Home ข้อคิด 6 ข้อดีของการลองแกล้งโง่ดูบ้าง ไปอยู่ไหนก็สุขใจ

6 ข้อดีของการลองแกล้งโง่ดูบ้าง ไปอยู่ไหนก็สุขใจ

7 second read
0
0
165

1.แกล้งโ ง่ ทำให้ชีวิตสบายขึ้น

ผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่ง ทำงานบ้ านเก่งก็มีแนวโน้มว่าเมื่อแต่งงานไปแล้วจะต้องเป็นคนดูแลงานบ้ านทุกอย่ า ง

แม้ว่าจะต้องออกไปทำงานนอกบ้ านด้วยก็ตามแต่ผู้หญิงที่ทำงานบ้ านไม่เป็นหรือแสดงออกว่าทำงานบ้ านไม่เก่ง

จะสามารถหลีกเลี่ ยง งานน่าเบื่อนี้ไปได้

2. แกล้งโ ง่ ทำให้มีเวลามากขึ้น

คนอวดฉลาดไม่ว่า อยู่ที่ใดก็มักต้องทำงานมากกว่าคนอื่น หากอยู่ที่ทำงานไม่เพียงงานของตนเองจะมากกว่า

เพื่อนร่วมงานเท่านั้น ยังมักต้องคอยช่วยเหลืองานคนอื่น จนกลายเป็นเจเนรัลเบ๊ของที่ทำงานไปโดยปริ ย าย

เมื่ออยู่บ้ านแทนที่จะได้พักผ่ อ น แต่ กลับต้องทำโน่นทำนี่จนกลายร่างเป็นคุณแจ๋วไม่ต่างจาก ตอนอยู่ที่ทำงาน

ตรงกันข้าม กับคนที่ถูกมองว่าโ ง่ หรือทำอะไรไม่เป็นก็จะได้ทำแต่หน้าที่ของตนเองเท่านั้น เมื่อไม่ต้องยุ่ง

วุ่นวายกับงานของคนอื่น จึงมีเวลามากพอสำหรับทำเรื่อง ที่จำเป็นมากกว่า

3.แกล้งโ ง่ ทำให้พัฒนาตนเองได้มากขึ้น

คนอวดฉลาดที่หลงลำพอง ในตัวเองมองว่าตัวเองรอบรู้ทุกด้าน และไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว

จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อีกเหมือนกับอึ่ ง อ่ า ง ที่พองตัวอยู่ในกะลาแคบๆ จนไม่สามารถขยับเขยื้อน

ตัวไปไหนได้ตรงกันข้ามกับคนแกล้งโ ง่ ที่จะทำตัวเล็กลีบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ใด จึงไม่คับแคบและยัง

สามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เจอทางตัน เพราะพวกเขาคิดว่ายังมี สิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากจึงทำให้

พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองและก้าวหน้าต่อไปได้อีกในขณะที่คนอวดฉลาด จะยังคงอยู่ที่เดิมซึ่งนับวัน

ก็ยิ่งจะถอยหลัง ลงคลองไปทุกที

4.แกล้งโ ง่ ทำให้รู้ข้อมูลมากขึ้น

อนันตชัย ถูกใจผู้หญิงคนหนึ่งที่พบกัน ที่บาร์ เขาจึงเข้าไปคุยกับเธอ และแกล้งโ ง่ เออ ออ ตามเธอทุกอย่ าง

เธอ จึงคุยอะไร ต่อมิอะไร ให้เขาฟังมากมาย ตั้งแต่เรื่องหน้า ที่การงานว่า เธอทำงานอะไรมีปัญหากับเจ้านาย

อย่ า งไร มีเพื่อนสนิทกี่คน ครอบครัวมีใครบ้ างเธอเคยมีแฟนมาแล้วเท่าไรทำไมจึงเลิกกัน เธอชอบอะไร

ไม่ชอบอะไร ตลอดจนเธอไป ศัลย ก ร ร ม จ มู ก ที่ไหน บรรดาสายลับในหนังเมื่อต้องปลอมตัวไปสืบข้อมูล

ต่าง ๆ ก็มักแกล้งทำเป็นคนซื่อ ๆ เหมือนคนที่ ไม่รู้รื่องราวและไมมี พิ ษ ภั ยอะไรหรือพูดง่ายๆ คือแกล้งโ ง่

นั่นเอง ซึ่งมันก็ทำให้พวกเขา สามารถสืบข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะคนอื่นๆ ต า ยใจ จนไม่ทันได้

ระ วั ง ตัวคุณสมบัติ ในการเป็นผู้ฟังที่ดีของคนแกล้งโ ง่ สามารถล้วงความลับของใครต่อใครได้มากมาย

