กับวิธีการว่ายน้ำ การพูดภาษาใหม่ๆ

เด็กๆ ก็จะรู้สึกตื่นเต้นด้วย เพราะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ยากและถ้าทำให้ประสบความสำเร็จได้มันจะช่วยสร้างความมั่นใจ เพิ่มมากขึ้นได้

12. พ่อแม่ควร ช่วยเหลือและสนุบสนุน

แต่ว่าต้องไม่มากไป เพราะการให้ความช่วยเหลือ ที่มากไปมันจะลดความสามารถ

ในการพึ่งพาตัวเองของลูก และควรให้ลูกช่วยเหลือตัวเองก่อน จะได้สร้างความมั่นใจแก่ลูกมากขึ้นไง

13. ทำความล้มเหลวให้เป็น ฐานการเรียนรู้

เรียนรู้จากข้อผิ ดพลาด เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้เมื่อพ่อแม่ทำข้อผิ ดพลาดเป็นโอกาส ที่จะเรียนรู้เติบโตและก้าวไป

ฉะนั้นแล้ว อย่าปกป้องลูกมากไปจงยอมให้ลูกล้ มบ้าง เพราะบางครั้งมันทำให้ ช่วยให้ลูกเกิดความเข้าใจได้ และมีการวางแผนที่ดีขึ้นในครั้งต่อไปได้

และคุณพ่อคุณแม่นั้น ควรเปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองด้วย

14. อย่าบอกลูก เมื่อเรามีความกังวลใจ กับลูก

เพราะพ่อแม่ที่กังวลใจเกินไป ก็มักแปลความหมายได้ว่าไม่เชื่อมั่นในสิ่งต่างๆ เพราะการแสดงความมั่นใจ ออกไปมันจะส่งผลต่อความมั่นใจของเด็กด้วยนะ

15. ให้กำลังใจลูก หากลูกเผชิญความทุกข์

เพราะในชีวิตนั้น มันไม่มีความยุติธรรม และไม่มีอะไรที่ง่ายเสมอไปนะซึ่งลูกต้องเรียนรู้ เมื่อเราเผชิญ กับความยากลำบาก

พ่อแม่ควรทำให้เห็นว่าหากเราทนต่อความยากลำบากได้ สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยสร้างให้เราปรับตัว

รู้จักยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ ให้เขารู้ว่ากว่าจะได้อะไรมา มันลำบากแค่ไหน

16. สอนลูกว่า ถ้าจะทำให้สำเร็จ ต้องรู้อะไร

พ่อแม่เป็นฮีโร่ ในใจของเด็กๆ จนกระทั่ง ลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ฉะนั้น จงใช้โอกาสนั้นสอนลูกให้รู้จักวิธีการคิด วิธีการแสดงและการพูดที่ดีให้เขาเห็น

17. เป็นผู้ปกครอง แบบที่เข้าใจลูก

พ่อแม่ก็ไม่ควร บังคับ ไม่ควรเข้มงวดจนเกินไป ถ้าเราเข้มงวดกับเขามาก มันจะทำให้ลูกไม่มีความมั่นใจ ทั้งมันจะไปลดความเชื่อมั่นลง

แต่การสร้างลูกให้มีความเขื่อมั่น มันจะทำให้ลูกเป็นคนสร้างสรรค์ เขาจะกล้าพูดคำว่า “ไม่ได้” ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

อย่างเช่น กล้าปฏิเสธต่อผู้ที่มาหยิบยื่น สิ่ง ไม่ดีให้ ฉะนั้น พ่อแม่ต้องยอมให้ลูกๆ รู้จักลองผิ ดลองถูก เพราะมันจะสร้างลูก ให้เป็นคนดี คนเก่งในอนาคต

ขอขอบคุณ m g r o n l i n e

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 นิสัยการใช้เงิน หากทำแล้ว “เงินเก็บจะงอกเงย”

การรู้จักมีเงินเก็บนั้นไม่ว่าจะยุคสมัยไหน ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ตกยุคเลยทีเดียว เพราะหากเร…