Home ข้อคิด 4 พฤติกรรมสุดยอดผู้นำ ที่ทำให้ได้งานและได้ใจลูกน้อง

4 พฤติกรรมสุดยอดผู้นำ ที่ทำให้ได้งานและได้ใจลูกน้อง

20 second read
0
0
48

ซึ่งหลักการที่ผมอยากให้ผู้นำ ลองศึกษามาก ๆ คือ หลัก DISC ซึ่งเป็นหลักการประเมินพฤติกรรมคน การอ่านใจคนด้วยการสังเกตพฤติกรรม

เพื่อการเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่คนต่าง ๆ มี เรามาดูหลัก DISC กันเบื้องต้นครับว่า มีความหมายอย่างไร

1.D =DOMINANCE (เน้นงาน)

พฤติกรรม เป็นคนที่ตรงไปตรงมา เน้นผลลัพธ์ของงานค่อนข้างสูง ไม่ชอบคนเกียจคล้านไม่เอาการเอางานไม่ชอบคนที่ไม่ชัดเจน

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความมั่นใจในตนเองที่สูง และมีเป้าหมายที่ชัดเจนชอบความท้าทายในการทำงาน ทำงานค่อนข้างรวดเร็ว เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา

2.I =INFLUENCE (เน้นคน)

พฤติกรรม เป็นคนที่ชอบพูดคุย มีความสนุกสนานเบิกบาน เป็นกันเอง ชอบคิดนอกกรอบ ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความเป็นมิตรที่สูง

ชอบทำงานแบบมีส่วนร่วม มีความกระตือรือร้น ทำงานค่อนข้างเร็วในสิ่งที่ชอบโน้มน้าวคนเก่งด้วยคำพูดที่ดี สร้างสรรค์ จนทำงานคนยอมทำงานด้วย

3.S =STEADINESS (เน้นคน)

พฤติกรรม เป็นคนที่พร้อมรับฟังผู้อื่นอยู่เสมอ มีจิตใจดี มีความสุภาพ ชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ชอบพูด ทำ ร้ า ย จิตใจคนอื่น

เป็นคนใจเย็น มีความจริงใจ ให้ความสำคัญที่ความรู้สึกของคนมาก ๆไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้ง และชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.C = COMPLIANCE (เน้นงาน)

พฤติกรรม เป็นคนที่ชอบความละเอียด ค่อนข้างสูง ชอบงานที่เป็นขั้นตอน มีเหตุผลในการพูดคุย มีข้อมูลและรายละเอียดในการทำงานก่อนตัดสินใจ

เป็นคนที่พูดน้อย ไม่ชอบความผิดพลาดหรือหากผิดพลาดต้องน้อยที่สุด เป็นคนที่รอบรู้ หากสนใจสิ่งใดแล้วจะศึกษาจนถึงแก่นเป็นคนที่เคารพในกฎระเบียบที่ค่อนข้างสูง

พฤติกรรมทั้ง 4 แบบนั้น คือ สิ่งที่เราต้องศึกษาและทำความเข้าใจ คนบางคนอาจมีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งหมดรู้จักยืดหยุ่นในสถานการณ์

แต่คนบางคนก็มีพฤติกรรมที่สุดโต่ง จนขาดบางข้อไป แต่ไม่ว่าจะมีจุดไหนมากหรือน้อยกว่ากัน แต่สิ่งที่ผู้นำควรมีนั่นคือ

1.ผู้นำควรมีความเป็นผู้นำที่ค่อนข้างสูง

โดยคำนึงถึงเป้าหมายที่ได้รับมาและผลักดันงานไปให้ถึงเป้าหมายด้วยแนวคิดของการกล้าตัดสินใจ

ไม่กลัวปัญหา และมองทุก ๆ งานคือความท้าทาย พฤติกรรมประเภท D (เน้นงาน)

2.ผู้นำควรกล้าสื่อสารด้วยคำพูดที่สร้างสรรค์

ไม่พูด ทำ ร้ า ย จิตใจทำให้ลูกน้อง เสียหาย เสียหน้า เสียใจ และเสียความรู้สึกรู้จักใช้คำพูด ก ร ะ ตุ้ น ลูกน้อง

ในยามที่ผลงานผิดพลาด และทำงานแบบทีมมากกว่าทำงานตัวคนเดียว พฤติกรรมประเภท I (เน้นคน)

3.ผู้นำต้องกล้าเปิดใจรับฟังลูกน้องให้มาก ๆ

ใช้หลักคิดว่า คนที่อยู่หน้างานย่อมรู้ดีที่สุด รับฟังด้วยความจริงใจรู้จักช่วยเหลือ ลูกน้องทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

มีความเยือกเย็น ไม่ใช้อารมณ์กับลูกน้องใช้สติในการทำงาน และใช้สติในการแก้ไขปัญหา พฤติกรรมประเภท S (เน้นคน)

4.ผู้นำต้องรู้จักใช้กฎระเบียบในการทำงาน

ในกรณีที่ลูกน้องทำผิดวินัย ควรมีบทลงโทษ มากกว่านิ่งเฉยและปล่อยวาง เพื่อไม่ให้เสียการปกครองรู้จักวางแผนก่อนทำงาน

ควบคุมงาน และตรวจสอบงานให้งานผิดพลาดน้อยที่สุด ก่อนการส่งมอบ พฤติกรรมประเภท C (เน้นงาน)

หากผู้นำรู้จักนำเครื่องมือ DISC มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า มากกว่ายึดติดเพียงตัวใดตัวหนึ่ง

และไม่ยอมปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลง การทำงานย่อมติดขัดมากกว่า ราบรื่นนะครับ ทว่าหากผู้นำรู้จักและเข้าใจ

เครื่องมือในการบริหารงานและบริหารคนด้วยหลัก DISC ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า

เพราะไม่มีเครื่องมือวิเศษไหนที่สมบูรณ์แบบและสามารถทำงานทุก ๆ งานให้ประสบความสำเร็จ

เพียงวิธีการเดียว ซึ่งต้องใช้หลากหลายเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนงานนั้น ๆ คนนั้น ๆ ให้เหมาะสม

แค่กล้าเปิดใจ กล้าเรียนรู้ไม่มีอะไรที่ยากครับคำว่า “ยาก” คือ สิ่งที่เราคิดว่าจะไม่ทำก็แค่นั้น

ทว่า หากเรามองว่า “ท้าทาย” เราย่อมสนุกกับสิ่งนั้น ๆ ครับเชื่อผมเถอะ

ขอขอบคุณ d r f i s h.t r a i n i n g

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…