Home ข้อคิด 9 นิสัยด้านบวก ที่ผู้หญิงมีแล้วจะน่ารักขึ้นเป็น 2 เท่า

9 นิสัยด้านบวก ที่ผู้หญิงมีแล้วจะน่ารักขึ้นเป็น 2 เท่า

9 second read
0
0
259

1. ยิ้มง่าย

รอยยิ้ม ของคนที่คิดบวก จะถูกส่งให้กับคนรอบข้าง เสมอ ๆแม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตา หรือ บุคลิกท่าทางที่ สามารถส่งยิ้ม ให้เราได้เช่นกัน

2. มองโลกในแง่ดี

คน ที่มีความสุข จะเป็นคนคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอนา คต และเชื่อในสิ่ง ที่ลงมือทำซึ่งส่งผลออกมาดีที่สุด ในตอนสุดท้ายทัศนคติ ที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ระดับ ความเครี ยดลดลง ด้วยเช่นกัน

3. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบ วก จะปล่อยให้อดีตผ่านไป ทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จ ครั้งก่อนเพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบัน ให้ดีขึ้น หรือพูดง่าย ๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

4. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเ อง บ่อย ๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ ทำจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบทำให้เ กิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตั วเอง

เป็นการหันมาให้กำลังใจ ตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ ที่ลงมือ ทำไปจะดีหรือไม่อย่ างไร ทุกอย่ างล้วน มีโอกาสพัฒนาตัวเอง ให้ดีขึ้นเสมอ

5. มีพลังขับเคลื่อน และกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อม ที่จะเผชิญ ความท้าทาย กับปัญหา และหาวิธีแก้ไข มันได้ อย่ างกระตือรือล้น

6. ยอมรับความ ไม่แน่นอน ของชีวิต

คนที่คิดบวก พร้อมจะใช้ชีวิตไปตาม ความเป็นไป ของสังคม ผ่านการคิดและตัดสินใจ บนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุด และอย่ าวิ ตกกังวล กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้ หมา ยความว่า

ให้ละเลยหรือไม่นึกถึง อนาคตแต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมี แบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจ ริง ให้มากที่สุด และทำปัจจุบัน ให้ ดีที่สุด

7. ซื่อสัตย์กับตัวเอง และคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอ ว่าเป็นใคร และพร้อมจะแสดง ตัวตนอย่ างต รงไปตรงมากับคนอื่น รวมถึงจะไม่แ สดง อารมณ์ความเชื่อ หรือทัศนคติ ที่ขัดต่อความรู้สึก ของตัวเอง

8. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงล บ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่ง ที่กำลังมุ่งมั่น และสา มารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่า มองสิ่งที่ดูแล้ว จะทำให้เกิดปัญหาตามมา

9. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไร ที่เราสามารถครอบครองได้ ไปตลอด แม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใด สิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุกข์

หรือปัญหาจะทำให้เรา เป็นคนมองโลก ในแง่ ร้ า ย ลองเปลี่ยน ความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง หันมามองหา สิ่งที่จะทำให้ตัวเอง มีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ที่มา : g o o d l i f e u p d a t e

Load More Related Articles
Load More By wansuk2
Load More In ข้อคิด

Check Also

ถึงเวลาแล้ว..จงเป็นผู้หญิงที่สง่างามและมีความสุข

คุณป้าท่านหนึ่งในพันทิปบอกกับเราว่า อายุขนาดประมาณหนูนี่แหละ อยู่ในวัยแข็งแรงกำลังทำงานหลา…