Home ข้อคิด 8 เหตุผล “เรื่องที่ไม่ควรอวดชาวบ้าน” ถ้าไม่จำเป็น (รูู้ไว้ไม่ข าดทุน)

8 เหตุผล “เรื่องที่ไม่ควรอวดชาวบ้าน” ถ้าไม่จำเป็น (รูู้ไว้ไม่ข าดทุน)

0 second read
0
0
225

การโอ้อวดสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิด การกระทำรวมถึงในเรื่องของเงินสิ่งเหล่านี้

ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณดูดีขึ้นมา แต่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำร้ า ยตัวคุณโดยที่คุณไม่เคยรู้ตัว

หยุดอวด 10 อย่ างนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีผลดีอะไรต่อตัวของคุณเลย

1. อวดฉลาด

คนที่เขามีความคิดความฉลาดจริงๆ เค้าจะไม่คุยโอ้อวดอวดอ้างให้คนอื่น

ได้รับรู้ เค้าจะลงทำให้สิ่งนั้นออกมาให้ดีที่สุด

2. อวดรู้

หลายหลายคนชอบอวดรู้ หรือชอบพูดในเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ในบางเรื่อง

อาจไม่จริงอย่ าบอกว่ารู้ให้ดูเท่เพราะสุดท้ายแล้วคุณจะกลายเป็นคนโ ง่ในทันที

3. อวดเก่ง

เราไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลก เพราะยังมีอีกหลายหลายคนที่มีความคิด

และความเก่งมากไปกว่าเราเพราะฉะนั้น การอวดเก่งไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเราเลย

4. อวดดี

คนที่อวดดีส่วนมากมักไม่มีใครอย ากเข้าไปช่วยเหลือเวลามีปัญหาในเวลาลำบาก

อย่ า ยิ ง อย่ าทนงตัวเองเราต้องรู้จัก อ่อนน้อมท่อมตน ทำตัวเองให้มีค่าอยู่เสมอ

5. อวดเด่น

แม้เรารู้สึกว่าเราอยู่เหนือกว่าใครใคร และมีมากกว่าใครใคร อย่ าอวดเด่น

กับคนอื่น อย ากชิงดีชิงเด่นกับใครเขา

6. อวดผลงาน

ผลงานที่ดีไม่จำเป็นต้องโอ้อวด อวดอ้างว่าตนเองเป็นคนทำ คนเขาจะมองเห็น

และชื่นชมผลงานของคุณเองพูดถึงผลงานนั้นอย่ างภาคภูมิใจ แต่อย่ าพย าย าม

อยู่เหนือกว่าคนอื่นด้วยการวิจ ารณ์ผลงานของคนอื่น

7. อวดรวย

คนมั่งมีมีเงินทองมากมาย ไม่จำเป็นต้องอวด ให้คนอื่นรู้ว่าเรารวยมากถึง

รวยแค่ไหนเมื่อใช้เงินไม่เป็น ก็หมดตัวได้กันทั้งนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง

8. อวดความลับ

คนเราทุกคนล้วนมีนิสัยใจคอ ที่แตกต่างกันออกไปเมื่อคุณมีความลับอย่ า

เที่ยวบอกความลับกับใครใคร เพราะมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นมาเลย

ขอบคุณที่มา postsara

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…