Home ข้อคิด 6 ข้อแนวคิด วิถีชีวิตคนจีน ทำไมพวกเขาจึงมีชีวิตร่ำรวย

6 ข้อแนวคิด วิถีชีวิตคนจีน ทำไมพวกเขาจึงมีชีวิตร่ำรวย

8 second read
0
0
36

วัฒนธรรมไทย ได้ถูกผสมผสานด้วยกลุ่มคน ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีความหลากหลาย

ในเชื้ อ ช าติ ศาสน า และความเชื่อต่าง ๆ แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่ได้ทำให้ความหลากหลายเหล่านี้

กลายเป็นสิ่งที่กระทบต่อ วิถีความเป็นไทย โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีอยู่มากมาย

หลายล้านคนในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมและ ประเพณีวัฒนธรรม

ที่ผสมผสานความเป็นไทยกับจีนข้อคิดที่คนไทย ควรเรียนรู้จากวิถีชีวิตแบบชาวจีน

1. คนจีน ถือว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะรากฐานความคิดเหล่านี้

ได้ถูกสืบทอดมาจากความเชื่อทางศาสน า เต๋าและขงจื้อ ซึ่งสอดคล้องกับหลักคำสอนของศาสน าพุทธด้วย

2. ในวันสำคัญของจีน อย่างเช่น วันตรุษจีนหรือ วันขึ้นปีใหม่ ตามปฏิทินแบบจีน

คนจีนจะสอนให้ลูกหลานได้ระลึกถึงบุพการี และให้ความสำคัญ กับการพบปะญาติพี่น้อง

มากกว่าการทำงานหนักหรือ สาละวนไป กับการทำงานบ้าน ซึ่งจะต้องใช้เวลามาสังสรรค์กัน

3. คนจีน มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน จากปรัชญาที่ส่งต่อกันมา

แต่ละรุ่น ว่า เสื่อผืน ห ม อ น ไป ก็สร้างชีวิตได้

4. การค้าขาย ถือว่าเป็นอาชีพ ที่ก่อร่างสร้างเนื้ อ สร้างตัวสำหรับชาวจีน

5. อวยพรในสิ่งที่ดีงามต่อกัน อาทิ คำอวยพรที่ดี ๆ ให้แก่กันเพื่อเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นตรุษจีน

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้ ซึ่งแปลเป็นไทย ได้ว่าปีใหม่นี้ ขออวยพรให้ท่าน สุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่าง

และขอให้ร่ำรวยเจาไฉจิ้นเป้า ที่แปลว่า ขอให้เงินทองไหลมาเทมา มีทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าบ้าน

จู้หนี่เจี้ยนคัง ซึ่งแปลว่า ขอให้คุณสุขภ าพ แข็งแรง ไม่มีโร ค ภั ย ไ ข้ เจ็ บหรือคำอวยพร คล้าย ๆ คนไทย

ที่ขอให้มีอายุยืนย าว อย่างวลีที่ว่า จู้หนี่ฉางโส่ว

6. คนจีนให้ความสำคัญ กับความเป็นพี่น้อง และมิตรสหาย ที่จะต้องถือความจริงใจ รักใคร่สามัคคี

จะเห็นได้ว่า ข้อคิดจากวิถีชีวิตแบบชาวจีนเป็นสิ่งที่ดีงาม สามารถใช้เป็นหลักคิด

และวิธีคิดในการสร้างชีวิต ของแต่ละบุคคลได้ โดยสิ่งเหล่านี้ เกิดจากการสั่งสอน ถ่ายทอดความคิด

และการมีแบบอย่างที่ดีต่อกัน ผู้เขียนเชื่อว่า การเรียนรู้ วิถีชีวิตแบบชาวจีน ซึ่งผสมผสานอยู่ในสังคมไทย

ที่มีความหลากหลาย ด้วยวัฒนธรรมจีนอยู่ด้วย นอกจากก่อให้เกิดความหลากหลายทั้งด้านประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม อาห ารการกินและ ภูมิปัญญาแบบจีนอีกมายมายแล้ววิถีชีวิตที่มองเห็นกันได้

ก็สามารถนำมาประยุกต์ ปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี กับวิถีชีวิตแบบไทยผู้เขียนขอส่งเสริมให้เรียนรู้

และนำวิธีคิดแบบคนจีน มาปรับใช้ในชีวิต ประจำวัน ทั้งปรัชญาการใช้ชีวิตด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด

และอดทนจะเป็นพลั ง ใจภายในที่สำคัญ ให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาและ ประสบความสำเร็จได้

เพราะการเรียนรู้และนำวิธีคิดที่ดี จากแบบอย่างที่ดี ย่อมเป็นแนวทางในการเดิน ตามรอยของความสำเร็จได้ไม่ย าก

ขอขอบคุณ i n t r e n d.t r u e i d

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…