Home ข้อคิด 8 ข้อเหล่านี้ จงทำสม่ำเสมอ..แล้วชีวิตจะก้าวหน้า

8 ข้อเหล่านี้ จงทำสม่ำเสมอ..แล้วชีวิตจะก้าวหน้า

6 second read
0
0
70

1. จงมีความสงบใจอยู่เสมอ อย่าเป็นคนสิ้นหวัง อย่าโลภ อย่าต้องการสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

อย่า ห ม ก มุ่ น อยู่กับเรื่องได้เรื่องเสีย ถ้าความต้องการของเรามีน้อย

จิตใจก็จะมีความสุข จึงเกิดสันติสุขขึ้น คนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล

มีความต้องการน้อยชีวิตของพวกเขาจึงมีสันติสุขและอายุยืนยาว

2. จงมีจิตเมตตากรุณาอยู่เสมอ คนมีจิตใจเมตตา จะมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่คิด

และไม่ ทำ ร้ า ย ผู้อื่น เมื่อเขาจะทำอะไรเขา จะคิดอยู่เสมอว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้อื่น

คนประเภทนี้ย่อมมีความสุข มีสุ ข ภ า พดี และอายุยืนยาว

3. จงมีจิตใจที่เที่ยง ตรงเที่ยงธรรมอยู่เสมอ ต้องแยกความดีออกจากความ ชั่ ว

ความถูกออกจากความผิดได้อย่างชัดเจน การที่คนเรามีจิตใจที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมนั้น

จะไม่ถูกกิเลสชักนำพา ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและในจิตใจเขาจะไม่มีปัญหายุ่งยาก

และความวิตกกังวลเป็นเสี้ยนหนามชีวิต

4. จงมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ คือ ปลุกความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใจลอย

ขยะความคิดก็จะไม่เกิดขึ้นเรื่องไม่สบายใจคิดซ้ำคิดซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้น

เหมือนแสงตะวันส่องมายังโลก ความมืดก็จะถูกขับออกไป

5. จงทำใจให้รื่นเริงเสมอ อย่าเป็นคนอมทุกข์เก็บทุกข์ไว้ในใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด

อยู่ในสถานการณ์ใดก็จงมีจิตใจรื่นเริงแจ่มใส แต่ไม่ใช่หน้าเป็นทะเล้นรำคาญผู้อื่น

อย่าพูดหรือทำให้ผู้อื่นเสียใจไบ จูยี่นักปราชญ์จีนกล่าวว่า?.”

จงรื่นเริงเสมอ ไม่ว่าเราจะรวยหรือจน”

6. จงหัวเราะเสมอ (ไม่ใช่ทะเล้นหน้าเป็น) ถ้าเราไม่อยากเป็นคน โ ง่ ขอให้หัวเราะ

และยิ้มจากหัวใจ การหัวเราะและยิ้มที่ดีครั้งหนึ่ง ทำให้หนุ่มขึ้นมาก

การวิตกกังวลครั้งหนึ่งทำให้หัวหงอกไปหลายเส้น การหัวเราะทำให้ สุ ข ภ า พ ใจ

และ สุ ข ภ า พ กายดีขึ้น มีกำลังใจต่อสู้กับโลกอันสับสน

7. จงทำตัวให้กลมกลืน กับมนุษย์ทั้งหลายเสมอ อย่าให้คนรอบข้างกลายเป็น ศั ต รู

การทำตัวให้ผสมกลมกลืน มิได้หมายความว่า? ทำตัวให้ตกต่ำ ชั่ ว ช้ า ไปตามคนรอบข้าง

เช่น คนโดยรอบเขาชอบดื่ม เ ห ล้ า ชอบเล่นการพ นั น เราก็ปรับตัวเอากับเขาด้วยอย่างนี้

เรียกว่า ชั่ ว ตามกัน ไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืนที่ถูกต้องเราต้องทำตัวให้ถูกต้องให้ดี

ท่ามกลางความ ชั่ ว ทั้งหลายสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในความดี แม้จะอยู่ท่ามกลางความ ชั่ ว

8. จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือมีมากได้เป็นน้อยหรือได้เป็นมากก็จงพอใจ

ในสิ่งที่มีที่เป็น ซึ่งได้มาโดยชอบธรรม “หยัน ฟีไต” ?นักปราชญ์โบราณของจีนกล่าวว่า?

“ถ้ามองไปข้างหน้า จะพบว่า เรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้ามองไปข้างหลัง

เราจะรู้สึกพอใจว่าเราได้สิ่งต่างๆ ในชีวิตมามากมายแล้ว จงใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ

ข้าวต้มสักชามเสื้อผ้าเล็กน้อยพอปิดกายไม่น่าเ ก ลี ย ด เท่านั้นก็พอแล้ว”

ขอขอบคุณ g a n g b e a u t y

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…