Home ข้อคิด 7 สิ่งที่ควรจะมีในชีวิต ก่อนที่อายุจะ 60 (รู้ก่อนก็สุขใจก่อน)

7 สิ่งที่ควรจะมีในชีวิต ก่อนที่อายุจะ 60 (รู้ก่อนก็สุขใจก่อน)

0 second read
0
0
48

1. จงมีความสงบใจอยู่เสมอ อย่ าเป็นคนสิ้นหวังอย่ าโลภ อย่ าต้องการสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ า ห ม ก มุ่น

อยู่กับเรื่องได้เรื่องเสีย ถ้าความต้องการของเรามีน้อยจิตใจก็จะมีความสุขจึงเกิดสันติสุขขึ้นคนที่อยู่ในชนบท

ที่ห่างไกลมีความต้องการน้อย ชีวิตของพวกเขาจึงมีสันติสุขและอายุยืนย าว

2. จงมีจิตเมตตากรุณาอยู่เสมอคนมีจิตใจเมตตาจะมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่คิดและ

ไม่ทำร้ ายผู้อื่นเมื่อเขาจะทำอะไรเขาจะคิดอยู่เสมอว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้อื่นคนประเภทนี้

ย่อมมีความสุข มีสุขภาพดีและอายุยืนย าว

3. จงมีจิตใจที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมอยู่เสมอต้องแยกความดีออกจากความ ชั่ ว ความถูกออกจาก

ความผิดได้อย่ างชัดเจนการที่คนเรามีจิตใจที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมนั้นจะไม่ถูกกิเลสชักนำพาก่อ

ให้เกิดความเดือดร้อนและในจิตใจเขาจะไม่มีปัญหายุ่งย ากและความวิ ต ก กังวลเป็นเสี้ยนหนามชีวิต

4. จงมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ คือปลุกความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใจลอย ข ย ะ ความคิดก็จะไม่

เกิดขึ้นเรื่องไม่สบายใจคิดซ้ำคิดซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนแสงตะวันส่องมายังโลกความมืดก็จะถูกขับออกไป

5. จงทำใจให้รื่นเริงเสมอ อย่ าเป็นคนอมทุกข์เก็บทุกข์ไว้ในใจไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดอยู่ในสถานการณ์ใด

ก็จงมีจิตใจรื่นเริงแจ่มใสแต่ไม่ใช่หน้าเป็นทะเล้นรำคาญผู้อื่น อย่ าพูดหรือทำให้ผู้อื่นเสียใจไบจูยี่

นักปราชญ์จีนกล่าวว่า จงรื่นเริงเสมอไม่ว่าเราจะรวยหรือจนจงหัวเราะเสมอไม่ใช่ทะเล้นหน้าเป็นถ้าเรา

ไม่อย ากเป็นคนโ ง่ ขอให้หัวเราะและยิ้มจากหัวใจการหัวเราะและยิ้มที่ดีครั้งหนึ่งทำให้หนุ่มขึ้นมาก

การวิ ต ก กังวลครั้งหนึ่งทำให้หัวหงอกไปหลายเส้นการหัวเราะทำให้สุขภาพใจและสุขภาพกายดี

ขึ้นมีกำลังใจต่อสู้กับโลกอันสับสน

6. จงทำตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหลายเสมอ อย่ าให้คนรอบข้างกลายเป็นศั ต รู การทำตัว

ให้ผสมกลมกลืนมิได้หมายความว่าทำตัวให้ตกต่ำชั่ วช้าไปตามคนรอบข้าง เช่น คนโดยรอบเขา

ชอบดื่ม เ ห ล้ า ชอบเล่นการ พ นั น เราก็ปรับตัวเอากับเขาด้วยอย่ างนี้เรียกว่า ชั่ ว ตามกัน

ไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืนที่ถูกต้องเราต้องทำตัวให้ถูกต้องให้ดีท่ามกลางความ ชั่ ว ทั้งหลาย

สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในความดีแม้จะอยู่ท่ามกลางความ ชั่ ว

7. จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เสมอไม่ว่าเราจะมีน้อย หรือมีมากได้เป็นน้อยหรือได้เป็นมากก็จงพอใจ

ในสิ่งที่มีที่เป็นซึ่งได้มาโดยชอบธรรม หยัน ฟี ไ ต นักปราชญ์โบราณของจีนกล่าวว่าถ้ามองไป

ข้างหน้าจะพบว่าเรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ามองไปข้างหลังเราจะรู้สึกพอใจว่าเราได้สิ่งต่างๆ ในชีวิต

มามากมายแล้วจงใช้ชีวิตอย่ างง่ายๆ ข้าวต้มสักชามเสื้อผ้าเล็กน้อยพอปิดกายไม่น่า เ ก ลี ย ดเท่านั้นก็พอแล้ว

ขอบคุณที่มา chonburipost

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…