Home ข้อคิด 7 ข้อดีของการเก็บออมทองคำ ที่หลายๆคนมักมองข้าม

7 ข้อดีของการเก็บออมทองคำ ที่หลายๆคนมักมองข้าม

5 second read
0
0
71

มีคนไทยจำนวน ไม่น้อยที่มักซื้ อทองคำเก็บไว้ ไม่แพ้ทรัพย์สินอย่างบ้าน รถ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกัน

แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อ วัตถุประสงค์อะไร ทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ ที่จะทำให้ทองคำเป็นตัวช่วยได้ดี

1.ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำเป็น สินทรัพย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่

หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้น

ก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะสมทองคำแทน โดยจะใช้โปรแกรมออมทอง

คือ ทะยอยซื้ อ ทองสะสมทุกๆ เดือน จะได้ราคาแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบอย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเอง

หรือขายคืนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2.ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำเป็นสมบัติ ที่มีมูลค่าหลายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดก ตกทอดให้แก่ลูกหลาน

เอาไว้เป็นทุนสำรองการเงินหรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญๆ เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์วันตรุษจีน

วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ อย่างสร้อยทอง แหวนทอง

กำไลทอง จี้ทองฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไป ต่อ ยอดทางการเงินอีกทอดหนึ่งได้

3.สำรองการเงินในย ามฉุ กเฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอ เครี ย ด หนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่าว ผู้ปกครองนำทองมาขาย ในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คน

ค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้ วางแผนการเงินที่ดีหรือวางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริงๆ ก็ได้ทองคำนี้ละ

มาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอุบั ติเห ตุ ปัญหาทางด้านก ฎห ม า ย

ที่อาจทำให้ต้องใช้เงินจำนวนมากจนส่งผลให้เงินที่เก็บมาหมดไป หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ค่าเงินลดลงเช่น

ปัญหาการเมือง อัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจประเทศย่ำ แ ย่ ฯลฯ ทำให้เงินเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคตก็อาจมีไม่พอ

4.ใช้จ่ายในย ามเจ็ บไข้ได้ป่ ว ย

ค่า รักษ า พย าบาล ก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่าย สำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น

สุขภ าพก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆ โอกาสเกิด โ ร ค ร้ า ย ก็สูงดังนั้นควรเตรียมพร้อม

กับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ย บาง โ ร ค มีค่ารักษ า ค่อนข้างสูง ประกันสุขภ าพ ประกันสังคม

อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นต้องมีเงินเก็บ ในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสดมีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย

หากไม่มีการวางแผน เงินที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่ายๆ เช่นกัน

5.เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่ อย ากกู้หนี้

แม้ว่าทองคำ จะไม่มีปันผ ล ไม่มี ด อ ก เบี้ ย ให้เหมือน สินทรัพย์อื่นๆ แต่ร าค าส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำ

ได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อล งทุ น มีหลายคนที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆเพื่อให้เกิดรายได้โดยบางครั้ง

อาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอหรือไม่อย ากกู้เงินสร้างหนี้ ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

6.สินทรัพย์ทางเลือก กระจายความเสี่ ยงถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจ

ความเสี่ ยงที่ว่านี้คือความ เสี่ ย ง ของค่าเงิน มีหลายประเทศ เก็บสำรองทองคำเอาไว้ เพื่อป้องกัน

การเกิดวิ ก ฤ ต ทางการเงิน เหตุการณ์ฉุ กเฉิ นทั่วโลก ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อ ทองเก็บไว้

เพื่อเป็นการล งทุ นและกระจายความเสี่ ยง ของสินทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้น ตราส า รหนี้ พันธบัตร

ที่หากเกิดวิ ก ฤ ต สินทรัพย์ที่ล งทุ น ตัวใดตัวหนึ่งขาดทุนจะได้มีทองคำเอาไว้ เป็นหลักประกัน

เนื่องจากราคาทองไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่นๆ ยิ่งเงินเฟ้อสูงราคาทองก็ยิ่งสูง

ดังนั้น อย่างน้อยการมีทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่

7.ใช้ป้องกันอัตราเงินเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้นเงินเก็บแทบไม่เหลือ

อัตราเงินเฟ้อ คือศั ต รู ตัวฉกาจที่ทำให้เงินมีมูลค่าลดลงเพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้อ หมายความว่าสินค้า

และบริการต่างๆ จะมีราคาแพงขึ้น ต้องใช้เงินซื้ อ มากขึ้นเช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้วราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30บาท

ปัจจุบันถ้วยละ 40บาท เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณแต่

กับทองคำจากสถิติที่ผ่านมาสามารถป้องกันความเสี่ ย ง ของอัตราเงินเฟ้อได้ดี เพราะร าค าทองไม่เปลี่ยนไป

ตามราคาสินค้าอื่นๆ ยิ่งเงินเฟ้อสูง ราคาทองก็สูงไปด้วย

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ “ทองคำ” ยังเป็นที่นิยม คือ

ความต้องการ ใช้ทองคำในด้านต่างๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะด้านการล งทุ นที่นักล งทุ นรายใหญ่รายย่อย

หันมาถือครองทองคำกันมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ ยงของค่าเงิน และราคาทองที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตามความต้องการซึ่งไม่ใช่แค่ทองรูปพรรณ เท่านั้นที่คนไทยนิยมซื้ อเก็บ แต่ทองคำแท่ง

ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อทองแท่งเก็บไว้เพราะมีส่วนต่างของ ราค าขา ย ออก

และ ร าค ารับซื้ อ น้อยกว่า ทองรูปพรรณรวมถึงค่า บ ล็ อ ค ค่ากำเหน็จ อย่างที่เราๆ รู้กันดีว่า

ค่อนข้างต่างกันเยอะ โดยทองแท่งจะซื้ อถูก ขายแพงกว่ามาก แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร

การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจ ได้ว่ามีหลักประกันการเงินหากเกิดปัญหา

ขอขอบคุณ b l o c k d i t

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…