Home ข้อคิด 7 นิสัยของคนเก่ง ที่แฝงตัวในที่ทำงาน คนแบบนี้หายากมาก

7 นิสัยของคนเก่ง ที่แฝงตัวในที่ทำงาน คนแบบนี้หายากมาก

0 second read
0
0
299

การเลือก สมัครงานส่วนใหญ่เราก็มักจะเลือกองค์กรที่เราอย ากทำงานด้วยอยู่แล้วและเมื่อสมัครไปแล้วนั้นแต่

ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าองค์กรนั้นจะเลือกเราหรือเปล่า? เพราะคนที่จะอยู่ในฐานะที่สามารถเลือกองค์กรได้ไป

สมัครงานที่ไหนก็เป็นที่ต้องการของทุกองค์กรหรือ ถ้าคิดอย ากลาออกก็จะมีแต่คนดึงตัวไว้และพร้อมจะตอบแทน

ในสิ่งที่ดีกว่าก็ต้องได้ชื่อว่า เป็นคนที่เก่ง(จริง) แต่ถ้ามัวแต่ดูถูกตัวเองคิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้วไม่ยอมพัฒนาตัวเอง

สักทีคุณก็จะนกต่อไปเรื่อยๆ นะครับ เพราะฉะนั้น ใครอย ากสมหวัง ไม่อย ากนกอีกต่อไป ไปดูกันเลยว่า

คนเก่ง (จริง) มีลักษณะอย่ างไร ?

1. มีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่น มีการวางเป้าหมาย ในการทำงานไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

และแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย ามที่จะทำให้งานประสบ ความสำเร็จถ้างานมีปัญหาก็พย าย ามหาทาง

แก้ไขปัญหาให้ได้คนประเภทนี้ เวลาที่ได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

2. ปรับตัวได้ดี

หมายถึง คนที่สามารถทำงาน กับคนอื่นได้รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดย ไม่กังวัลต่อหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้น มีความท้าทายต่ออุปสรรค

และความผิดพ ล า ด ต่างๆ ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดีจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ

3. ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตไปสู่

ความสำเร็จที่มากขึ้นได้อย่ างไม่สิ้นสุดแต่ ถ้าคิดอยู่แต่ในกรอบแบบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรต้องการ

4. ทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้จะมี ความรอบคอบจะทำงานหรือนำเสนอผลงาน ได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมายไม่จำเป็นต้องทำงาน

ซ้ำหลายครั้งหรือต้องให้สั่งหลายรอบเช่น หัวหน้าให้ไปดูว่ามีลูกแมวที่เพิ่งค ล อ ด ออกมากี่ตัวหากไม่มีคุณสมบัติ

ในข้อนี้ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมารายงาน แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนและสามารถบอกลักษณะของลูกแมว
แต่ละตัวได้อีกด้วย

5. มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับองค์กรเพราะหากได้รับมอบหมายงานมาแล้วก็ทำให้สำเร็จ ฉะนั้น

หากได้รับมอบหมายงานอย่ างใด อย่ างหนึ่งคุณควรรับผิดชอบตัวเอง ทำงานได้โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอย

ควบคุม หรือคอยตามทวงงาน

6. มีทัศนคติที่ดี

หมายถึง คนที่มองโลก ในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอและ เข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี ส่วนใหญ่เวลาทำงาน

คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติด้าน ล บ เนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ตั้งแง่ก่อนทำ ไม่ค่อยมีปัญหาขัดแ ย้ง

กับใครและยินดีช่วยเหลือเพื่อน ร่วมงานด้วยความเต็มใจ สามารถประสานงานต่างๆ ได้เป็นอย่ างดี เปิดใจ

ยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

7.ทำงานเป็นทีม

ต่อให้คุณเป็นคนที่ เรียนเก่งมีความสามารถ แต่ถ้าข า ด ทักษะในการทำงานเป็นทีมไม่สามารถทำงานร่วมกับ

คนอื่นได้ แทนที่จะสร้างความก้าวหน้าอาจสร้างความถดถอยให้แก่องค์กรได้ ดังนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง

บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี ถึงแม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียวจะทำให้เกิดผลงาน

ออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตามแต่การทำงานเป็นทีม ก็ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี เพราะความสำเร็จของ

องค์กรขึ้นอยู่กับทุกคนในองค์กร หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหนจากเดิมที่

องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่ างแน่นอนครับ

ขอบคุณที่มา jobbkk

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…