Home ชีวิต 4 เคล็ดลับการเก็บเงิน หากเริ่มได้ไว ก็จะได้มีชีวิตที่มั่นคงไวขึ้น

4 เคล็ดลับการเก็บเงิน หากเริ่มได้ไว ก็จะได้มีชีวิตที่มั่นคงไวขึ้น

7 second read
0
0
14

เมื่อเราอย ากจะ มีชีวิตที่ดีควรรู้จักงาน รู็จักวางแผนการเงินเสี ยตั้งแต่เนิ่นๆ

การรู้เก็บ

รู้เก็บ รู้ออม เพื่อวัยเกษี ยณของเรา เพราะหากไม่ได้เตรียมตัวไว้แน่เนิ่นๆ นั้น

อาจจะต้องทำให้ชีวิตในวัยเกษี ยณไม่เป็นไปอย่ างลำบาก แต่ไม่ได้หมายความว่า

พอถึงวัยเกษียณแล้ว จะไม่ต้องรู้เก็บอีกต่อไปนะ เราต้องไม่ลืมว่าชีวิตนี้ยังอีกย าวไกล

หลายคนมีอายุยืนไปได้ถึง 70 80 ปี ขณะที่บางคนย่ างเข้าเลข 9 ก็มี ก็ยัง

แข็งแร ง เพราะงั้นเก็ บก่อนใช้ดี จะดีที่สุด

การรู้ใช้

โดยเรา ควรวางแผนการใช้จ่าย ของแต่ละเดือน แต่ละปี อย่ างชัดเจนว่าจะมีค่าใช้จ่าย

ส่วนไหนบ้ างเป็นเงินเท่าไร ต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผน ที่วางไว้ด้วยรวมทั้ง การเตรียมเงินสด

สภาพคล่ องไว้ใช้ตอนฉุ กเฉิ นอย่ างน้อย 3 -6 เท่าเลยล่ะวิธีควบคุมรายจ่าย ให้เป็นไป

ตามแผนได้ดีนั้น คือการจดบันทึกร ายได้ รายจ่ายหรือ ที่รู้จักกันก็คือบัญชี รายรับรายจ่ายนั่นแหละ

การรู้หา

ช่วงต้นๆ ของการทำงาน เรายังมีเรี่ ยวแร งมากมายจะทำอะไรก็ได้ตามที่ฝัน

ตามที่จินตนาการไว้ และนอกจากแร งกายแล้ว ยังมีประสบการณ์ที่เป็นประโย ชน์ต่อคนอื่นๆ

จึงสามารถหาร ายได้ จากการทำงานอื่นๆ หรือธุรกิจอื่นๆ ไปพร้อมกันได้ไงล่ะ

รู้ขย าย ดอ ก ผล

ถ้ารู้วิธีที่ เหมาะสมนั้น เงินก้อนนี้จะสามารถออก ด อก ออกผลมาเป็นร ายได้

ให้เราทดแทนร ายได้ประจำที่ห ายไปตอนวัยเกษียณ หรือพอถึงวันที่ไม่มีแร งหาร ายได้ ได้แล้ว

จากการลงทุ น นั้นๆ ที่สามารถนำไปลงทุ นได้คือ เงินก้อ นที่มีอยู่หั กด้วยค่าใช้จ่ายจำเป็น

ภาระผูกพัน และเงินสำรองเผื่อไว้ใช้ในเมื่อฉุ กเฉิ นหรืออีกทางคือ ทุกครั้งที่มีร ายได้เข้ามา

ให้แบ่ งเงินนั้นออกเป็นส่วนๆ แล้วแต่วัตถุประสงค์นั้นๆ โดยแบ่ งส่วนหนึ่ง มาออมหรือลงทุ นให้สม่ำเสมอ

ขอขอบคุณ l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ชีวิต

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…