Home ข้อคิด 4 นิสัยของคนคนเหล่านี้ ที่จะพาชีวิตเราแย่ลงและลำบาก

4 นิสัยของคนคนเหล่านี้ ที่จะพาชีวิตเราแย่ลงและลำบาก

9 second read
0
0
79

คนเรานั้นต้อง อยู่ในสังคมต้องพบเจอผู้ คนมากมายหลากหลายรูปแบบและนิสัยแตกต่างกัน

ไปทั้งในแบบที่เรา ชอบเข้ากับเราได้ และที่แบบเราไม่ชอบแค่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกไม่ชอบแล้ว

แล้วคนประเภทไหน ที่เราควรเลี่ยงให้ห่าง แล้วอย่ าได้ไปเอาชนะคนเหล่านี้เพราะยังไงซะ

คุณก็ไม่มีวันชนะเขาเป็นแน่ปล่อยเขาไปตามก รรม ของเขาเถอะ แล้วเราก็จะได้วางตัวได้ถูกด้วย

1. พวกที่มักจะโยนความผิด

คนธรรมดาเมื่อทำผิดก็ จะรับได้และใช้มันเป็นบทเรียน แต่หากผิดแล้วโยนความผิดให้คนอื่น

เพราะตัวเองไม่ต้องการรับผิดชอบอะไร เรียกว่าโ ง่ แค่นี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิด

2. พวกที่ก้าวร้ าว กลบเกลื่อน

มีวิจั ย มาว่า พวกฉลาดน้อยนั้นจะก้ าว ร้ าว มากกว่า นั่นคือเมื่อคุมสถานกาณ์ไม่อยู่หรือ

อะไรไม่เป็นดัง ที่คิดไว้ก็จะมีอาการโมโหก้าวร้าวกล บ เกลื่อน ไปเรื่อยเพราะหวัง ส ย บ

เรื่องราวตอนนั้น

3. พวกที่คิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นคือ ยังคิดว่าตัวเอง ถูกตลอดถูกเสมอ สังเกตุได้ว่าเวลามีข้อขัดแย้งกันจะเถียงอย่ าง

เดียวแบบไม่มีฟังชาวบ้ านใช้ ต ร ร กะ วิ บั ติ อารมณ์ล้วนๆ เหตุผล วิ บั ติ ไปเรื่อยๆ

4. พวกที่โชว์เหนือตลอด

ชอบคิดว่าตัวเอง ดีกว่าคนอื่นเสี ย ด สี ติติงคนอื่นให้ตัวเองดูดี ให้ตัวเองสูงตัดสินโดยมี

ความลำเอียงเสมอพวก ไ อ คิวต่ำจะรับอะไรได้ย าก เข้าใจอะไรย าก ไม่เหมือนคนที่ฉลาด

ที่พร้อมจะเข้าใจพร้อมรับฟัง ช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผล แต่พวกคนโ ง่นั้นมักจะไม่เข้าใจ

เรื่องเช่นนี้ อัตตามันสูงเจอแบบนี้เมื่อไหร่ วิธีที่น่าจะดี นั่นคืออยู่ห่างไว้ดีกว่า อย่ าเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์เขา มันไม่มีประโยชน์ อะไรหากต้องเถียงกับคนโ ง่หยุดได้ก็หยุด

ดีกว่า อย่ าพย าย ามเอาชนะ เพราะจะไม่มีวันชนะคนเหล่านี้ได้ ต้องปล่อยให้เป็นไปตาม

ก รรมจะใช้เหตุผลอะไร มาให้ดูก็คงไม่สน เราจะเสียอารมณ์เองเปล่าๆ แบบนี้เอาเป็นว่า

ขอไม่เจอจะดีกว่า มันเหนื่อยหากคุณ พบคนเหล่านี้แล้วอย่ าเสียเวลา มันทำให้เราไม่มี

ความสุขในชีวิต เอาเวลาไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่า

ขอบคุณที่มา s o n g t o r k w a m r a k

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…