เพราะเมื่อคนอื่นมองว่า คุณเป็นคนที่ไม่มีพิ ษ ส ง อะไรจะทำให้ เขาร ะ วั ง ตัวน้อยลง และกล้าเปิดปาก

พูดอะไรมากขึ้น คุณจึงสามารถรู้ข้อมูลทุกเรื่องที่ อ ย า ก รู้ได้ เพียงแกล้งโ ง่ เท่านั้น

5.แกล้งโ ง่ ทำให้ฉลาดขึ้น

อัญชุลีคิดว่าเธอ เป็นคนฉลาดและเธอ อ ย า ก ให้คนอื่น เชื่อเช่นนั้นด้วย เธอจึง พ ย า ย า ม ทำตัว

เป็นคนฉลาดแน่นอนเธอจะไม่ยอมถามคำถามอะไรเด็ ดข า ด เพราะคนฉลาดย่อมรอบรู้ ทุกเรื่องอยู่แล้วเธอ

จึงไม่เคยกำจัดความสงสัย หรือความไม่รู้ทิ้งไปได้เลย ส่วนวิชชุดาเธอเป็นคนประเภทตรงกันข้ามกับอัญชุลี

เธอคิดว่าตนเองไม่ฉลาดซึ่ง มันก็ส่งผลให้เธอ ไม่กังวลว่าใครจะมองเธอว่าโ ง่ เมื่อมีปัญหาหรือมีเรื่องที่

ไม่เข้าใจ เธอกล้าที่จะถามและขอคำแนะนำจากคนอื่นทำให้ความสงสัย ถูกกำจัดทิ้งไป และถูกแทนที่

ด้วยความรู้ วิชชุดาจึงรู้มากขึ้นในขณะที่อัญชุลียังคงไม่รู้ อยู่เหมือนเดิมด้วย ความที่คนอวดฉลาดต้องการ

สร้างภาพลักษณ์ว่าตนเป็นคนฉลาด จึงทำให้ไม่กล้าพอ ที่จะเอ่ยปากถามในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้เพราะกลัวว่า

จะทำให้คนอื่น มองว่าตนเองโ ง่ หารู้ไม่ว่าการไม่ถามหรือการ พ ย า ย า ม ทำตัวฉลาดนี่ล่ะตัวการ

สำคัญ ที่ทำให้เขากลายเป็นคนโ ง่ หากกล้ายอมรับว่าตนเองไม่รู้และเอ่ยปาก ถามออกไปไม่นานก็จะได้

คำตอบที่ช่วยคลายความสงสัยได้และความโ ง่ ก็จะหายไปแต่หากไม่กล้าถามความสงสัยและความไม่รู้

ก็จะยังอยู่ตรงนั้น หากยอมเอ่ยปากถามคำถามที่ไม่เข้าใจออกไปก็โ ง่ เพียงวินาทีเดียว แต่การแกล้งทำ

ตัวฉลาดไม่ยอมถามทั้งที่ไม่รู้เหมือนเป็นการผูกตัวเองไว้กับความโ ง่ ไปตลอดชีวิต

6.แกล้งโ ง่ ทำให้มีประสบการณ์ และได้เรียนรู้มากขึ้น

คนอวดฉลาดมักทำอะไรอยู่ในกรอบความฉลาด ของตนเองและจะไม่ยอมทำอะไรเสี่ ย งๆ หรือทำสิ่งที่

ตนเอง หรือคนอื่นมองว่าเป็นเรื่องโ ง่ๆ เด็ดขาดทำให้พวกเขาหมดโอกาสที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ

ไปอย่ า งน่าเสียดาย ถ้าไม่ยอมแกล้งโ ง่ เปิดใจรับฟังบรรดาพนักงาน ข า ยทางโทรศัพท์ ก็คงไม่มี

โอกาสรู้ว่ามีโปรโมชั่ น บัตรเคร ดิ ต ดีๆ ที่อาจช่วยให้การใช้จ่ายในแต่ละเดือนคล่องตัวขึ้นถ้าไม่ยอม

แกล้งโ ง่ออกไปท่องเที่ยว โดยไม่วางแผนดูบ้ างก็คงไม่เคยมี ประสบการณ์สนุกๆ ถ้าไม่ยอมแกล้งโ ง่

ทำเรื่องที่น่าเสี่ ย ง ดูบ้ างก็คงไม่มีทางรู้ว่าความล้มเหลว เป็นอย่ า งไร เมื่อไม่รู้จักความล้ มเห ล ว

ก็คงทำความรู้จักความสำเร็จได้ ย า ก

ขอบคุณที่มา b a n g p u n s a r a

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…