Home ข้อคิด 6 วิธีสร้างความสุขให้กับตัวเอง ทำง่ายๆ สามารถนำไปใช้ได้จริง

6 วิธีสร้างความสุขให้กับตัวเอง ทำง่ายๆ สามารถนำไปใช้ได้จริง

5 second read
0
0
52

คนเราเกิดมาในโลกนี้ ทุกคนต่างก็ต้องพบเจอ อุปสรรค ปัญหา ความทุกข์ ความสุข ความเศร้า ความเหงา

ซึ่งอารมณ์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นอารมณ์ของมนุษย์หรือ ปุถุชนที่ต้องพบเจอกัน แต่มนุษย์เราทุกๆ คน

ก็หวังที่จะมีชีวิตที่เป็นสุขมากกว่าชีวิต ที่มีแต่ความทุกข์ บทความฉบับนี้ เราจะมาพูดเรื่อง

“ ใช้ชีวิตอย่ างไรให้มีความสุข ” ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ สามารถนำไปใช้ได้จริง เริ่มจาก

1.หัดเป็นคนมองโลกในแง่ดี

คนที่มองโลกในแง่ดีจะมีความทุกข์น้อยกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ าย “ โลกมีไว้เหยียบ ไม่ได้มีไว้แบก ”

เป็นคำพูดของคุณขรรค์ชัย บุนปาน ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ ม ติ ช น ซึ่งเป็นคำพูดที่ให้แง่คิดที่ดีเพราะบางคน

ชอบแบกปัญหาเหมือนแบกโลก แต่แท้จริงแล้ว ปัญหาทุกปัญหา มีทางออกและทางแก้ ดังนั้น

หากอย ากมีความสุข ขอให้พย าย ามมองโลกในแง่ดี

2.ใฝ่ธรรมะ คนที่มีธรรมะในใจ

มักมีความสุขมากกว่า คนที่ไม่มีธรรมะ เพราะผู้ที่มีธรรมะเมื่อพบเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆ

มักจะมองโลก ตามความเป็นจริง สามารถปล่อยวางได้ ทำใจได้ แก้ไขปัญหาได้อย่ างเยือกเย็นกว่า

หากต้องการพบความสุขที่ยั่งยืน เราควรใฝ่ศึกษาหาธรรมะ แต่ในความเป็นจริง คนส่วนหนึ่งมักใฝ่ศึกษา

หาธรรมะตอนที่ตัวเองมีความทุกข์ เช่น บางคนอกหักก็เข้าวัด , บางคนมีปัญหาเรื่องการทำงาน

ก็หาหนังสือธรรมะมาอ่ าน , บางคนมีปัญหาชีวิตถึงกับบวชไปเลยก็มี แต่ถึงอย่ างไรก็ยังดีกว่า

คนบางส่วน ที่มีทุกข์ หาทางออกไม่เจอก็ฆ่ าตั ว ต าย ไปเลยก็มี

3.ลด ละ เลิก อบ า ย มุ ข

ไม่ว่าจะเป็นย าเ ส พ ติ ดประเภท ร้ าย แร ง ผิด ก ฎ หม าย (ย า บ้ า ฝิ่ น เ ฮ โ ร อิ น กั ญ ช า)

หรือ ย า เ ส พ ติ ดไม่ร้ ายแรง ไม่ผิด ก ฎ หม าย(บุ ห รี่ เห ล้ า เบี ยร์) การ ลด ละ เลิก อบ ายมุ ข

จะทำให้ชีวิตมีความสุข อีกทั้งสุขภ าพแข็งแรงทั้งใจและร่ างกายซึ่งย าเส พติ ด ส่วนมากมักจะมีโท ษมากกว่า

มีประโยชน์ เมื่อเส พก็มักจะติด ยิ่งเส พก็ยิ่งต้องการเส พ มากขึ้น หากสามารถ ลด ละ เลิก อบ า ย มุ ข

ได้ก็จะทำให้ท่านลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น อีกทั้งไม่ต้องป่ว ยเป็นโร คต่างๆ

4.ยิ้มและหัวเราะ

การยิ้มและหัวเราะ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆ ไม่ต้องเสียเงิน ลง ทุ น อีกทั้งมีประโยชน์มากๆ

กับผู้ที่ปฏิบัติ คนที่ยิ้มเก่งมักเป็นคนที่มีอารมณ์ดี เบิกบานแจ่มใส การหัวเราะก็เช่นกัน ทางวิทย าศาสตร์

การแ พ ทย์ ได้ศึกษาว่า คนที่หัวเราะเป็นประจำ จะมีผลดีต่อ ระ บ บ ของหัวใจ ระบบของกล้ า ม เนื้ อ

การยิ้มและการหัวเราะ จะทำให้มีเพื่อนมาก คนอย ากคบค้าสมาคมมากกว่าคนที่เครี ย ด หน้าบึ้ง

ลองหัดยิ้มและหัวเราะทุกวัน ท่านจะพบความสุขมากขึ้นในการดำรงชีวิต

5.รักษ า สุขภ าพ

โดยยึดหลักทางสาธารณสุข 5 อ. อันได้แก่ 1.อาห าร 2.อากาศ 3.ออกกำลังกาย 4.อุ จ จ า ร ะ 5.อารมณ์

(1.อาห ารควรรับประทานให้ครบ 5 หมู่ 2.อากาศ ควรหาโอกาสในการนำเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในระบบหายใจมากๆ

3.ออกกำลังกาย ควรหาเวลาในการออกกำลังกายประมาณ 20-30 นาที ต่อวัน และ สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง

4.อุ จ จ า ร ะ ควรขับถ่ าย ทุกวันในตอนเช้า ไม่ใช่ 5-6 วันครั้ง ก็จะทำให้สุขภ าพย่ำแ ย่ สำหรับบางคน

มีปัญหาเรื่องของระบบการขับถ่ าย ที่ไม่ดีเนื่องจากการรับประทานก า กอาห าร เข้าไปน้อย ดังนั้น

ควรทานผัก ผลไม้ ให้มากขึ้น และ 5.อารมณ์ อย่ าปล่อยให้อารมณ์เสียนานและบ่อยๆ

เพราะทำให้เกิดภาวะความเครี ย ด ได้)

6.ใช้จ่ายอย่ างประหยัด

ในภาวะสังคมปัจจุบันเป็นยุคของสังคมที่เรียกว่า “บริโภ ค นิยม” ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

แข่งขันกันบริโภ ค สินค้าแปลกๆ ใหม่ๆ ทันสมัย ทำให้เกิดหนี้สินขึ้นมาอย่ างมากมาย บางคนไม่มีเงินใช้หนี้

ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในใจ การหาเงินเก่งไม่สำคัญเท่ากับการเก็บเงินเก่ง เนื่องจากบางคน

มีเงินเดือน 100,000 บาทต่อเดือนแต่ใช้ไป 120,000 บาทต่อเดือน สู้คนที่หามาได้เดือนละ 9,000 บาท

แต่รู้จักเก็บออมเงินได้เดือนละ 1,000 บาทไม่ได้

ฉะนั้น สุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ขึ้นอยู่กับแง่คิด ทัศนคติในการมองโลก อีกทั้งการประพฤติปฏิบัติ

ของแต่ละบุคคล หากต้องการพบความสุข หรือหากท่านต้องการพบความทุกข์ ท่านไม่ต้องไปเที่ยวหาที่อื่นไกล

ความสุขหรือความทุกข์ ท่านสามารถพบหรือสัมผัสได้จากตัวท่านเองทั้งสิ้น

ขอขอบคุณ s i t e s

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…