Home ข้อคิด 6 ประโยชน์ของการมีเงินเก็บ..รู้แล้วอยากเก็บเงินเลย

6 ประโยชน์ของการมีเงินเก็บ..รู้แล้วอยากเก็บเงินเลย

4 second read
0
0
93

ในยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าผู้คนส่วนใหญ่ หันมาให้ความสำคัญกับการเก็บออมเงินกันมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยปัญหาภาวะเศรษฐกิจไปจนถึง การมองอนาคตในภายหน้า เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งการออมเงินมีหลายปัจจัยและหลายเหตุผลที่ทำให้คนหันมาออมเงินกันมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งพ่อแม่และผู้ปกครองหลายคนได้เริ่มปลูกฝัง ให้ลูกน้อยให้รู้จักเก็บออมเงิน ตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อจะได้รู้จักการวางแผนการเงินให้อนาคต นอกจากนี้การออมเงินไม่ได้มีประโยชน์เพียงทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เช่น ออมเงินเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศ หรือออมเงินเพื่อจะซื้อบ้านในอนาคต เป็นต้น

แต่เงินที่เก็บออมไว้ยังช่วยลดปัญหาสภาพคล่องจากการสะดุดของรายได้อีกด้วย

การออมคืออะไร?

การออมเงิน คือการประหยัดรายได้ ที่ไม่ได้ใช้จ่าย หรือไม่ได้นำไปใช้ในการบริโภคหรือ รายได้ที่หักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วมีส่วนคงเหลืออยู่ ซึ่งส่วนของรายได้ที่เหลือนี้ เราแบ่งสำหรับเก็บ การออมเงินเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเป้าหมายของอนาคต

ในความต้องการสิ่งต่างๆ เช่น การมีรถ การมีบ้าน การมีบัญชีเงินฝากตามจำนวนเป้าหมาย ที่ต้องการไปจนการออมเงินสำหรับการใช้จ่าย ยามฉุกเฉิน เช่น การ เจ็ บ ป่ ว ย การเกิด อุ บั ติ เห ตุ เป็นต้น

ความสำคัญของการออมเงิน

ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าการออมเงินเป็นปัจจัยที่ทำให้หลายคน สามารถบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในอนาคต ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม เช่น การมีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง

มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นนอกจากนี้เงินออมยังช่วยเราแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หรือยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดของตัวเรา

หรือบุคคลในครอบครัวในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เช่นกัน

การออมเงินมีประโยชน์อย่างไร?

การออมเงิน ถือได้ว่า เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อผู้ออมคนในครอบครัว ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้เช่นเดียวกัน ซึ่งประโยชน์ของการออมเงิน มี ดังนี้

1.ลดการผันผวนของการใช้จ่ายและเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

โดยที่ไม่กระทบในส่วนของรายได้ หรือค่าใช้จ่ายหลักอื่นของตัวเองและครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนมักจะนิยมออมเงินไว้เผื่ออนาคต

เกิดมีเหตุฉุกเฉินทางด้านการเงินต่างๆ เช่น การขาดทุนจากธุรกิจ เก็บไว้ใช้เมื่อยามขาดรายได้ตกงานหรือมีเรื่องต้องใช้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิด

2.ความมั่นคงในชีวิต

สำหรับการออมเงิน คนส่วนใหญ่จะมีแผนการใช้เงินล่วงหน้า และจุดประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการออมเงินเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและ คนในครอบครัวทั้งสิ้น

โดยส่วนใหญ่ที่นิยมวางแผนการเก็บออมเงินล่วงหน้าเพื่อการใช้จ่ายยามเกษียณอายุหรือยามแก่ตัวลง การออมเพื่อการศึกษาของตัวเอง

หรือคนในครอบครัวการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น การซื้อบ้าน ซื้อรถ ซื้อคอนโดเป็นของตัวเองการออม

โดยหวังผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น การลงทุนการเลือกฝากประจําเพื่อเงิน ปั น ผ ล และกำไรไปจนถึงดอกเบี้ย จากการเก็บออม

3.สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ

เมื่อมีเงินออมที่มากพอสมควร เราก็สามารถไว้วางใจได้ว่า ในอนาคต ภายภาคหน้าจะมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

หรือค่าใช้จ่ายเมื่อยามแก่ตัวลงทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ และมีความสุขมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเหนื่อยทุ่มแรงลงทุ นทำงานหนักเหมือนอย่างตอนที่ยังไม่มีเงินเก็บ

4.ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

แน่นอนว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น มีผู้สูงอายุหลายคนที่ต้องให้ลูกหลานมาคอยดูแลในเรื่องต่างๆแต่จะดีกว่าหรือไม่ หากเรามีเงินออมเป็นของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน

เพราะแต่ละคนย่อมมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากเรามีเงินเก็บออมเราจะสามารถนำเงินนั้นมาใช้จ่ายในยาม เจ็ บ ป่ ว ย

หรือในยามที่จำเป็นไปจนถึงการช่วยเหลือลูกหลานในยาม เดือดร้อนอีกด้วยการบันทึกการออมมีประโยชน์ในการออมเงิน

5.เป็นเกราะเพิ่มความมั่นคงในอนาคต

การมีเงินออมจำนวนหนึ่งถือได้ว่าเป็นเกราะพื้นฐาน ป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการ เจ็ บ ป่ วย จากปัญหา สุ ข ภ าพ

หรือธุรกิจประสบปัญหา จนขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งการเก็บออมเงินจะทำให้คุณเบาใจได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เหล่านี้

คุณจะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เพราะสามารถใช้เงินเก็บของคุณเพื่อให้ก้าวผ่านปัญหานี้ได้

6.ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ

เงินออมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ เศรษฐกิจภายในประเทศของเรามีความเจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น โดยประเทศ ที่มีการออมเงินในปริมาณที่สูง จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถนำเงินที่เก็บออมไปลงทุน

เพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่า เงินออมส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการลงทุน ภาคธุรกิจไปจนถึงการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาการพึ่งพาต่างประเทศ

ขอขอบคุณ k t c.c o.t h

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 สิ่งเหล่านี้ “หากเลิกคาดหวังได้” ชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นเยอะ

“บรูซ ลี” อดีตดารากังฟู ชื่อดัง เคยกล่าวว่า “ผมไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของค…