Home ข้อคิด 6 คำพูดของพ่อแม่ “ที่ลูกไม่อยากได้ยิน”

6 คำพูดของพ่อแม่ “ที่ลูกไม่อยากได้ยิน”

6 second read
0
0
81

เราต่างต้องการ สิ่งที่ดีให้กับลูกของเรา แต่บางครั้ง สิ่งที่พ่อแม่แสดงออก จะด้วยการกระทำหรือคำพูด

ที่ไม่ได้ตั้งใจก็ตาม อาจกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ าย ใจลูกโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะ

คำพูดต่อว่า ต่อหน้าคนอื่น

ช่วงปีที่ 3 ของชีวิต คือช่วงเรียนรู้สังคม เด็กๆ จะพย าย ามสร้างภาพลักษณ์ตัวเอง เพื่อเป็นที่ยอมรับ

ทำให้บางครั้งอาจทำผิดไป แบบไม่ตั้งใจยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนควรทำ ไม่ควรทำ

และเมื่อถูกต่อว่าต่อหน้าคนอื่นจึงเท่ากับเป็นการทำร้ ายจิตใจและทำ ล า ยความพย าย ามที่เขาสร้างมา

ข้อคิด : การต่อว่าลูก ไม่ได้ทำให้เขาทำตัวดีหรือเข้าใจอะไรได้มากขึ้น แต่ทำให้เขาไม่เชื่อใจเรา

การชี้แนะ ลูกด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยน ด้วยความรัก คือวิธีที่ดีที่จะช่วย ให้ลูกเปิดใจรับฟังเสียงพ่อแม่

และยอมรับข้อเสียของเขาเองด้วย

คำพูดว่า “อย่า”

เมื่อถึงวัยที่เขาเดินได้ พูดได้ เขาก็อย ากทำอะไรได้เองอย่างอิสระ อย ากทำตามความคิดตัวเอง

แต่พอได้ยินคำว่า “อย่า” ของผู้ใหญ่ จึงเป็นเหมือนเสียงกระ ตุ้ น สัญชาตญาณ

ให้เกิดการ ต่ อ ต้ าน ไม่ทำตามและ ทำให้เรารู้สึกว่าลูกต่อต้ านคำสั่งพ่อแม่

ข้อคิด : หลีกเลี่ ย ง หรือเปลี่ยนประโยคคำว่า “อย่า” เป็นถ้อยคำที่บอกเขาตรงๆ ว่า

อย ากให้เขาทำอะไร เช่น แทนที่จะบอกว่า อย่าตีน้องสิ ให้ลองพูดว่า ลูบหัวน้องเบาๆ นะ,

หรือแทนที่จะพูดว่า อย่าปีนหน้าต่าง ให้ลองบอกว่ามาเล่นใกล้ๆ แม่ ตรงนี้กว้างกว่านะ

คำข่ ม ขู่ของพ่อแม่

เวลาที่ลูกดื้อหรือไม่เชื่อฟัง พ่อแม่หลายคนใช้วิธีข่ ม ขู่ เช่น “ถ้าไม่ยอมกินข้าว

จะเรียกตำร วจ มาจั บ” ซึ่งมักจะได้ผลที่จริงเขา แยกไม่ได้ว่า สิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเป็นคำเกินจริง

เพราะรู้สึกว่า พ่อแม่คือคนใกล้ชิดที่สุดที่เขาไว้วางใจได้ ซึ่งการข่ ม ขู่ลูก (เป็นประจำ)

อาจทำให้เขารู้สึกกลัว รู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัย ไม่ไว้วางใจ

ข้อคิด : เมื่อเราใช้คำพูดเกินจริงบอกเขา เพื่อให้เขาทำตามคำสั่งสอน

อาจได้ผลเพียงระยะหนึ่ง แต่เมื่อเขาโตขึ้น แยกแยะเรื่องราว วิเคร าะห์ ความจริงได้

เขาอาจต่อต้าน และไม่เชื่อฟังคำพูดของเรา

คำเปรียบเทียบ

ด้วยเจตนาให้ลูกแก้ไข ปรับปรุง ชี้ถึงข้อด้อยคอยเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ

ซึ่งไม่ก่อประโยชน์อะไรเลยเพราะเป็นการทำ ล า ย ความเชื่อมั่นความกระตือรือร้น

ทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า เพราะพ่อแม่รักคนอื่นมากกว่า

ข้อคิด : ในโลกนี้มีสองด้านเสมอ ฉะนั้น เราต้องมองเห็นคุณค่าในตัวลูก

ยอมรับใน ความแตกต่าง หากจะเปรียบเทียบ ให้เขาเปรียบเทียบกับตัวเองดีกว่า

เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาตัวเอง

คำขู่เข็ญ และคาดหวัง

หากพ่อแม่ตั้งเป้าหมาย เขี่ยวเข็ญ คาดหวังให้ลูกทำอะไรมากเกินไป เขาจะรู้สึกว่า

ถูกบังคับ ว่าเขาต้องทำให้สำเร็จเกิดความกังวล กลัวการพ่ายแพ้ จนในที่สุด

เป็นคนปิดตัวเอง ไม่กล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองหรือทำอะไร

ข้อคิด : เราควรเชื่อใจ ยอมรับในตัวตนของลูก และช่วยให้เขาเป็นตัวของตัวเอง

ทำในสิ่งที่เขาอย ากทำตามสมควร แล้วเขาจะให้การยอมรับและให้ความร่วมมือ

ยินดีที่จะทำในสิ่งที่เราเสนอให้ทำอย่างเต็มใจ

คำพูดที่ออกมาด้วยอารมณ์

เวลาเห็นลูกทำผิดหรือทำไม่ได้ตามที่เราสอน แล้วเรามักหงุดหงิด หัวเสี ย

ดุว่าด้วยอารมณ์ รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นจะค่อยๆ บั่นทอนความมั่นใจและ

การเห็นคุณค่าในตัวเองของลูกได้

ข้อคิด : เป็นไปไม่ได้ที่ลูกจะเชื่อทุกคำพูดของเราในทุกเรื่องโดยไม่มีความคิดเห็นของตัวเอง

ดังนั้น หากมีอะไรไม่ได้ดั่งใจเรา ให้พย าย ามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เสียก่อน

ใจเย็นๆ ค่อยๆ หาสาเหตุและ แก้ไขปัญหา ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูก

เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะดีกว่า

ขอขอบคุณ p a r e n t s o n e

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…