Home ข้อคิด 5 ข้อคิดแด่คน ”สู้เพียงลำพัง” แล้วผ่านมันไปให้ได้นะ

5 ข้อคิดแด่คน ”สู้เพียงลำพัง” แล้วผ่านมันไปให้ได้นะ

1 second read
0
0
243

หากวันนี้คุณนั้นต้องรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่ างที่เข้ามาในชีวิตของคุณเพียงลำพังและยังต่อสู้เพื่อที่จะ

ก้าวข้ามผ่านมันไปคนเดียว และวันนี้เราก็มีบทความ เกี่ยวกับ 5 กำลังใจของคนที่กำลังสู้เพียงลำพัง

ไปดูกันว่ากำลังใจจากอะไรที่จะช่วยให้คุณนั้นก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ นี้ไปได้ต้นทุนของคนเรานั้นเกิด

มาไม่เท่ากันหรอกนะ ถ้าหากเราไม่มีเหมือนใครเขา เราก็ต้องพย าย าม ให้มากกว่าคนที่เขามีหลายๆ

เท่า ความเหนื่อย เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ไม่อย ากจะเจอหรอกนะ แต่บางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้ เพื่อที่เราจะได้มี

ทุกอย่ างอย่ างที่หวังเราก็ต้องยอมเหนื่อยกับมันหน่อย แต่อย่ างน้อยความเหนื่อยนี่แหละที่จะทำ

ให้เราอดทน และสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้ เพรา ะว่าความจนมันบังคับเรายังไงล่ะ

มันสั่งให้เราต้องสู้ไม่อย่ างนั้นเราก็จะไม่มีอะไรเลยในชีวิต แตกต่างจากคนที่ เกิดมามีพร้อมทุกอย่ าง

คนพวกนี้เขาแทบจะไม่ต้องพย าย ามอะไรเลย แต่เพรา ะว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะ

กำหนดชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ ให้ความเหนื่อยมันหล่อหลอมให้เราอดทนวันข้างหน้า

ต่อให้จะเจออะไรที่มันทำให้เหนื่อยแค่ไหนเราก็ไม่หวั่น ให้ความจนมันเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราสู้อย่ าง

มีความหวัง เพื่อที่จะหนีจากความจนนั้น ให้มันเป็นแรงฮึดสู้ให้กับเรา ไม่ใช่เอามาทำให้ เราหมดกำลังใจ

ที่จะสู้ แล้วสักวันหนึ่งทุกอย่ างมันจะเป็นของเราเอง

1 อย่ าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

จงมีความสุขในแบบของตัวเรา เองเคยรู้สึกไหมว่า เวลาเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามักจะ

เป็นทุกข์เพราะจะมองเห็นแต่ข้อดีของคนอื่นๆ แล้วนำมาทำให้ตัวเราเอง หมดกำลังใจซึ่งไม่ดีเลย

และในความเป็นจริงเราทุกคนมีข้อดีและข้อเสี ย แตกต่างกันไป ทำให้ความสุขของแต่ละคนแตกต่างกัน

ไปด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจงมีความสุขในแบบของตัวเราเอง

แบบที่เราเป็นอยู่แต่หากจะมองหรือ เปรียบเทียบคนอื่นก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาตัวเอง

ต่อไปในอนาคตจะดีกว่านะ จากข้อคิดทั้งหมดจะเห็นได้ว่าจะสุขหรือจะทุกข์

2 อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

เพราะเราทุกคนย่อม ต้องผ่านช่วงเวลาอันเ ลวร้ า ย กันทั้งนั้นทุกคนย่อมมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีกันทั้งนั้น

ไม่เว้น แม้แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่ างสูงในชีวิตซึ่งปัจจุบันมีตัวอย่ างอยู่มากมายล้วนผ่านช่วงเวลา

อันเ ล วร้ า ยของชีวิตมาแล้วกันทั้งนั้นซึ่งเหล่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะเลือกที่จะไม่บ่น

หรือเสียเวลาคิดว่าทำไมต้อง เกิดปัญหาด้วยแต่พวกเขานั้นจะยอมรับว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดและ

พย าย ามคิดหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพย าย ามพลิ ก วิ ก ฤ ต ให้เป็นโอ กาสนั้นเอง

3 ชีวิตเรามีทางเลือกเสมอ อย่ ามองทุกอย่ างให้เป็นปัญหา

สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับ คือเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่ างได้ฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราควรยอมรับ

และเลือกทางเดินต่อไปในชีวิตที่จะทำให้ตัวเราเองดีขึ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่ อย่ ามองว่าเป็นปัญหาเพราะ

มันจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเราคิดว่ามันคือปัญหาและอย่ าคิดว่าเราไม่มีทางเลือก เพราะชีวิตเรามีทาง

เลือกเสมอเช่น ถ้าเรารู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันไม่ใช่สำหรับเราเลย เราก็เลือกที่จะเปลี่ยนสายงานหรือ

เปลี่ยนงานใหม่ได้ แต่ต้องยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราเป็นผลมาจากเราเลือกเองด้วยนะ

4 ความล้ มเห ล ว คือโอ กาสที่จะได้เรียนรู้

อย่ าผิ ดหวังเมื่อไม่ได้สิ่ง ที่ต้องการเพราะอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่ความ ล้ ม เ ห ล ว ถือเป็นจุด

เริ่มต้นของความสำเร็จก็ว่าได้ เพรา ะเรามีโอ กาสได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้ว นำมาปรับปรุงแก้ ไ ข

เพื่อพัฒนาต่อไปให้สำเร็จ ซึ่งอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาล้มเหลวหลายครั้งหรือย าวนานก็แล้วแต่ละบุคคล

แต่ที่สำคัญต้องก้าวข้ามความล้มเหลวไปให้ได้การที่เราล้ม เห ล ว หรือไม่ได้สิ่งที่หวังนี้อย่ าพึ่งผิดหวังไป

เพราะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ากำลังรอเราอยู่ก็เป็นได้ เช่น เ พราะถูกไล่ออกจากบริษัทจึงทำให้คุณ

สร้างธุรกิจเองจนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

5 เราไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงสิ่งต่างๆ ได้

แต่เราสามารถเปลี่ยนเเปลงตัวเองได้เพราะ ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้หากเรามีความพย าย ามสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา

เช่น สภาพอากาศบุคคลเศรษฐกิจ และอื่นๆ คือสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงมันได้ หากแต่เราลองปรับ

ทัศนคติที่ตัวเราเองเพื่อให้สอ ด คล้องกับสิ่งต่างๆ รอบตัวหรือพัฒนาตัวเองให้โดดเด่นขึ้นจนสามารถอยู่ร่วม

กับสิ่งต่างๆ ได้ อย่ างเกิดประโยชน์และเป็นโอกาสแก่เราเองสำคัญ ว่าเราต้องมีความพย าย าม อดทนไม่ยอม

แพ้ต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วโอกาสก็จะเป็นของเราก็เริ่มจากใจและตัวของเราเอง ไม่ว่าจะเจอช่วงแ ย่ๆ

แค่ไหนก็ตาม ขอให้ทุกคนมีสติและอดทนเอาไว้แล้ว จะสามารถผ่านช่วงเวลาเเย่ๆ นั้นไปได้แล้วสิ่งดีๆ ก็จะเข้ามา

และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาเเย่ๆ ไปให้ได้ด้วยนะ

ขอบคุณที่มา yimlamun, meeyim

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…