Home ข้อคิด 8 คำถามที่ต้อง “ถามตนเองก่อนลาออกจากงาน” คิดให้ดีหากมีคำถามเข้ามาในหัว

8 คำถามที่ต้อง “ถามตนเองก่อนลาออกจากงาน” คิดให้ดีหากมีคำถามเข้ามาในหัว

1 second read
0
0
48

ทำไมถึงต้องลาออก

หากเราคิดจะลาออกจากงาน แน่นอนว่าเรามีเหตุผลของเราแต่อย า กจะให้คิดดูอีกทีว่าเหตุผลนั้น

สมเหตุสมผลหรือเป็นเพียงอารมณ์ ชั่ ว วูบ เหตุผลเพียงว่าเจ้านายแย่หรืออย า กได้งานใหม่เท่านั้น

ไม่เพียงพอสำหรับการลาออกที่สำคัญเราต้องมั่นใจว่าเรามีแผนรองรับสำหรับการลาออกครั้งนี้แล้ว

เราจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือไม่หากลาออกไปแล้ว

เรามีงานอื่นทำแทนหรือยังงานใหม่ สามารถให้ ร า ย ได้ทดแทน ร า ย ได้เดิมทั้งหมดหรือไม่และ

เราจะมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือไม่ หากยังไม่มีงานใหม่มารองรับ เรามีเงินสำรองที่เก็บไว้ใช้

ย า มฉุกเฉินพอสำหรับใช้กี่เดือนการหางานใหม่อาจต้องใช้เวลาหรือมีความไม่แน่นอนในช่วงการทดลองงาน

คนทั่วไปจึงควรมีเงินเผื่อไว้สำหรับใช้ได้อย่ า งน้อย 3-6 เดือน หรือ 1 ปีในกรณีที่เราจะลาออกไป

เป็นนายของตัวเองหรือยังหางานใหม่ไม่ได้หากตอนนี้เรายังมีไม่พอก็ควรเก็บให้ถึงก่อนแล้วจึงพิจา รณาเรื่องการลาออกอีกที

เราจะเสียอะไรไปบ้าง

นอกจากเงินเดือนหรือ ร า ย ได้แล้วลองเปรียบเทียบสวัสดิการที่จะได้จากงานใหม่ ว่าจะมีอะไรที่หายไป

หรือไม่หากที่ทำงานใหม่ไม่สามารถให้สวัสดิการได้ดีเท่าที่เดิม เราอาจจะต้องวางแผนเพื่อตัวเราเอง

เช่น ซื้ อ ประกันให้ตัวเองหรือครอบครัวเพิ่มเติม นอกจากนี้ เรายังควรรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ

เพื่อนร่วมงานเดิมไว้เพราะไม่แน่ว่าในอนาคตความสัมพันธ์ที่ดีนี้อาจจะนำโอกาสดีๆ มาสู่เราได้

งานใหม่เหมาะสมกับเราหรือไม่และดีกว่าเดิมอย่ า งไร

งานที่เราจะไปทำเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ เพียงใด เหมาะกับเรา

มากกว่างานที่ทำอยู่หรือไม่และดีกว่างานเดิมในแง่ใดบ้างเช่น ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น

หรือทำให้เรามีเวลาสำหรับครอบครัวมากขึ้น เป็นต้น

เราจะยังสามารถเก็บเงินไว้ใช้ย า มเกษียณได้เหมือนเดิมหรือไม่

เราจะมีรายได้มากพอที่จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ใช้ย า มเกษียณได้หรือไม่และงานใหม่ของเรามีกองทุน

เพื่อการเกษียณที่นายจ้างสมทบให้ด้วยหรือไม่หากเราเข้าสู่อาชีพอิสระหรือทำงานใหม่ที่ไม่มีกองทุน

ประเภทนี้เราอาจจะพิจารณาสมัครออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือออมเงินแบบ

หักอัตโนมัติเพื่อเป็นหลักประกันไว้ใช้หลังเกษียณ

แผนการใช้จ่ายเงินของเราหลังจากนี้จะเป็นอย่ า งไร

เมื่อเราทราบว่าเราจะได้เงินจากงานใหม่เท่าไหร่แล้ว ให้เราทำแผนการใช้จ่าย ออมเงิน และลงทุน

หากงบค่าใช้จ่ายเหลือน้อยลง ให้เราทดลองใช้ชีวิตตามแผนการใช้จ่ายใหม่นี้ว่าเราสามารถปฏิบัติ

ได้จริงหรือไม่ ก่อนที่จะลาออกจากงานเดิม

ครอบครัวมีความคิดเห็นอย่ า งไร

คู่สมรสของเรามีความคิดเห็นอย่ า งไรต่อการลาออกครั้งนี้ สิ่งที่เราจะทำส่งผลดีที่สุดต่อครอบครัว

ของเราหรือยังและหากการลาออกทำให้เรา ข า ด รายได้ ครอบครัวหรือคนที่พึ่งพิงเราจะมีปัญหาหรือไม่

อีก 5 ปีต่อจากนี้ เราเห็นตัวเองเป็นอย่ า งไร

เราได้วางแผนเส้นทางชีวิตของเราอย่ า งไรในอีก 5 ปีข้างหน้า งานใหม่จะช่วยให้เรา

เดินตามเส้นทางนี้ หรือเข้าใกล้เป้าหมายของเราได้อย่ า งไร

เมื่อเราตอบคำถามเหล่านี้และมีแผนรองรับที่รอบด้านแล้วเราจะสามารถลาออก

อย่ า งมั่นใจยิ่งขึ้นว่าการ ย้ า ย งานครั้งนี้จะคุ้มค่า

ขอบคุณที่มา Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…