Home ข้อคิด 7 สิ่งที่เปลี่ยนคนทำงานประจำ ให้เป็นเศรษฐีได้ (โดยไม่ต้องลาออกจากงาน)

7 สิ่งที่เปลี่ยนคนทำงานประจำ ให้เป็นเศรษฐีได้ (โดยไม่ต้องลาออกจากงาน)

15 second read
0
0
65

มุมมองส่วนใหญ่ของคนทั่วไป คือถ้าหากอย ากรวย ต้องทำธุรกิจเองเท่านั้นเป็นมนุษย์เงินเดือน ไม่มีทางรวยได้ หรอก เราคงไม่เถียง ว่าการทำธุรกิจนั้น

สามารถทำรายได้ ต่อเดือนได้เยอะ แต่เราขอเถียงว่า การเป็นพนักงานกินเงินเดือนนั้นก็สามารถเป็นเศรษฐีได้ ไม่ต่างจากการทำธุรกิจ ขนาดดวงจันทร์ มนุษยชาติ ยังสามารถเดินทางไป

เหยียบมาแล้ว แล้วแค่การที่มนุษย์เงินเดือน จะเป็นคนรวยมีเงินถุงเงินถัง ทำใมคุณถึงจะเป็นไม่ได้ล่ะจริงไหมคะ ?แล้วคุณจะเป็นเศรษฐีมนุษย์ เงินเดือนได้ อย่ างไร ? มาดูกันเลย

1. เปลี่ยนความคิดใหม่

แน่นอนแนว คิดที่ว่า “จะรวยได้ต้องทำธุรกิจเท่านั้น” มันฝังหัวผู้คน มาอย่ างย าวนานแต่หากมนุษย์เงินเดือน อย่ างคุณอย ากรวย สิ่งแรก ที่ต้องทำ คือ จงเปลี่ยนความคิด ของคุณใหม่

อย่ าให้ความคิด ของคนอื่นมาชี้ นำคุณมาตัดกำลัง ของคุณความเป็นจริง คือ หากคุณมีวินัยทางการเงินไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานกินเงินเดือน หรือเป็นเจ้า ของกิจการคุณ ก็สามารถเป็น คน ร ว ย ได้ แน่นอน

2. มีเป้าหมายและพุ่งชนมัน

การตั้งเป้าหมาย จะช่วยให้คุณสามารถร่ำรวย ได้ง่ายขึ้น ยิ่งเป้าหมายชัดเจนและละเอียด มากแค่ไหนยิ่งง่าย มากเท่านั้น เพราะคำว่า ‘รวย’ เฉย ๆ นั้น

อาจจะเป็นเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน และกว้างมากเกินไป จนอาจจะทำให้คุณเดินทางผิดหากจะเป็นคนรวย เช่น เลือกหวังเอาน้ำ บ่อหน้า ด้วยการ ซื้ อ ห ว ย ร วยเบอร์ เป็นต้น

แต่หากคุณตั้งเป้าหมาย ที่ระบุชัดเจนเอาไว้ เช่นจะเก็บเงิน เพื่อที่จะซื้อทอ ง 5 บาทมาเก็งกำไรก็จะช่วย ให้มีเส้นทางไปสู่ค วามรวย ที่แคบลงชัดเจน และมองเห็นจับ ต้องได้ง่ายมากขึ้น

3. รู้จักติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงิน

การที่จะมีสถานะการเงินที่ดี ก็ต้องเริ่มจากการรู้ ความเคลื่อนไหว ทางเรื่องเงิน ของคุณเองไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ได้รับรายจ่าย จำเป็นที่ต้องจ่าย ประจำทุกเดือน รวมถึงภาระหนี้ สินต่าง ๆ

ที่คุณมีทั้งหมด เพราะการรับรู้ การเคลื่อนไหว ของการเงิน ของตัวคุณเองสามารถทำให้ คุณจัดการการเงินได้ ง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเอาไว้

เป็นเงินเก็บจัด การค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยไม่ตกหล่น หรือ แม้กระทั่งช่วย ให้คุณรู้ได้ว่าในแต่ละเดือน คุณมีเงินเหลือ กินเที่ยวมาก แค่ไหนทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น มากแถม ไม่ต้องกังวลเรื่อง ชักหน้า ไม่ถึงหลังด้วย

4. แยกแยะได้อะไรจำเป็นไม่จำเป็น

เมื่อคุณรู้ รายรับรายจ่าย ของคุณ ก็จะทำให้คุณเห็น พฤติก ร ร มการใช้จ่าย ของคุณด้วยและทำให้คุณรู้ว่า รายจ่ายอะไร ที่มันจำเป็น และไม่จำ เป็นต่อชีวิตบ้าง

เพราะการ ใช้จ่ายสุรุ่ย สุร่ายไป กับสิ่งที่ไม่จำเป็น ถือเป็นอุปสรรค ที่ร้ า ยแรงมากต่อความรวย และที่สำคัญคนรวย มักจะไม่ยอมจ่ายเงินไป กับอะไร ที่เปล่าประโยชน์

