Home ชีวิต 9 นิสัยผู้หญิง ที่ใครอยู่ใกล้ก็จะมีความสุขตาม

9 นิสัยผู้หญิง ที่ใครอยู่ใกล้ก็จะมีความสุขตาม

5 second read
0
0
59

1. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำจะก่อ ให้เกิดทัศนคติเชิงลบ

ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้นลอง เปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง

เป็นการหันมาให้กำลังใจ ตัวเองสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่ างไร

ทุกอย่ างล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

2. ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่คิดบวก จะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆ แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตา

หรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

3. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิต ไปตามความเป็นไปของสังคม ผ่ าน การคิดและตัดสินใจ

บนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุดและอย่ าวิตกกังวลกับสิ่ง ที่ยังไม่เกิดขึ้นในที่นี้ไม่ได้

หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคตแต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมีแบบแผนและรอบคอบ

อยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดและทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

4. มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุข จะเป็นคนคิดบวกเสมอมีความหวังกับอนาคตและเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่ง

ส่งผลออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้าย ทัศนคติที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ระดับความเครี ย ด ลดลงด้วยเช่นกัน

5. มี พ ลั ง ขับเคลื่อนและกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อม ที่จะเผชิญความท้าทายกับปัญหาและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกระตือรือล้น

6. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเอง เสมอว่าเป็นใครและพร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมากับ

คนอื่นรวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์ความเชื่อ หรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

7. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่ าน ไปทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อนเพื่อจะมอง

และสร้างสรรค์ปัจจุบัน ให้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”ก็พอแล้ว

8. ใช้ภาษาสื่อส ารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปที่ สิ่งที่กำลังมุ่งมั่นและสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่ามอง

สิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

9. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครอง ได้ไปตลอดแม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มากเกินไปโดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหาจะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ าย ลองเปลี่ยน

ความคิดและปล่อยวางกับบาง เรื่องหันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเอง มีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ขอบคุณที่มา m e o k a y n a

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ชีวิต

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…