Home ข้อคิด 5 นิสัยโดดเด่นของคนฉลาด ที่ควรเอาไปทำเป็นแบบอย่าง

5 นิสัยโดดเด่นของคนฉลาด ที่ควรเอาไปทำเป็นแบบอย่าง

0 second read
0
0
134

ความสามารถของคนเรามีมากมายหลายด้าน ที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนว่าผู้ที่ฉลาดมากๆ ก็จะมีข้อ

ได้เปรียบที่ทำให้พวกเขาเรียนรู้ได้ไว และ 5 ข้อได้เปรียบที่เป็นนิสัยติดตัวของคนฉลาดก็มีดังต่อไปนี้

1. พวกเขาแสวงหาความรู้

คนที่ฉลาดมากๆ มักไม่เคยพอพวกเขาต้องการศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา พวกเขาไม่เพียง

แต่กระหายความรู้ – แต่พวกเขายังกระหายการผจญภัยพวกเขาพย า ย า มที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งจาก

ประสบการณ์จริง ของโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขาคนที่ฉลาดมากมักมีความสุขและเพลิดเพลินในเวลาที่ได้

สนทนากับคนที่ฉลาดคนอื่นๆ พวกเขามีเสน่ห์ มีความรู้ และไม่เคยยอมให้ตัวเองรู้แค่เพียงเนื้อหาพวก

เขาเชื่อว่าความรู้คือพ ลัง

2. เป็นคนช่างสงสัย

คนฉลาดปฏิเส ธ ที่จะเชื่อทุกอย่ า งที่พวกเขาได้ยินหรือ อ่ า น มาพวกเขามักจะตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆ

ที่พวกเขาได้เรียนรู้มาและลงมือค้นหาคำตอบอีกด้านหนึ่ง พวกเขาจะใช้ทักษะด้านความคิดอย่ า ง

การแสดงความคิดเห็นและการตีความ นอกจากนี้พวกเขาสามารถจับผิดคำพูดโก ห กและคิดคำนวณถึง

สิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่ า งดีคนที่ฉลาดมากๆ จะยึดติดกับความเชื่อของตนเองและยึดมั่นที่จะทำตาม

ถึงสิ่งที่ตัวเองคิด

3. พวกเขาไม่มีบุคคลต้นแบบ

คนที่ฉลาดมากๆ มักไม่มีบุคคลต้นแบบ หรือไอดอล พวกเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจจากงานของคนอื่นๆ

แต่พวกเขาก็รู้ว่าการทำงานหนักเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเช่นกัน พวกเขาสามารถแสวงหาความรู้

ได้ด้วยตนเอง แม้ว่าพวกเขาจะรู้คุณค่าของครูแต่พวกเขาก็เห็นตัวเองเป็นกูรูด้วยเช่นกัน ด้วยสติปัญญา

และความกระตือรือร้นทำให้พวกเขามีความมั่นใจที่จะสามารถทำงานหนักและได้รับคำตอบที่พวกเขาแสวงหา

4. พวกเขาเห็นคุณค่าของความเงียบสงบ

มันอาจจะดู เหมือนว่าคนที่ฉลาดมากๆ จะต้องเรียนรู้และทำบางสิ่งอย่ า งต่อเนื่องแต่ความจริงแล้วก็คือ

บางครั้งพวกเขาก็ต้องการเวลาพักผ่ อ นเพื่อฟื้นฟูร่ างก ายและจิดใจของตนเอง พวกเขาเห็นคุณค่าของเวลา

ที่เงียบสงบ พวกเขาใช้เวลาในการอยู่คนเดียวบ่อยครั้งเพื่อใช้ความคิดในการวางแผน พวกเขารักตัวเอง

และรักความสงบอันเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่ “ความสุข”

5. พวกเขาไม่เพียงแค่คิดแต่ลงมือทำ

คนที่ฉลาดมากรู้ว่าความคิด และไอเดียมีความหมายต่อพวกเขาเพียงเล็กน้อย ถ้าพวกเขาไม่ลงมือทำครึ่งหนึ่ง

ของพวกเขาจะสนุกกับความคิดใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นและมีความแตกต่าง พวกเขามักคิดแผนการณ์เอาไว้อย่ าง

ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา พวกเขาไม่เพียงแค่เรียนรู้แต่สามารถนำความรู้มาปรับใช้กับทุกๆ

สถานการณ์ได้ พวกเขาไม่กลัวที่จะแบ่งปั น ความรู้และความคิดของพวกเขากับคนอื่นๆ

ที่จริงแล้วพวกเราทุกคน ก็สามารถมีนิสัยแบบคนฉลาดตามที่กล่าวมาข้างต้นเพียงแค่เปิดใจรับพร้อมเรียนรู้

สิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ ไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกค่ะ

ขอบคุณที่มา davidwolfe

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…