Home ความรัก 9 ลักษณะผู้หญิงนิสัยแบบนี้ ผู้ชายดีๆต่างก็อยากเข้ามาจีบ

9 ลักษณะผู้หญิงนิสัยแบบนี้ ผู้ชายดีๆต่างก็อยากเข้ามาจีบ

8 second read
0
0
131

1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

การสร้าง ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่คนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะฉะนั้น มันคงจะดีกว่าถ้าเรา

จะเลือกสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับคนอื่นๆ เพราะนอกจากจะสร้างความสุข ให้กับตัวเราเองแล้ว

ยังสร้างความสุข ให้กับคน รอบข้างได้ด้วยซึ่งสิ่งที่สำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคือการช่วยเหลือ

คนอื่นด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะต่อ หน้า หรือลับ หลังทำสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นเสมอเมื่อเรามี

โอกาสจะช่วย เพิ่มคุณค่าให้กับผู้หญิงเราได้ อย่ างง่ายๆ

2. ทำชีวิตให้มีคุณค่า

การกระทำเ ป็นสิ่งที่ๆ คนเห็นได้ง่ายและ ยังเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเป็นยังไง การทำสิ่งที่มีค่าคือ

การทำทุกสิ่งทุกอย่ าง โดยเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวมเสมอ เมื่อไหร่ ที่เราคำนึงถึงคนอื่น

มากกว่าตัวเองด้วยใจจริง เสน่ห์ของเรา จะเปล่งประกาย อย่ างถึงที่สุด แน่นอน แต่อย่ าลืมว่า

ต้องทำด้วยใจจริงๆ ไม่ใช่การทำเพื่อให้คนอื่นชื่นชมหรือปรบมือ ให้เพราะการทำเพื่อ ให้ได้รับ

คำชม เป็นการทำเพื่อตัวเอง เท่านั้น

3.ให้ความเคารพกับผู้อื่น

การเคารพผู้อื่นคือการยอมรับ ความแตกต่างยอมรับว่า คนอื่น อาจจะไม่ได้เก่งเหมือนเราแต่ไม่ได้

หมายความว่าเขา ไม่เก่งอะไรเลย เขาอาจจะถนัด ในสิ่งอื่น ที่เราทำไม่ได้ยอมรับว่าคนอื่นอาจจะ

ไม่ได้คิด เหมือนเรา แต่นั่นไม่ได้ หมายความว่า สิ่งที่เขาคิดไม่เหมือนกับเรามันผิดไปเสียหมดยอมรับ

ในสิ่งที่คนอื่น เป็นเคารพคนอื่น อย่ างใจจริงแล้วเชื่อเถอะว่าเสน่ห์ ของคุณจะเปล่งประกายอย่ าง

ไม่น่าเชื่อเลย ทีเดียว

4. หาความรู้ให้กับตัวเองเสมอ

ไม่ว่าจะยุคไหน สมัยไหน ความรู้ยังเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ และยังเป็นสิ่ง ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ผู้หญิง

เราให้ดูดีได้ อย่ างไม่น่าเชื่อผู้หญิง ที่มีความรู้ นอกจากจะส่งเสริม การทำงานแล้วยังสามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ ได้ด้วยนับว่าเป็นเสน่ห์ที่สร้างได้ง่ายๆ ซึ่งความรู้ไม่ได้ จำเป็นว่าต้องเป็น

ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ขนาดนั้นอาจจะเป็นความรู้ในเรื่องที่เราสนใจ เช่น การทำอาห ารงาน

อดิเรก จัด ด อ ก ไม้ พับกระดาษวาดตัวการ์ตูนและอื่นๆ อีกมากมายสิ่งเหล่านี้ สามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ ทั้งนั้น

5.จงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น

ก่อนอื่นเรา ต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์ แบบจึง ไม่แปลกอะไร ถ้าเราจะมีข้อบกพร่ อง

ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพียงแต่ต้องเรียนรู็ วิธีการแก้ไข ให้ตรงจุดให้ ถูกวิธีเท่านั้นเองสิ่งสำคัญคือ

ต้องยอมรับ ในข้อบกพร่ อง ของตัวเองเพื่อจะได้มองเห็นมันได้ อย่ างชัดเจนและปรับปรุงแก้ไข

พัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆ เราจะได้รักตัวเองในแบบที่ตัวเราเองเป็นไม่ต้องพย าย ามทำตัวโดดเด่น

เพื่อแข่งกับใครให้เหนื่อยคนที่เป็นตัวของตัวเอง มีเสน่ห์เสมอ

6.มีความมั่นใจจงเชื่อมั่นในตัวเอง

ความเชื่อมั่นไม่ใช่ ความสวยหากแต่มันเกิดจากภายในจิตใจ ของเรา ความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้

หมายถึง การแต่งตัวดีๆ ด้วยเสื้อ ผ้าราคาแพง แต่มันคือความเชื่อมั่น ในความเป็นตัวของตัวเอง

