Home ความรัก 6 วิธีการเป็นโสดให้มีความสุข อยู่คนเดียวชีวิตแสนสบาย

6 วิธีการเป็นโสดให้มีความสุข อยู่คนเดียวชีวิตแสนสบาย

9 second read
0
0
48

1.รู้จักวางแผนด้านการเงิ น

ปัจจุบันเงิ นแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ดังนั้น เมื่อจะใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขต้องรู้จักออมเ งิน

ไม่ว่าจะในรูปแบบสั ง หาริมทรัพย์,อสังหาริมทรัพย์,สะสมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF),

กองทุนหุ้ น ระยะย าว (LTF),การทำประกั น ชีวิตหรือแม้แต่การหาอาชีพหลังเกษียณ เช่น

เปิดบ้ านเช่า เล่น หุ้ น อยู่บ้ าน

2.ชาวโสดควรเป็นมิตรกับชาวโสดทั่วโลก

หากคุณเป็นสาว หรือหนุ่มโสด ที่อยู่คนเดียวการผูกมิตร กับเพื่อนข้างห้อง ป้าข้างบ้ าน

เพื่อเอาไว้พึ่งพาย ามย ากให้ช่วยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตาก็เป็นสิ่งดีงามไม่น้อย

รวมทั้งเรายังได้มีกิจกรร ม ร่วมกันมีเพื่อนแก้เหงาได้อีกด้วย

3.สุ ขภาพก็สำคัญนะ

การไม่มีโร คเป็นลาภ อันประเสริฐการดูแลรั ก ษา สุ ขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ชาวโสดจึงควรตรวจ ร่ า ง ก า ย ประจำปี

4.รู้จัก S A F E T Y F I R S T

ความปลอดภัยก็เป็น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ดังนั้น ชาวโสดควรมีทักษะการป้องกันตัว

หรืออุปกรณ์ ที่ช่วยป้ อ ง กัน ตัวเองสำหรับ คนที่อยู่บ้ านคนเดียวควรเลี้ยงสุนัขสักตัว

ไว้คอยเตื อ น ภัย

5.มีทักษะชีวิตติดตัว

การเป็นโสดก็คือ การใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตนเอง เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ชาวโสดต้องมีทักษะ

ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตโสด ติดตัวบ้ าง เช่น เปลี่ยนหลอดไฟซ่อมท่อน้ำประปา ดูแลรถ

ตรวจลมย างสำหรับ ชายโสดก็ฝึกเย็บผ้าทำอาห าร ไว้นะจ๊ะ

6.ให้รางวัลกับชีวิตบ้ าง

ความโสดมีข้อดี มากมายหนึ่งในนั้นคือการมีอิสระ อย่างเต็มที่การให้รางวัลชีวิตมี

หลากหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือ การท่องเที่ยวหรือเข้าคอร์สอบรมทำกิจ ก ร ร มใหม่ๆ

เพื่อสร้างความตื่นเต้น และพัฒนาศักยภาพของชาวโสด

ขอบคุณที่มา Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…