Home ความรัก 6 เหตุผลที่ทำให้รู้ว่า ความรัก..ไม่ใช่การฝากชีวิตไว้กับใคร(เตือนใจคู่รักดีมาก)

6 เหตุผลที่ทำให้รู้ว่า ความรัก..ไม่ใช่การฝากชีวิตไว้กับใคร(เตือนใจคู่รักดีมาก)

8 second read
0
0
25

อย่าฝากชีวิตไว้ที่ใคร..แม้จะรักกันมากแค่ไหนก็ตาม

ภาพจำของการแต่งงาน ก็คือการเป็นคนที่อีกฝ่ายฝากชีวิตไว้ด้วยได้ แต่ความจริง..ไม่มีใครควรฝากชีวิต ฝากความสุขของตัวเองไว้กับคนอื่น คนทุกคนควรพึ่งพาตัวเองช่วยตัวเองให้ดีที่สุด ไม่ใช่เอาแต่หวังพึ่งคนอื่นไปหมดทุกเรื่อง แม้แต่คนที่เป็นสามี-ภรรย ากันก็ตามจริงอยู่ความรักทำให้คนสองคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

แต่ความรักไม่ใช่การเอาชีวิตฝากไว้ ที่อีกคน ไม่ใช่การโยนทุกสิ่งทุกอย่างให้อีกคนรับผิดชอบโดยไม่ถามความสมัครใจเลยสักคำ ถ้าแบบนั้น..ไม่ใช่ความรัก แต่เป็นการหาใครสักคน มารับผิดชอบปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากกว่าการไม่ฝากชีวิตไว้ที่ใคร ไม่ได้หมายความว่าพอมีปัญหา

มีเรื่องเดือดร้อน เราต้องจัดการด้วยตัวคนเดียว หรือพึ่งพาตัวเองเสมอไป ข้อดีของความรักมันอยู่ที่ตรงนี้ ตรงที่เวลาเจอปัญหา เรายังมีอีกคนคอยอยู่ข้าง ๆ คอยปรึกษา คอยห่วงใย ให้กำลังใจ

จับมือกันแน่น ๆ แล้วผ่านความย ากลำบากไปด้วยกัน ดังนั้นมีความรักแล้วก็ไม่จำเป็น ต้องฝากชีวิตไว้ที่คนรัก เพราะนี่คือ 6 เหตุผลที่ทำให้รู้ว่าคนเราไม่ควรจะฝากชีวิตไว้ที่ใครทั้งนั้น

1. อัตตา หิ อัตตโน นาโถ

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นพุ ท ธ พจน์ ที่บอกให้คนเราเพียรพย าย ามทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่น ในขณะที่ธรรมชาติของคน เวลามีความรักก็มักจะอย ากพึ่งพาคนรัก อย ากให้คนรักช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เป็นปกติอยู่แล้ว

ซึ่งการที่เราพึ่งพาเค้ามาก ๆ จนไม่ได้พึ่งพาตัวเองเลย ก็เหมือนกับการฝากทั้งชีวิต และจิตใจไว้ที่อีกคน สุดท้ายเราจะลืมว่าวิธีการพึ่งพาตัวเอง และอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากอีกคน การมีความรักไม่ได้แปลว่าเราต้องพึ่งพาคนที่เรารัก เพราะแม้กระทั่งคนรักกันก็รับประกันไม่ได้ว่าเค้าจะอยู่กับเราไปตลอด

การที่ต่างคนต่างพึ่งพาตัวเองให้ได้ ก็เป็นการลดปัญหาในการใช้ชีวิตไปส่วนหนึ่ง ยังไงสุดท้ายแล้วคนที่พึ่งพาและฝากชีวิตไว้ได้ก็มีแค่ตัวเราเองเท่านั้น

2. พึ่งพาคนอื่นให้น้อย ความสุขก็จะมีมากขึ้น

คนทุกคนคาดหวัง ที่จะมีความสุข แต่ยิ่งคาดหวังก็มักจะยิ่งผิดหวัง..ไม่แปลกที่พอมีความรักแล้ว คนเราจะคาดหวังให้รัก มีแต่ความสุข แต่เรื่องจริงก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่พอรักแล้วจะมีแต่ความสุข

