Home ข้อคิด 7 เทคนิคพูดโน้มน้าว พูดจูงใจให้คนรอบข้างเห็นด้วย

7 เทคนิคพูดโน้มน้าว พูดจูงใจให้คนรอบข้างเห็นด้วย

4 second read
0
0
51

หลายคน อาจมองว่า ”การพูด” เป็นสิ่งไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ แต่จริงๆ แล้วการพูดเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆ

เพราะเพียงแค่คำพูดหนึ่งก็อาจทำให้บาดหมางใจ กันได้ ดังสุภาษิตที่ว่า ปลา ห ม อ ต า ย เพราะปาก

7 เทคนิคการพูดจูงใจ

ดังนั้นทักษะการพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญ และควรฝึกฝน ซึ่งทักษะการพูดนั้นก็มีหลายแบบ

เช่น ทักษะการพูดนำเสนอ การโน้มน้าวใจการเล่าเรื่อง เป็นต้น ซึ่งในวันนี้เรามีเทคนิคการพูดจูงใจ

หรือโน้วน้าวใจ ผู้อื่นให้เห็นด้วยหรือคล้อยตามได้ง่ายๆ มาฝากกันค่ะ

1. ต้องมีความมั่นใจ

ในการพูดคุยทุกๆ ครั้ง เราควรมีความมั่นใจในตนเอง มั่นใจในสิ่งที่ต้องการพูดหรือสื่อสารออกไป

เพราะความมั่นใจ จะถูกสื่อออกมาผ่านน้ำเสียง หากผู้พูดมีความมั่นใจน้ำเสียงที่ถูกเปล่งออก

มาจะหนักแน่น และน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้พูดสามารถจูงใจหรือโน้มน้าวผู้ฟังได้

2. ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี

ลักษณะภายนอก เป็นสิ่งแรกที่คนเรามองเห็น ดังนั้นบุคลิกภาพของผู้พูด

ก็เป็นสิ่งที่ผู้ฟังสังเกตเห็นได้เป็นอันดับแรก ผู้พูดจึงต้องใส่ใจ ในการดูแลบุคลิกภาพ

ทั้งภายในและภายนอกเพราะจะช่วยสนับสนุน ความน่าเชื่อถือและคำพูดที่สื่อสารออกไป

3. ต้องมีการยกตัวอย่าง

ในการพูดจูงใจหรือโน้มน้าวใจ ควรจะมีการยกตัวอย่าง ประกอบ กับสิ่งที่ต้องการจูงใจซึ่งตัวอย่างที่ยกขึ้นมา

ก็ควรเป็นตัวอย่างที่ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ อย่างถ่องแท้หรือควรเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สัมผัสได้

เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม และเห็นด้วยกับตัวอย่างนั้นๆ

4. ต้องมีอายคอนแทค

อายคอนแทคหรือการสบตา กับผู้ฟัง เป็นหนึ่งในการสื่อสาร ทาง ร่ า ง ก า ย

ที่บ่งบอกถึงความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของผู้พูด ผู้พูดที่ไม่มีอายคอนแทค

จะไม่สามารถทำให้ผู้ฟังสนใจ ในสิ่งที่พูดหรื่ออยู่กับเรื่องราวนั้นๆ ได้

5. ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เมื่อผู้พูดได้พูดในสิ่งที่ต้องการจูงใจแล้ว ก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้พูดคุย

หรือแสดงความคิดเห็นบ้าง โดยผู้พูดที่กลายเป็นผู้ฟัง ก็ควรจะตั้งใจรับฟังความคิดเห็นนั้นๆ

ไม่ควรปิดกั้น เพราะจะทำให้เรากลาย เป็นคนที่ยึดติดตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่

ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถโน้มน้าวหรือจูงใจผู้อื่นได้

6. ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

เมื่อผู้พูดควรจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้ฟังที่ดีด้วย

คือต้องตั้งใจฟัง มีสมาธิ ไม่พูดแทรกและมีรีแอคชั่นตอบกลับบ้าง

เช่น พยักหน้าตอบรับครับ/ค่ะ เป็นต้นซึ่งการเป็นผู้ฟังที่ดี ก็จะช่วยสนับสนุน

ความน่าเชื่อถือเมื่อเราอยู่ในฐานะผู้พูดอีกด้วย

7. ต้อง ส อ ด แ ท ร ก อารมณ์ขันบ้าง

หากการพูดคุยนั้นมีแต่ เนื้ อ หาเพียงอย่างเดียว ก็จะทำให้การสนทนาหรือการสื่อสาร นั้นๆ

น่าเบื่อและไม่น่าสนใจแต่ถ้า ส อ ด แ ท ร ก มุกตลกหรือสถานการณ์ตัวอย่างสนุกๆ

ลงไปทำให้ผู้ฟังได้ผ่ อ น คลายบ้างก็จะทำให้การพูดคุยไม่น่าเบื่อ

และสามารถดำเนินการสนทนาได้ยาวขึ้น

ขอขอบคุณ p e x e l s

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…