Home ข้อคิด 5 สัญญาณวิธีดู “รักแท้” ลักษณะผู้ชายที่มั่นคงและรักจริง

5 สัญญาณวิธีดู “รักแท้” ลักษณะผู้ชายที่มั่นคงและรักจริง

0 second read
0
0
1,091

สัญญาณรักแท้ที่ 1. ผู้ชายคนนั้นมองคุณที่ความดีนิสัยและความเข้าใจมากกว่าหน้าตา

ถ้ามีคนบอกคุณว่าผู้ชาย ทุกคนชอบผู้หญิงสวย ชอบที่หน้าตา ชอบที่รูปร่างที่สวยงาม เขาพูดไม่ผิดหลอกครับ

และนั้นคือความจริง เพียงแต่ว่าในเรื่องของความรักนั้นนั่นไม่ใช่ทั้งหมดเท่านั้นเอง มันเป็นเพียงจุดหนึ่งเท่านั้น

เพราะผู้ชายที่มีความกระห ายความอย า กและต้องการเพียงแต่ร่ างก ายของหญิงสาวนั้นจะมีความแตกต่างกับ

ผู้ชายที่มีหัวใจที่รักคุณอย่ างจริงใจ เพราะผู้ชายที่รักคุณจริงๆ นั้นคนเหล่านี้จะมองก้าวข้ามเรื่องของร่ างก าย

ของหญิงสาวและมองหาบางสิ่งบางอย่ า งที่มากกว่านั้นในตัวคุณ เพราะความรักที่เขามีให้คุณนั้นเป็นปราถนา

ที่ย า วนานนั้นก็คือการเคียงคู่ ใช่ชีวิตคู่กันจนแก่เฒ่า ไม่ใช่แค่ความสุขจากร่ างก ายของหญิงสาวเพียงชั่ วคราว

จุดสังเกตุที่ละเอียดยิ่งขึ้นคือ

ผู้ชายคนนั้นจะสนใจ มองหาทักษะในด้านต่างๆ ในตัวคุณ แม้กระทั่งอารมย์ ความรู้สึกและสังคมเพราะผู้ชาย

เมื่อได้หลงรักใครซักคนอย่ างจริงใจแล้วนั้น พวกเขามักคิดเกินเลยไปถึงการใช้ชีวิตคู่กับคุณ พวกเขาจะ

คิดถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ และจิตนาการไปถึงว่า ตัวผู้หญิงกับเขานั้นได้แต่งงานกันแล้ว เขานั้นจะดูแลและรักษ า

ความรักได้เพียงไรผู้ชายที่รักคุณด้วยหัวใจที่แท้จริงนั้นมักสนใจและพย า ย า มที่จะทำความรู้จักทั้งกับตัว

คุณและครอบครัวของคุณ ไม่ได้สนใจเพียงแต่ตัวคุณผู้หญิงเพียงอย่ า งเดียว เพราะในสังคมไทยนั้นมีวัฒนธรรม

ประเพณีการแต่งงานและการใช้ชีวิตในรูปแบบที่มีความเกี่ยวข้องกันแบบสังคมใหญ่ นั้นทำให้ผู้ชายไทยที่รัก

และสนใจคุณจริงๆ เขาจะทำทุกทางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวเอง คุณและครอบครัวของคุณอยู่เสมอ

ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ชายคนนั้นหวังแค่ร่ างก ายของคุณเพียงอย่ า งเดี่ยว ความพย า ย า มในการเข้าถึง

ครอบครัวของฝ่ายหญิงก็อาจจะมีน้อยจนถึงไม่พย า ย า มหรือหลีกหนี และมักจะพุ่งความสนใจเพียงแต่เอา

อกเอาใจตัวผู้หญิงเพียงอย่ า งเดี่ยว เพราะการได้ร่ างก ายของคุณก็คือการบรรลุเป้าหมายของเขา ถ้าชายหนุ่ม

ที่รักคุณเกิดเป็นชาวต่างชาติ ถ้าเขารักคุณจริงๆ มั่นใจได้เลยว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างไปจากหนุ่มไทยเท่าไรเพียง

แต่เขาอาจจะไม่ชินกับการเข้าหาครอบครัวฝ่ายหญิงและการแต่งงานที่มีสินสอดซักเท่าไร แต่ถ้านั้นเป็นรักแท้

เขาจะผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้แน่นอน

สัญญาณที่ 2. ผู้ชายคนนั้นเขาใช้หัวใจมากกว่าเหตุผลกับคุณเสมอ

ถ้าเมื่อไรก็ตามมีผู้ชายสักคน ทำอะไรโดยนอกเหนือเหตุผลและทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำให้คุณนั้นแหละ