ในหนทาง ที่ถูกต้องอะไร ที่เป็นความดีงาม ทั้งปวงล้วน เป็นความเชื่อมั่นทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิง

เราไม่ควรลืมคือ ทุกคนล้วนมีความดีงาม ในตัวเอง และจงเชื่อ ในความดีงามของตัวเองรับรอง

ว่าความเชื่อมั่น จะทำให้คุณเปล่ง ประกายได้ อย่ างสวยงามแน่นอนก่อนที่จะสร้างความเชื่อมั่น

ผู้หญิงเราต้องมั่นใจก่อน ว่าตัวเอง มี ดี โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เครื่องแต่งกายภายนอกแต่ไม่ได้

หมายความว่า แก้ผ้าเดินนะผ่าง อันนี้ มุกเรา มี ดี คือความดีงามภายในจิตใจนั่นเอง ทำในสิ่งที่ถูก

และเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกที่สำคัญคือ มั่นใจที่จะทำใน สิ่งที่ถูกต้องนั่นเอง

7.สุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตน

ก่อนอื่นผู้หญิง ต้องแยกให้ออก ระหว่างความเข้มแข็งกับความแข็งกร้าว เพราะผู้หญิงเราสามารถ

เข้มแข็งได้ภายใต้ กิริย าที่ อ่อนหวานนะ ค้าความอ่อนน้อมถ่อมตน ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่ างหนึ่งที่

จะพาสาวๆ เราปังปังปัง ได้อย่ างไม่ต้องใช้หน้าตา ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา กับผู้หลักผู้ใหญ่อย่ าง

มีสัมมาคารวะ การพูดจากับเพื่อนๆ อย่ างให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน การอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งจะช่วย

เพิ่มเสน่ห์ ให้กับผู้หญิงเราได้ อย่ างมหาศาลมากมาย แบบที่ว่าเงินสักบาท ก็ไม่ต้องเสียเลยค่ะ

ว้าวววแถมยังทำง่ายด้วย เพียงแค่พูดจาสุภาพยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทายอย่ างเป็น มิตรเท่านั้นเองค่ะ

8.มีความพอดีให้กับชีวิต

ทางสายกลาง ดีที่สุดเสมอ ไม่ว่าจะทำกิจวัตรประจำวัน ไปโรงเรียน หรือว่าอะไร ก็ตาม แม้แต่

ย ามแต่งหน้าทำผมซึ่งไม่จำเป็น ต้องอัดแน่นอัดปังอัดเวอร์ อะไร ขนาดนั้น ทุกอย่ างตั้งอยู่บน

ความพอดีอย่ าลืม ว่าความเป็นธรรมชาติคือ เสน่ห์ที่สวยที่สุด ของผู้หญิงผู้หญิง ที่มีเสน่ห์ไม่ใช่

ผู้หญิงที่พูดเก่งแต่งตัวเยอะหรือว่ามั่นใจ มากอะไร ขนาดนั้น แต่ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ ที่สุดคือ ผู้หญิง

ที่เปิดเผยความเป็นธรรมชาติ ของตัวเอง อย่ างพอดี นั่นเอง

9.จงทำเต็มที่กับทุกอย่ าง

คนที่ทำอะไร เต็มที่มักจะได้ผลลัพธ์ มากกว่า ที่คาดหวังเสมอ และผู้หญิง ที่มีเสน่ห์ปังวังเวอร์คือ

คนที่พย าย ามเต็มที่ในสิ่งที่ตนเอง ต้องการการใช้ความรู้ความสามารถ ในการทำงานในการเรียน

จะช่วยเสริมเสน่ห์ ให้ผู้หญิงเราได้ อย่ างไม่น่าเชื่อนอกจากจะมีเสน่ห์ แล้วยังจะทำให้เราได้รับ

อะไรดีๆ กลับมาด้วยงานนี้ รับรองเลยว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้น คุ้มเกินคุ้มเสียอีก ไม่เชื่อก็ลองตั้งใจ

ทำในสิ่งที่ต้องการอย่ างเต็มที่ดู สิเรารับรองผลให้คุณเกินร้อยเลยทีเดียว เห็นมั้ยว่าการสร้างเสน่ห์

ให้ตัวเอง ไม่ใช่เรื่องย ากเลยเงินไม่เสียเวลา ไม่เสียไม่เสียอะไร เลยแถมยังมีแต่ได้ทั้งเกิดทั้งปังได้

ในแบบฉบับที่เป็นตัวของตัวเอง แล้วจะรออะไรเล่ามาปรับทัศนคติให้ว้าว เพื่อสร้างลุคปังกันเลยดีกว่า

ขอบคุณที่มา s t a n d – s m i l i n g

Load More Related Articles
Load More By wansuk
Load More In ความรัก

Check Also

เจ้านาย 8 แบบนี้ ที่ไม่ควรเป็นหัวหน้าคน

1.เจ้านาย ทรงอำนาจ เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรม การใช้อำนาจขณะทำงานหร…