ดังนั้น หากคุณมี เป้าหมายชีวิต ว่าจะเป็นคนรวย ก็ต้องทำอย่ างคนรวยคือ รู้จักแยกแยะ และตัดรายจ่าย ที่มันไม่จำเป็น กับชีวิต ของคุณออกไปเสียเช่นค่าแพ็คเกจ โทรศัพท์ ราย เดือนแบบ U n l i m i t e dที่ เ มื่อถึงเวลาใช้งานจริง ๆ คุณก็เชื่อมต่อ W i f iที่ บ้านและ ที่ทำงานอยู่ดี

5. ไม่ลืมที่จะเก็บออมวิถีของเศรษฐีมนุษย์เงินเดือน

สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้มนุษย์เงินเดือนนั้น รวยก็คือ การเก็บออมเงินซึ่งการเก็บออมเงินนั้น แยกออกไป ได้เป็น 3 ก้อน ก้อนแรกนั้น เป็นเงินเก็บออมเอาไว้

เพื่อสิ่งที่คุณอย ากได้ หรือจะเก็บออมเอาไว้ เพื่อการลงทุน ก็ได้เช่นกันก้อนที่สองคือ เงินออม เพื่อกรณีฉุกเฉิน ก้อนสุดท้ายคื อเงินออมสำหรับการเกษียณอายุสัดส่วนใน การออมเงิน สามก้อนนี้ อาจจะไม่ต้องเท่ากันหมด

ก็ได้โดยเลือกดูจาก ความสำคัญเป็นหลัก เช่น คุณมีเงินเดือน 30,000 บาทหักค่าใช้จ่ายจำเป็น แล้วเหลือ เงิน 17,000 บาท เอาไว้ ใช้จ่าย 12,000 บาทเก็บเป็น เงินออม 2,000 บาทเ ก็บเป็น เงินเพื่อกรณีฉุกเฉิน1,000บาท และออมเพื่อเกษียณ 2,000 บาท เป็นต้น

6. ต้องมีวินัยในการใช้เงิน

การเก็บเงิน อย่ างเดียว แต่ไม่มีวินัย ก็อาจจะทำให้คุณหยิบ เอาเงินเก็บมาใช้เพื่อความสุข ชั่ ว ค ราวได้ ทำให้คุณเก็บเงิน ไม่อยู่และส่งผล ทำให้คุณไม่ รวยสักที

หากคุณอย ากเป็น เศรษฐีมนุษย์เงิน เดือนจริง ๆ ต้องมีวินัย และความตั้งใจจริงใช้จ่ายเงิน เฉพาะส่วน ที่เอาไว้ใช้จ่ายเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องมี ความยับยั้งชั่งใจ

กับกิเลส เมื่อเห็นสิ่งของที่ คุณอย ากได้ ด้วยอย่ าลืม ว่าการควักเงิน ออกจากกระเป๋าเพื่อแลกกับสิ่งของ ที่คุณอย ากได้นั้น มันทำให้คุณมี ความสุขมากแค่ไหนแต่หากคุณเอาชนะใจตัวเองได้ รับรองว่า คุณรวยแน่นอน

7. ลงทุนบ้างใช้เงินต่อเงิน

การลุงทุน ในปัจจุบันนี้ ไม่จำเป็นต้องเล่นหุ้นที่มีความเสี่ยงสู งและต้องใช้เวลาในการติดตามหุ้นตลอดเวลา เพียงอย่ างเดียว คุณสามารถนำเงินเก็บออม

ที่คุณมีไปลงทุนกับสิ่งที่มีค วามเสี่ยงต่ำกว่าได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ เวลาในการติดตามตลอดเวลาด้วยเช่นการฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ย มากกว่า ดอกเบี้ยเงินฝากธรรมดา

และมีความเสี่ยงที่ต่ำมาก ๆ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนั้น คงที่แน่นอนชัดเจนแต่อาจจะได้กำไรน้อยกว่าการลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูง

กว่าหรือหากอย ากได้กำไรมาก ๆ การลงทุนในกองทุน ต่าง ๆ ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเพราะมีความเสี่ยงน้อย กว่าหุ้นและมีคนคอยบริหาร จัดการการลงทุนให้กับคุณคุณมีหน้าที่ เพียงรอผลตอบแทนเท่านั้น ไม่ต้องรบกวนเวลางาน ประจำของคุณด้วย

ที่มา : l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By wansuk2
Load More In ข้อคิด

Check Also

ถึงเวลาแล้ว..จงเป็นผู้หญิงที่สง่างามและมีความสุข

คุณป้าท่านหนึ่งในพันทิปบอกกับเราว่า อายุขนาดประมาณหนูนี่แหละ อยู่ในวัยแข็งแรงกำลังทำงานหลา…