Home ความรัก 5 สิ่งของคนที่เป็น “คู่แท้คู่ชีวิต” จะต้องมีให้กัน

5 สิ่งของคนที่เป็น “คู่แท้คู่ชีวิต” จะต้องมีให้กัน

8 second read
0
0
41

สาวๆ หลายคนหรือแม้แต่ หนุ่มๆ เองก็อาจจะมีแอบคิดหรือ แอบสงสัยบ้ างว่า…คนที่เรา

กำลังคบหาดูใจอยู่ในตอนนี้ เรียกว่าเป็น “คู่กัน” จริงๆ รึเปล่า? เพราะบางทีการจะเป็น “คู่ชีวิต”

ของกันและกันได้ มักเริ่มมาจากการคอยส่งเสริมและเคารพในตัวของคนทั้งสองด้วย

ความเข้าอกเข้าใจอย่ างถ่องแท้ลอง ตามมาฟังวิธีดูคู่ชีวิต ว่าคนๆ นี้ ใช่สำหรับเราแล้วรึยังกันเลยค่ะ

1.ผลัดกันคอยเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม

ในบางเวลาและ ในบางสถานกา ร ณ์ ต่างฝ่ ายต่างก็ต้องคอยสนั บ ส นุ นกันและกันบ้ าง

ไม่ใช่จะปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้ บ ง ก า ร อยู่คนเดียวหรือปล่อยให้อีกฝ่ ายเป็น

เพียงแค่คนรับฟังไม่ต้อง แสดงความคิดเห็นใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งคู่ชีวิตที่ดี จะต้องช่วยกันพยุง ความรัก

ของเราให้ราบรื่นไปจนตลอดรอ ด ฝั่งถึงจะเรียกได้ว่าเป็น “รักแท้” ที่กำลังตามหา

2.หมั่นเติมกำลังใจ ไม่ใช่เอาแต่ซ้ำเติม

คู่ชีวิตที่ดี มักจะพากันก้าวผ่ าน อุปสรร ค ร้ ายๆ ไปด้วยกัน มากกว่าที่จะหยิบยกข้อเสี ย

ของใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาพูด โดยเฉพาะการรักษ าน้ำใจและความรู้สึกของอีกฝ่ายนั่นก็เพื่อ

ไม่ให้เกิดการซ้ำเติมหรือทำให้คนข้างกาย ต้องเสียกำลังใจไปมากกว่าที่เป็นอยู่

3.ให้อภัยได้ วางทิฐิเป็น

เพราะทุกๆ คนต่างก็ต้อง เคยทำเรื่องผิดพล าด ในชีวิตกันมาบ้ างอยู่แล้วไม่เว้ น แม้กระทั่ง

ตอนมีความรักฉะนั้น การจะรั กษ าความสัมพันธ์ ให้ย าวนานได้มากที่สุด ส่วนหนึ่งอาจมา

จากการรู้จักให้อภัยแต่อีกฝ่ าย ที่ทำผิดเองก็ควรจะตระหนัก และคอยเตือนตัวเองเอาไว้เสมอด้วยว่า…

ไม่ควรทำผิดซ้ำ อีกในครั้งที่สองมิเช่นนั้น คุณก็คงไม่ได้เรียนรู้ อะไรจากบทเรียนที่เกิดขึ้นเลย

4.มีความสุขเมื่ออยู่ด้วยกัน

มีความสุขในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการทำอะไร ที่ชื่นชอบร่วมกันแล้วมีความสุขเท่านั้นแต่ยังต้อง

ไม่สร้างความหว า ด ร ะ แ ว งให้เกิดขึ้นกับทุกๆ ฝ่ายรวมถึงต้อง ไม่ทำให้อีกฝ่ายเกิด

ความไม่สบายใจ จากการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งด้วย

5.คิดถึงซึ่งกันและกัน

หมายถึงการไม่เอาตัวเอง เป็นที่ตั้ง ไม่เห็นแก่ตัวหรือคิดจะทำอะไรโดยไม่คำนึงถึงสภาพจิตใจ

ของอีกฝ่ า ยโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลประโยชน์เข้าตนเองฝ่ ายเดียวแล้วทำให้อีกฝ่ ายต้องเกิด

ความรู้สึกไม่ดี จนทำให้ความสัมพันธ์เกิดการ สั่ นค ลอ น และกลายเป็นไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน

ขอขอบคุณ g o o d l i f e u p d a te

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…