Home ข้อคิด 6วิธีเพิ่มเสน่ห์ให้ดูดีดูสวยและแพง แบบที่ใครเห็นก็อยากเข้าใกล้

6วิธีเพิ่มเสน่ห์ให้ดูดีดูสวยและแพง แบบที่ใครเห็นก็อยากเข้าใกล้

4 second read
0
0
68

ถึงแม้ว่า ความเฟรนด์ลี่เข้ากับคนได้ง่ายจะสร้างบรรย ากาศและน่าเข้าหาได้แต่ หากคุณวางตัวได้ไม่ดีเพียงพอ ค

นที่เข้ามาก็อาจจะไม่ค่อยอย ากคบหาคุณมากเท่าที่ควร ดังนั้น ลองมาปรับเสน่ห์ของคุณกันใหม่ตามนี้เพื่อ

อั พเ ก ร ดให้ตัวคุณเองดูแพงขึ้นจนใครๆ ก็อย ากเข้าหาซึ่งจะต้องทำอย่ างไรบ้ างนั้นตามไปดูพร้อมๆ กันเลยค่ะ

1.ผู้หญิงที่ดีต้องไม่นินทาคนอื่น

เริ่มจาก การกระทำเล็กๆ ในสังคม ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่คือ เ พ ศที่ชอบจับกลุ่มพูดคุยกันในบางกลุ่มสนทนา

อาจมีเรื่องนินทาว่าร้ ายคนอื่น ลักษณะการวางตัวแบบนี้จะทำให้คน ภายนอกมองว่าคุณดูเป็นคนไม่ดี ไม่น่าเข้าหา

และไม่น่าไว้วางใจได้ ดังนั้น จึงอย ากแนะนำให้ปล่อยผ่าน กลุ่มสนทนาที่ชอบนินทาคนอื่น ไม่เข้าไปยุ่งหรือ

เดินเลี่ ย ง ออกมาเป็นดีที่สุด

2.เป็นคนดีต้องมีทั้งมารย าทและรู้กาลเทศะ

สำหรับข้อนี้ถือ เป็นลักษณะโดยทั่วไปที่คนทุกคนต้องยึดถือ และปฏิบัติตาม เนื่องจากทุกสังคมต่างมีวัฒนธรรม

และมารย าทขั้นพื้นฐานที่ต้องทำตามกันอยู่แล้ว อย่ างน้อยๆ ก็เรื่องของคำพูด ข้อแนะนำสำหรับผู้หญิงที่อย าก

ดูดีดูแพง ให้พูดคำว่า “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ให้ชินปาก เชื่อได้เลยว่าคนนอกที่ได้ฟังจะรู้สึกดี และมอง

เห็นมุมน่าสนใจ หรือความน่ารักในตัวคุณได้ไม่ย ากเลย

3.ไม่ต้องพูดทุกอย่ างที่คิด อะไรไม่ดีก็เก็บไว้ในใจ

เรื่องนี้นอกจาก จะเป็นมารย าททางสังคมที่ดีแล้ว ยังทำให้ผู้หญิงที่ยึดถือและปฏิบัติตามดูแพงมากขึ้นด้วยเพราะ

บางครั้งคุณก็อาจจะไม่สามารถควบคุมทุกอย่ างที่คิดได้ แต่จำไว้ว่าก่อนที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรต้อง

ผ่านการกลั่นกรองก่อนเสมอ เพราะคำพูดบางคำอาจทำร้ าย ความรู้สึกของคนฟังได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้คุณพูดแสดง

ความเห็นเลย แบบนั้นก็อาจจะทำให้คุณอึดอัดใจได้ ดังนั้น คุณต้องมองหาจุดกึ่งกลางระหว่างการเป็นตัวของ

ตัวเองไปพร้อมๆ กับการคำนึงถึงจิตใจของคนรอบข้างควบคู่กันด้วย

4.พูดให้ตรง แต่ไม่ทำร้ ายจิตใจคนฟัง

หลายคนอาจ จะเข้าใจผิดว่า ผู้หญิงที่ดูแพงจะต้องพูดน้อย เรียบร้อยเหมือนผ้าพั บ ไว้ ต้องบอกเลยอันที่จริง

ผู้หญิงที่ดูแพง คือ ผู้หญิงที่ใช้คำพูดที่เหมาะสม ตรง ไม่อ้อมค้อมให้เสียเวลาในการสื่อส ารกับผู้อื่นแต่คำพูดตรงๆ

ก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์และสภาพจิตใจของผู้ฟังด้วยเช่นกัน อย่ างในสถานการณ์ที่โดยพูดถึงด้วยคำไม่สุภ าพ

โดนล้อ คุณก็ไม่จำเป็นต้องทน แต่สามารถตอบกลับด้วยถ้อยคำสุภาพได้

5.ความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง คือสิ่งสำคัญ

ผู้หญิง ที่มีบุคลิกที่ดีมีความมั่นใจในตัวเอง จะทำให้คุณมีจุดยืนเป็นของตัวเอง และน่าเข้าหาอย่ างมากซึ่ง

ความมั่นใจนี้ สามารถแสดงออกได้ผ่านท่าทาง ทั้งการนั่ง ยืน เดิน หรือแม้กระทั่งคำพูด ซึ่งบุคลิกภาพแบบนี้

สามารถฝึกฝนกันได้ และรับรองได้เลยว่าคุณจะสามารถสร้าง ความประทับใจตั้งแต่แรกพบให้กับใครหลายคน

ได้อย่ างไม่ย ากเลยค่ะ

6.เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมีเมตตา และให้เกียรติคนอื่น

ผู้หญิงบางคนอาจ มีความมั่นใจมากจนเกินไปจนทำให้ดูกลายเป็นคนหยิ่งไม่น่าเข้าหา ดังนั้น คุณต้องลดความ

เห็นแก่ตัวเพิ่มความใจดี และเพิ่มความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าไปด้วย เพราะถ้าหากคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นนอกจาก

คนอื่นจะไม่ให้เกียรติคุณแล้ว ยังทำให้คนภายนอกมองคุณไม่ดีตามไปด้วย

หากอย ากเป็น คนสวย ดูดีดูแพง ไม่จำเป็นต้องมองหาเสื้อผ้าเครื่องประดับร าค าสูงมาสวมใส่ เพียงแค่คุณปรับ

บุคลิกภาพ และเข้าหาคนอื่นด้วยวิธีการวางตัวอย่ างเหมาะสม เพียงเท่านี้ก็สามารถเพิ่มเสน่ห์ให้คุณสวย ดูดีและ

ดูแพงได้แล้วค่ะ

ขอบคุณที่มา s a n o o k

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…