เป็นตัวบ่งชี้ความสนใจในตัวคุณได้เป็นอย่ า งดี แต่การทำอะไรแปลกๆ นั้น ไม่ได้แปลว่าคนเหล่านี้รักคุณ

อย่ า งแท้จริงเพียงแต่คุณมั่นใจได้ว่าเขาสนใจในตัวคุณเข้าให้แล้ว

ถ้าผู้ชายซื้ อด อกไม้ให้คุณ คุณมั่นใจได้เลย ว่าเขาสนใจในตัวคุณ แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักถามว่านั้นคือรักแท้

หรือยัง มันยังไม่เพียงพอถ้าผู้ชายซื้ อของขวัญวันเกิดให้คุณ นั้นแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับคุณ แต่ก็ยังบอก

ไม่ได้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนถ้าผู้ชายขอคุณแต่งงาน มันอาจจะดูมากมายราวกับเป็นรักที่แท้จริง แต่นั้นอาจจะ

เป็นเพราะเขาจนแต้ม จนไม่รู้ว่าจะทำอย่ า งไรถึงจะให้คุณมาสนใจและ รักเขาก็ได้ความรักที่แท้จริงของ

ชายหนุ่มนั้นคุณสามารถทดสอบได้ด้วยความผิดพล าดในชีวิตคุณ จากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เรื่องโ ง่ ๆ ของผู้หญิง

คนหนึ่งจนถึงระดับที่ผู้ชายบางคนอาจจะใช่เหตุผลในการยอมรับคุณไม่ได้เลย ถ้าคุณสวยเฉพาะตอนแต่งหน้า

เอาทุกอย่ า งที่มีบนใบหน้าของคุณที่ไม่สวยไปเจอเขาซะ วันแรกอาจจะไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นเดือนละผู้ชายที่

สนใจแต่ใบหน้าของคุณก็จะจากไป แต่นี้เป็นเพียงตัวอย่ า งขั้นต่ำในชีวิตจริงมีหลายสิ่งที่ผู้ชายอาจจะไม่

สามารถยอมรับได้จากตัวของผู้หญิงคนหนึ่ง แต่นั้นอาจจะเป็นข้อยกเว้นกับผู้หญิงที่เขารักจริงๆ แม้ในย า ม

ที่แ ย่ที่สุดของชีวิตคุณ เขาก็จะไม่ทิ้งคุณ และนั้นจะทำให้คุณได้รู้ว่าใครรักคุณมากที่สุด ความรักที่ก้าวข้าม

หรือของหน้าตาและร่ างก ายจะเป็นความรักที่ย า วนานเสมอ

สัญญาณที่ 3. สม่ำเสมอกับวันเวลาที่ย า วนาน

ผู้ชายที่สนใจคุณแค่รูป กายอาจจะอดทนกับคุณได้ 6 เดือน หรือ 1 ปี แต่ถ้าเป็น 4 5 6 ปี ตัดไปได้เลย

แม้ระยะเวลาอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมด และใช้ไม่ได้ทั้งหมดกับเรื่องความรัก แต่มั่นใจได้เสมอว่ามันเป็นตัวบ่งชี้

ชั้นดีว่าใครซักคนรักคุณมากแค่ไหน ไม่มีผู้ชายคนไหนจะอดทนกับคุณได้ทั้งชีวิตถ้าเขาไม่รักคุณจริงๆ

ไม่มีใครจะทำดีสม่ำเสมอกับคุณได้ทั้งชีวิตถ้าเขาไม่เข้าใจและเห็นความดีในตัวคุณ แต่นั้นก็ไม่ได้แปลว่าผู้ชาย

ที่รักคุณจริงต้องอยู่กับคุณ และต้องแสดงออกว่ารักคุณไปตลอด ถ้าในวันที่คุณเลือกที่จะรักใครซักคนแล้ว

ในวันที่คุณปฏิเสธตัวผู้ชายคนนั้นไปแล้ว การแสดงออกใดๆ ก็ตามที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาสนใจในตัวคุณถ้ามัน

มากจนเกินไปมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ความต้องการของผู้ชายคนหนึ่งที่ยังไม่หมดสิ้นเท่านั้น

ผู้ชายที่รักคุณจริงๆ จะพย า ย า มตัดสินใจอย่ า งดีที่สุด เพื่อให้คุณลำบากใจ น้อยที่สุดและดีที่สุด

สำหรับตัวเอง ซึ่งในหลายๆ ครั้ง ก็อาจจะเป็นการเดินไปจากชีวิตของคุณเพื่อให้คุณได้มีความสุขในชีวิตรัก

เพียงแต่ในคนที่เพียงแค่หลงคุณหรือต้องการตัวคุณนั้น การจากลาของเขามักจะกลายเป็นความโกรธและ

เกียจแทน แต่นั้นไม่ใช่สำหรับคนที่รักคุณจริงๆ เพราะคุณจะยังสามารถเห็นรอยยิ้มและความปราถนาดีจาก