เพราะแค่เริ่มต้นคาดหวัง ความทุกข์ก็รออยู่ตรงหน้า แล้วโดยเฉพาะการหวังแต่จะพึ่งพาคนรักตลอดเวลาในแบบที่ไม่เคยคิดจะทำอะไรด้วยตัวเองเลย การคาดหวังแบบนี้มีแต่จะทำให้ทุกข์ ทำให้ทั้งเราและเขาไม่มีความสุข เพราะความรักคือการพึ่งพากันและกัน ไม่ใช่การหวังแต่จะพึ่งใครคนใดคนหนึ่ง

3. เราต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเราเอง

การมีความรักกลายเป็น ภาพจำที่ทำให้รู้ว่า เราจะไม่ต้องอยู่คนเดียว ดังนั้นหลายคนจึงโหยหาความรักเพราะไม่อย ากอยู่คนเดียว แต่ความรักกับการอยู่คนเดียว แทบจะเป็นคนละเรื่องกันเลย เพราะแม้จะมีความรัก มีคนรัก แต่คนทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียว

และพึ่งพาตัวเองให้ได้ความรักเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิต ไม่ใช่ทั้งหมด และไม่ใช่ทุกอย่าง ถึงจะไม่มีความรัก แต่เราทุกคนอยู่ได้ใช้ชีวิตได้โดยไม่มีผลกระทบอะไรทั้งนั้น เพราะฉะนั้นให้ความรักแค่มาแต่งแต้มสีสันในชีวิต อย่าถึงกับให้ความรักมานำทางชีวิต

เพราะสุดท้ายถึงจะมีหรือไม่มีความรัก เราก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเรา เพราะไม่มีใครรักเรา เท่ากับตัวเราเอง

4. เราไม่ควรต้องรับผิดชอบชีวิตใคร ยกเว้นตัวเราเอง

ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง สามีก็ทำหน้าที่สามี ภรรย าก็ทำหน้าที่ภรรย า แม้หน้าที่จะมาพร้อม ความรับผิดชอบ แต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตเรา

นอกจากตัวเราเองการมีความรักไม่ได้แปลว่าเราทั้งคู่จะต้องรับผิดชอบชีวิต ของกันและกัน แต่เป็นการที่คนสองคนดูแลกันทั้งตอนทุกข์ และตอนมีความสุขถึงจะเรียกว่าเป็นความรักที่ใคร ๆ ก็ต้องการ

5. การไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตใคร กลับกลายเป็นวิธีที่ทำให้รักยืนย าว

จริงอยู่ว่าความรักต้องอาศัย ทั้งความเข้าใจ ความไว้ใจ ความซื่อสัตย์ต่อกันถึงจะเป็นรักที่ยืนย าว แต่นอกจากนั้นแล้ว การที่คนสองคนรักกัน แบบสบายใจ ไม่กดดัน ไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตของใคร แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้รักยืนย าวได้เหมือนกัน

แม้ความรักต้องอาศัยความรับผิดชอบ แต่การไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตของใคร ไม่ได้หมายความว่าจะรักกันไม่ได้ เพราะถ้าต่างคนต่างก็รับผิดชอบชีวิตตัวเอง ฝากชีวิตไว้กับตัวเอง อย่างน้อยปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลง

6. ทุกคนมีอิสระที่จะใช้ชีวิตของตัวเอง

การฝากชีวิตไว้ที่ใคร ก็เหมือนการเอาของมีค่า ของเราไปฝากไว้ที่เค้า เราจะรู้สึกกังวลตลอดเวลา ไม่เป็นตัวของตัวเอง กังวลว่าเค้าจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราฝากไว้ กลัวว่าเค้าจะรักษ าของ ๆ เราไว้ไม่ได้ เป็นความระแวง ความไม่มั่นใจที่เกิดขึ้นเสมอ

เมื่อเอาของรักของหวงไปฝากไว้ ที่คนอื่นไม่มีใครมีหน้าที่ต้องมาทำให้เรามีความสุข ไม่มีใครมีหน้าที่ต้องมารับผิดชอบ ชีวิตของเรา คนทุกคนควรต้องมีอิสระที่จะคิด ที่จะใช้ชีวิตเป็นของตัวเอง รวมทั้งตัวเราเองด้วย ดังนั้นชีวิตของเรา ความสุขของเรา เราต้องดูแลมันด้วยตัวเอง

ขอขอบคุณ t o d a y.l i n e.m e

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…