Home ความรัก 5 สิ่งนี้ที่ผู้หญิง จะทำให้แฟนมีความสุข

5 สิ่งนี้ที่ผู้หญิง จะทำให้แฟนมีความสุข

0 second read
0
0
119

เมื่อผู้ชายคบเป็น แฟนกับผู้หญิงจะมีสิ่งใดบ้ างที่ผู้หญิงทำแล้วทำให้ผู้ชายที่

เป็นแฟนของ ตัวเองรู้สึกว่า “ทำไมเธอถึงได้เข้าใจ เรามากมายขนาดนี้นะ”

1. รู้ว่า เมื่อไหร่ ที่ควรจะให้เขามีเวลาส่วนตัว

ผู้หญิงหลายคนอาจจะ คิดว่าควรจะเกาะติ ด ผู้ชายให้มากๆ และสนใจเขาตลอดเวลา

ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ วันหนึ่งเมื่อผู้ชายรู้สึกว่า เวลาของตัวเองถูกจำกัด เขาก็อาจจะรู้สึก

หงุดหงิดและมีอารมณ์ ฉุ น เ ฉี ย ว ขึ้นมาได้ เพราะต้องการเวลาส่วนตัว ดังนั้นอาจ

ต้องให้เวลาส่วนตัวกับเขาบ้ าง เช่นในช่วงเย็นวันเส าร์ – อาทิตย์ ที่เขาต้องการพบ

เพื่อนหรือใช้เวลาทำสิ่งที่ ตัวเองสนใจหรือไม่อย่ างนั้น ก็ควรมีการนัดเวลากันไว้

ล่วงหน้าว่าเขาจะทำอะไรบ้ าง มีเวลาว่างช่วงไหน วันไหนบ้ าง นี่เป็นการให้ผู้ชายได้

มีช่วงเวลาส่วนตัว ของตัวเองเพราะบางครั้งผู้ชาย ก็ต้องการพูดคุยปรึกษากับเพื่อนคอ

เดียวกัน หรือใช้เวลาทำอะไรเพลินๆ ด้วยตัวคนเดียวเพียงแสดงความห่วงใยโดยให้เขา

ได้มีเวลาส่วนตัวบ้ าง เท่านี้ เขาก็ปลื้มคุณแล้ว

2. ให้ผู้ชายได้คิดแก้ปัญหา ด้วยตัวเองก่อน ในย ามที่เขามีปัญหา

เวลาที่ผู้ชายประสบ กับปัญหาเขาชอบที่จะคิดหาสาเหตุของปัญหา เพื่อที่จะเริ่มต้น

แก้ปัญหาด้วย ตัวเองก่อน เขาอาจจะต้อง การที่ปรึกษา แต่คุณเองควรปล่อยให้เขา

ใช้เวลากับตัวเองก่อน โดยที่ไม่ต้องรบกวนมากนักเมื่อสถานการณ์ดีๆ ขึ้นก็ชวนเขา

ไปทำอะไรที่ผ่อ น คลายเช่น รับประทานอาห าร อร่อยๆ กันและถามเขาง่ายๆ ว่าเป็น

อย่ างไรบ้ างดีขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่ หากเขามีสิ่งแ ย่ๆ อยู่ในใจก็จะได้ระบายออกมา

ให้คุณฟังสักเล็กน้อย ผู้ชายขอให้ได้ แค่ระบายนิดเดียวก็พอใจแล้ว ไม่ต้องการพูด

อะไรเยอะแยะ

3. คุณเองก็ใช้เวลาส่วนตัว ทำสิ่งดีๆ ได้ด้วยเช่นกัน

ที่จะทำให้เขา ประทับใจและรู้สึกดีๆ มากขึ้นกับคุณ เช่นงานอดิเรกที่เป็นการเพิ่มพูน

ทักษะความสามารถ ของตัวเองการทำอาห าร งาน เ ย็ บ ปั ก ถั ก ร้ อ ย หรือ

งานอื่นๆ ที่คุณสนใจเคยคิดจะลองทำดู

4. สื่ออารมณ์ ความหมายออกมาตรงๆ

ผู้ชายมักแสดง ความรู้สึกออกมาในทันทีตรงไป ตรงมา และก็คาดหวังที่จะได้รับการสื่อส าร

ที่จะเข้าใจได้ง่ายๆ เช่นกัน เพราะบางที ผู้ชายไม่สามารถตีความสิ่งที่ผู้หญิงพูดออกมาได้ใน

ทันท่วงที ดังนั้นแล้ว แสดงอารมณ์ออกมาตรงๆไม่ว่าจะดี หรือไม่ดี ก็พูดออกมาตรงๆ ได้

ถึงแม้จะเสี่ ย ง ต่อการเกิดการทะเ ลาะ กันแต่ผู้ชายก็จะรับฟังเหตุผลและพูดกันแบบตรง

ไปตรงมา เพื่อทำความเข้าใจหาข้อสรุป ลองค่อยๆ ฝึกทำ จะช่วยให้สายสัมพันธ์ดีขึ้นและ

เข้าใจกันได้ดีมากขึ้นได้

5. เวลาไปไหนให้ บอกเรื่องจริง

คุณอาจจะ กังวลว่าการบอกความจริงๆ จะทำให้ ท ะ เ ล า ะ กันได้ แต่นั่นก็ยังดีกว่าหาก

เขามารู้ที่หลัง ว่าคุณ โ ก ห ก เขาจะมีปฏิกิริย าโต้ตอบที่น่ากลัวกว่าหลายเท่า เช่น โมโห

คุณมาก จนย ากที่จะให้อภัยจนถึงกระทั่ง เป็นเรื่องราวที่ทำให้ สายสัมพันธ์จบลงเมื่อผู้ชาย

เผชิญเรื่องราวที่น่าเจ็ บ ป วด เขามักจะจัดการ ปัญหาด้วยวิธีที่เด็ ดขาดในทันที

ขอบคุณที่มา Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…