เขาอยู่เสมอแม้เวลาผ่านไปนานแล้ว แม้คุณกับเขาจะจากลากันด้วยคำพูดหรือการใช้ชีวิต แต่ความหวังดี

และความปรารถนาดีนั้นจะยังคงอยู่เหมือนเดิมครับ

สัญญาณที่ 4. ผู้ชายคนนั้นจะมุ่งมั่นกล้าหาญ และเดินทางสู่การสร้างความสำเร็จในชีวิต

เมื่อไรก็ตามครับ ที่ผู้ชายเริ่มมี ความรักที่แท้จริงแล้ว เขาจะเริ่มมองหาบางอย่ า งที่แต่ต่างไปจากชีวิต

ที่เคยเป็น และจะตัดสินใจในหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่ า งที่มากกว่าความต้องการของตัวเอง เพราะเขา

จะคิดถึงคนอีกคนเพิ่มเขามา และนั้นจะทำให้คุณเริ่มรู้สึกว่าเขาดูแตกต่างจากผู้ชายคนอื่นๆ เพราะเมื่อไร

ที่ผู้ชายนั้นรักผู้หญิงซักคน การเริ่มต้นมีความรักและเริ่มรักใครจริงๆ แล้วนั้น มันจะทำให้ผู้ชายคนนั้นเริ่ม

ที่จะสร้างเป้าหมายในชีวิตที่ใหญ่มากยิ่งกว่าที่เคยเป็น โดยมันมักจะสะท้อนได้จากการทำงานการใช้ชีวิต

ความพย า ย า มในด้านการสร้างเนื้อสร้างตัว การเก็บออมเงินจนถึงการตัดสินใจต่างๆ ในชีวิตที่ทำเพื่อ

สร้างความมั่นคง ซึ่งตรงจุดนี้นั้นมักอาจจะทำให้ผู้หญิงหลายๆ คนเข้าใจผิดในเรื่องของความรักของเขา

ที่มีต่อคุณได้ เพราะการที่ผู้ชายคนหนึ่งบังเอิญไปรักใครเขาซักคนนั้น มันไม่ง่ายเลยที่เราจะไม่กังวลใจ

ว่าตัวของเราเองนั้นจะดูแลความรัก ดูแลผู้หญิงที่เรารักให้มีความสุขได้รึเปล่า การขยันทำงานจึงเป็นอีก

วิธีหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นอีกนิดว่าผู้หญิงที่เรารักนั้น เราจะดูแลเธอได้ทำให้เธอมีความสุขได้

สัญญาณที่ 5. การรักษ าคำพูด

ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ผู้ชายพย า ย า มมุ่งมั่นทุกทางในการรักษ าคำพูดกับคุณ คุณมั่นใจได้ว่าผู้ชายคนนั้น

ไม่ได้เพียงแค่ผ่านมาในชีวิตคุณเพียงอย่ า งแน่นอน ถ้าคุณบังเอิญบอกกับผู้ชายคนหนึ่งว่าคุณอย า ก

ได้พระจันทร์เป็นของขวัญคุณอาจจะได้เห็นโครมไฟรูปพระจันทร์ในห้องคุณหรืออาจจะได้รับจี้คู่กับสร้อย

ในรูปแบบพระจันทร์ในระยะเวลาไม่นานก็ได้ ถ้าคุณเอยปากว่าอย า กมีซักครั้งในชีวิตได้เดินทางไปเที่ยว

ยังเกาะที่อยู่สุดขอบโลก ในปีถัดมาคุณอาจจะได้พบตั๋วท่องเที่ยวสุดขอบโลกใบนั้น นั่นก็เป็นเพราะ

การแสดงออกในสิ่งเหล่านี้ แม้อาจจะมาจากคำพูดเล่นๆ ของตัวผู้หญิงเอง แต่มันกับเป็นตัวบ่งชี้ถึงความ

ใส่ใจจากตัวผู้ชายได้อย่ า งดี ซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่มักชอบทำในสิ่งเหล่านี้ เพียงแต่ก็มีจุดสังเกตุความ

แตกต่างเล็กๆ สำหรับชายหนุ่มที่จริงใจกับไก่กา คุณเพียงแค่ดูว่าเขานั้นทำจริงๆ หรือ แค่รับปากเล่นๆ

เท่านั้นเอง และการซื่อสัตว์ในคำพูดนั้นยังรวมไปถึงคำมั่นสัญญาต่างๆ ในชีวิตที่เขาให้ไว้กับคุณอีกด้วย

ถ้าเขารักคุณจริง เขาจะทำในทุกสิ่งที่เขาสัญญาไว้กับคุณอย่ า งแน่นอน

ขอบคุณที่มา alljow

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…