Home ข้อคิด 9 นิสัยของ ผู้หญิงคิดบวก ใครอยู่ด้วยย่อมมีแต่ความสุข

9 นิสัยของ ผู้หญิงคิดบวก ใครอยู่ด้วยย่อมมีแต่ความสุข

9 second read
0
0
392

1. ยิ้มง่าย

รอยยิ้ม ของคนที่คิดบวกจะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆ แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตา

หรือบุคลิกท่าทาง ที่สามารถส่งยิ้ม ให้เราได้เช่นกัน

2. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เรา สามารถครอบครองได้ ไปตลอดแม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใด

สิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุกข์ หรือปัญหาจะทำให้เรา เป็นคนมองโลกในแง่ร้ าย

ลองเปลี่ยนความคิดและ ปล่อยวางกับบางเรื่องหันมามองหา สิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข

มากขึ้นจะดีกว่า

3. มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็น คนคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอนา ค ต และเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่ง

ส่งผลออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้ายทัศนคติที่ดีเหล่านี้ ส่งผลให้ระดับความเครี ยดลดลงด้วยเช่นกัน

4. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดู ถู กตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ ทำจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบทำให้

เกิดความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่น ในตัวเองเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนจากการดูถู ก ตัวเองเป็นการหันมา

ให้กำลังใจตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ ที่ลงมือ ทำไปจะดีหรือไม่อย่ างไร ทุกอย่ างล้วนมี

โอกาสพัฒนาตัวเอง ให้ดีขึ้นเสมอ

5. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อย ให้อดีตผ่านไปทั้งข้อผิดพล า ด และความสำเร็จครั้งก่อนเพื่อจะมองและ

สร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

6. ยอมรับ ความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะ ใช้ชีวิตไปตามความเป็นไปของสังคม ผ่านการคิดและตัดสินใจบนพื้นฐาน

ของข้อมูลให้ดีที่สุดและอ ย่ าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าให้

ละเลยหรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิตอย่ า งมี แบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจริง

ให้มากที่สุดและทำปัจจุบันให้ดี ที่สุด

7. มีพ ลั ง ขับเคลื่อนและ กระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญ ความท้าทายกับปัญหา และหาวิธีแ ก้ ไ ข มันได้อย่ างกระตือรือล้น

8. ซื่อสัตย์กับตัวเองและ คนอื่น

คนที่คิดบวกจะ รู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใครและพร้อมจะแสดง ตัวตนอ ย่ า ง ต ร ง ไปตรงมา

กับคนอื่นรวมถึงจะไม่แสดง อารมณ์ความเชื่อ หรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึก ของตัวเอง

9. ใช้ภาษาสื่อส ารเชิงบวกมากว่าเชิงล บ

พ ย าย ามเน้นไปที่สิ่ง ที่กำลังมุ่งมั่น และสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ดู

แล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

ขอบคุณที่มา g o o d l i f e u p d a t e

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ข้อคิด

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…