Home ความรัก 5 พฤติกรรมของผู้ชาย ที่จะทำให้คุณมีความสุขไปตลอดชีวิต

5 พฤติกรรมของผู้ชาย ที่จะทำให้คุณมีความสุขไปตลอดชีวิต

6 second read
0
0
95

จะมีสามีทั้งทีหาที่มันดีๆ ไปเลย!!! วันนี้เรามีข้อพิสูจน์ คนรักของคุณว่า เขานั้นรักคุณจริงและ

จะทำให้คุณมีความสุขไปตลอดชีวิตหรือเปล่า? มาฝาก ด้วย 5 ข้อต่อไปนี้ หากหวานใจของคุณ

มีครบหมดทุกข้อขอรับประ กั น เลยว่า ผู้ชายคนนี้แหละที่คุณสามารถฝากผีฝาก ไ ข้ ไว้ได้ จงมั่นใจ

ที่จะอยู่เคียงข้างเค้า และฝ่ า ฟั น อุปสรรคต่างๆไปด้วยกัน เพราะเขาคนนี้จะทำทุกอย่ างให้คุณมี

ความสุขและไม่ทำให้คุณเสียใจแน่นอนจ้า!!!

1. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะทางสังคม

การยกย่องนับถือ ออกหน้าใน ทางสังคม ถือว่ามีความสำคัญต่อผู้หญิง เพราะผู้หญิงส่วนมากไม่ต้องการ

เป็นคบแบบหลบๆซ่อนๆ หรือเป็นแฟนเก็บแต่ต้องการ ให้ผู้ชายยกย่อง โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนนามสกุล

มาใช้ของผู้ชายแล้ว ก็ยิ่งหวังที่จะให้ผู้ชายเป็นที่พักพิง และพึ่งพาได้

2. ไม่ดู ห มิ่ น

ผู้ชายที่ดู ห มิ่ นคนอื่นถือว่าไม่ให้ เกียรติกันเป็นอย่ างสูง ผู้ชายที่ไม่ดู ห มิ่ นน้ำใจผู้หญิง ไม่ดู ห มิ่ น

ในชาติตระกูล ไม่ดู ห มิ่ น รูปลักษณ์ ไม่ดู ห มิ่ น สติปัญญา หรือเรื่องต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติ

เพราะหากมีการดู ห มิ่ นกันแล้วย่อมทำให้เกิดความแครงใจ บ า ด หมางใจ และที่สุดคือการเสื่ อ ม

ศรัทธาในรักของอีกฝ่าย จนนำไปสู่การเลิกรา หรือการหย่ าร้างได้

3. ไม่นอกใจ

การนอกใจ คือ การประพฤติ ผิดใน ก า ม ทั้งที่เกิดแต่ในใจคิดจะทำและการกระทำไปแล้วด้วยการล่วง

ในก า ม ของหญิงอื่นหรือไม่ก็ตาม การความประพฤติเช่นนี้ ถือเป็นสิ่งที่ทำร้ าย จิตใจของผู้หญิงอย่ างสูง

จนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง และการเสื่ อ ม ในรัก สุดท้ายคือการหย่ าร้างกันในที่สุด แต่หากผู้ชาย

ประพฤติด้วยรักเดียวใจเดียว ย่อมนำมาซึ่งความรักที่ดำเนินต่อไปด้วยดี

4. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้ าน

สังคมไทยมีจารีตให้ฝ่าย ผู้หญิงดูแลงานบ้ านงานเรือนเป็นหลัก รวมถึงการดูแลขับสู้แขกเรื่อต่างๆ

ที่มักเรียกกันว่า แม่บ้ าน กิจนี้ ผู้ชายมักมอบให้ผู้หญิงเป็นผู้ดูแล ด้วยการสนับส นุ น เ งินทองให้แก่

ผู้หญิงเป็นนิจ อันเป็นค่าใช้จ่ายในงานบ้ านงานเรือนต่างๆ

5. มอบของขวัญตามวาระโอกาส

วาระโอกาสต่างๆที่เป็นวันสำคัญ ของการครองรัก เช่น วันเกิด วันแต่งงาน เป็นต้น ผู้ชายที่ดีพึงหาของขวัญ

มอบให้ ด้วยของขวัญอัน หญิงทั่วไปมักปรารถนา เช่น เครื่องประดับ เสื้อผ้า เป็นต้น การให้ของขวัญนี้ย่อม

ผูกสัมพันธ์ความรักของฝ่ายหญิงได้

ขอบคุณที่มา G a n g B e a u t y

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…